logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2017-7

2 november 2017

In deze nieuwsbrief:

Thema: Weg uit armoede; op naar bestaanszekerheid!

Landelijk

Regionaal


Armoede Live! 10 jaar later - Elly

Logo Armoede Live 10 jaar later

In 'Armoede Live! 10 jaar later' worden mensen die 10 jaar geleden meededen aan een interviewproject opnieuw geprotretteerd. Hoe is het hen vergaan? Hoe staan zij er nu voor?
EllyVorige maand verscheen het eerste interview in deze nieuwe reeks, met Hennie. Nu is het de beurt aan Elly.

Klik hier om direct naar het portret van Elly te gaan.
Klik hier om naar de website 'Armoede Live - 10 jaar later' te gaan.

Ga naar boven


Thema: Weg uit armoede; op naar bestaanszekerheid!

Weg uit de armoede; op naar bestaanszekereid

Op 29 september 2017 werd met een manifestatie het project 'Sociale Coöperaties' van de Sociale Alliantie afgesloten, en tegelijk de aftrap gegeven voor regionale voortzetting met het project 'Collectieve zelfredzaamheid'. Over het gedachtegoed achter deze beweging schrijven Raf Janssen en Nicole Estejé in dit themadossier een beschouwing. Het tweede onderdeel van het dossier laat zien wat er in het project is gebeurd en welke producten het heeft opgeleverd.

Klik hier om naar de startpagina van dit themadossier te gaan.

Zie hieronder voor de onderdelen van het dossier:

Ga naar boven

Weg uit armoede; op naar bestaanszekerheid!

De Sociale Alliantie heeft onlangs een meerjarig project over ‘sociale coöperaties’ afgesloten. Dat gebeurde tijdens een manifestatie waar een nieuwe visie en strategie werden gepresenteerd. Kernwoord is niet langer het bestrijden van armoede, maar het bewerkstelligen van bestaanszekerheid. Voor de overstap naar dit andere begrip wordt gepleit, omdat het voeling heeft met en voeding geeft aan de strijd van mensen voor een betere samenleving.

Klik hier om een beschouwende bijdrage hierover te lezen.

Ga naar boven

Expeditie ‘Bestaanszekerheid’

Enkele jaren geleden is de Sociale Alliantie een expeditie gestart. Het is een expeditie geworden om een weg te banen uit de armoede: weg uit de charitatieve verenging dat steeds meer het kenmerk is geworden van het begrip armoede. Een expeditie om in de huidige samenleving brandlanen te vinden naar bestaanszekerheid: een begrip dat groepen verzamelt en mobiliseert om te strijden voor een meer rechtvaardige samenleving. Vandaar de leus: Peer ‘m uit de armoede; ga voor bestaanszekerheid!

Klik hier voor een verslag van de resultaten van dit project ‘Sociale coöperaties: de kracht van verbinden en versterken’.

Ga naar boven


Landelijk

Regeerakkoord over armoede en schulden

Regeerakkoord

Wat zegt het regeerakkoord van het kabinet Rutte III over armoede en schulden?
Martijn Schut zocht het uit.

Klik hier om zijn bevindingen te lezen.

Ga naar boven

Petitie 'Schuldvrij!'

Logo Schuldvrij!

Jesse Frederik (De Correspondent), Sarah Sylbing en Ester Gould (Schuldig), Annemarie Gehrels (lobbyist / budgetmaatje) en Pieter Hilhorst (Amargi) hebben het initiatief genomen voor een petitie 'Schuldvrij!' om misstanden in de 'schuldenindustrie' aan de kaak te stellen. Het manifest pleit er voor:

 • te stoppen met het beboeten van armoede. Geldgebrek los je niet op met boetes
 • de wanpraktijken bij incassobureaus aan te pakken. Weinig schuldenaren kennen en halen hun recht
 • de marktwerking voor deurwaarders terug te draaien. Eén deurwaarder op één gezin
 • te zorgen voor samenhang. Geef de overheid één gezicht
 • meer mensen een perspectief op een schuldvrij bestaan te bieden. Een schone lei moet sneller in zicht komen.

Klik hier om de petitie te ondertekenen.
Klik hier om meer achtergronden te lezen.

Ga naar boven

FNV Wajong-actie: geen baan, geen korting

Wajong-actie

De FNV Wajonggroep is een actie gestart tegen de verlaging van de uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen. Met ingang van 2018 wordt die uitkering verlaagd van 75 naar 70% van het wettelijke minimumloon (WML). De verlaging is bedoeld om mensen te prikkelen aan het werk te laten gaan. In de praktijk blijkt dat maar weinigen aan het werk komen of dat vacante functies niet geschikt zijn voor hen. Er zijn sinds 2015 bijna 23.000 banen bijgekomen tegenover circa 75.000 Wajongers die met korting worden bedreigd.

Klik hier om meer te lezen en de petitie te ondertekenen.

Ga naar boven


Regionaal

Wereldarmoededag - wat gebeurde er?

17 oktober - Wereldarmoededag

We brengen een terugblik op de activiteiten die op en rond 17 oktober, Wereldarmoededag, georganiseerd zijn in diverste streken van ons land. In Limburg was er een hele week, met o.m. theater 'De Omzieners' en artikelen in 'De Limburger'. In Rotterdam was er een bijeenkomst in de Pauluskerk, met de presentatie van een nieuw manifest. In Arnhem werden alle kerken opgeroepen in diensten stil te staan bij Wereldarmoededag. De armoedeweek in Utrecht stond dit jaar in het teken van kinderen en jongeren die opgroeien in armoede/met schulden.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Nieuwsbrief 2017-7 verschenen

Op 2 november 2017 is een nieuwsbrief van de sociale Alliantie verschenen, met een nieuw portret in de serie 'Armoede Live - 10 jaar later', een themadossier 'Weg uit armoede; op naar bestaanszekerheid', landelijk nieuws en een terugblik op Wereldarmoededag.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Nieuwsbrief 2017-6 verschenen

Op 2 oktober 2017 is een nieuwbrief verschenen met onder meer een stevig thema-dossier over de toekomst van werk en zekerheid, de nieuw gelanceerde site 'Armoede Live - 10 jaar later' en activiteiten in het kader van Wereldarmoededag, 17 oktober.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

17 oktober Wereldarmoededag

Op Wereldarmoededag en de week daarvoor worden er op veel plaatsen activiteiten teen armoede in Nederland georganiseerd. We lichten er een paar uit.

Lees meer

Nieuwsbrief 2017-6

2 oktober 2017

In deze nieuwsbrief:

Thema: De toekomst van werk en zekerheid

Landelijk

Regionaal


Schuld en boete

Column Willem Jelle Berg

Willem Jelle Berg

Over het gevoel bij de menselijke maat van schuld en boete, de.Kafkaëske rondo van instanties die elkaar verdringen om voorrang te houden op de incasso, de schuldenindustrie, en investeren in effectiever beleid.

Klik hier om de column te lezen.

Ga naar boven

Armoede Live! 10 jaar later

Logo Armoede Live 10 jaar later

In het project 'Armoede Live!' komt de belevingswereld van mensen met een laag inkomen heel dichtbij. In 2007 en 2008 werden tien mensen geïnterviewd. In teksten, geluidsfragmenten, foto's en een film werden zij geportretteerd. Na 10 jaar heeft Ellie Smolenaars deze mensen opnieuw opgezocht. Hoe is het hen vergaan? Hoe staan zij er nu voor?
Hennie De komende maanden worden de interviews één voor één gepubliceerd op een apart deel van de website van de Sociale Alliantie. Bij die portretten zijn ook links te vinden naar de interviews van 10 jaar geleden.
Het eerste portret, dat nu te lezen is, is van Hennie.
Wordt vervolgd...

Klik hier om naar de nieuwe website 'Armoede Live - 10 jaar later' te gaan.
Klik hier om direct naar het portret van Hennie te gaan.

Ga naar boven


Thema: De toekomst van werk en zekerheid

De toekomst van werk en zekerheid

De betekenis en invulling van het begrip arbeid blijven de gemoederen bezighouden. De visies op wat arbeid wel en niet is, welke plaats arbeid in onze samenleving heeft en wat de samenhang is of zou moeten zijn met inkomen, is al decennia onderwerp van debat. Met de huidige ontwikkelingen in bevolkingsopbouw, digitalisering en robotisering, worden die vragen en de relatie tussen werk en zekerheid steeds prangender.
In een vijftal artikelen wordt het begrip arbeid in dit themadossier grondig verkend. Stevige, maar boeiende kost.

Klik hier om naar de startpagina van dit themadossier te gaan.

Zie hieronder voor de onderdelen van het dossier:

Ga naar boven

De toekomst van werk en zekerheid

Zelfrijdende auto's in de haven

De komende jaren voltrekt zich een verdere digitale revolutie die ons leven drastisch zal veranderen; daarmee verandert ook de aard en omvang van ons werk. We staan aan het begin van het tweede machinetijdperk. Dat bestaat uit twee ontwikkelingen die een enorme impact hebben op onze samenleving: digitalisering en robotisering. Ons huidige stelsel van sociale zekerheid is gebouwd op werk en met name op het werk zoals dat inhoud en vorm heeft gekregen in het eerste machinetijdperk. Ons werk is de laatste jaren al veel veranderd en het zal de komende jaren nog meer veranderen. Dat heeft gevolgen voor ons stelsel van sociale zekerheid. Het is een maatschappelijke worsteling om helderheid te krijgen over deze gevolgen en het is nog een grotere uitdaging om passende antwoorden erop te vinden.

Klik hier voor de bijdrage van Raf Janssen.

Ga naar boven

Robots en de kunst van het nietsdoen

Robots

De dreiging van het verlies van banen door automatisering en robotisering is weer eens actueel. Het blijkt nog steeds een spookbeeld dat mensen minder zouden hoeven te werken. Ger Ramaekers verwondert zich hierover en grijpt in zijn bespiegelingen terug op het gedachtegoed van Illich en Gorz.

Klik hier voor deze bijdrage van Ger Ramaekers.

Ga naar boven

Arbeid, deugd en economie

In dit essay behandelt Hub Crijns de volgende punten:

 1. Wat is arbeid?
 2. Wat is deugd, ethos, ethiek?
 3. Verbinding tussen arbeid en deugd: arbeidsethos
 4. Verbinding tussen arbeid, arbeidsethos en economie
 5. Arbeidsethos en deugden
 6. Franciscaanse spiritualiteit van bidden en werken

Klik hier voor deze bijdrage van Hub Crijns.

Ga naar boven

Wisselende visies op arbeid en menselijke waardigheid

In dit artikel gaat Hub Crijns in op de volgende onderdelen:

 1. Drie posities rond arbeid en inkomen
 2. Wisselende visies op arbeid
 3. Wisselende visies op arbeid door economie en globalisering
 4. Afronding, waarin betekenisgeving, immateriële aspecten van arbeid en menselijke waardigheid aan bod komen.

Klik hier voor deze bijdrage van Hub Crijns.

Ga naar boven

Kleinschaligheidsbeweging en het begrip arbeid

Gorz en Illich

In de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw was er sprake van een beweging die anders ging denken over arbeid, werkprojecten, afschaffen sollicitatieplicht, belangenbehartiging, arbeidstijdverkorting, herverdeling arbeid, loskoppeling arbeid en inkomen.In die beweging waren mens- en milieuvriendelijk ondernemen, kleinschaligheid en 'bewarende arbeid' kernvoorwaarden. Dat is een mooie overeenkomst met de huidige sociale coöperaties. Ger Ramaekers verkent dit gedachtegoed.

Klik hier voor deze bijdrage van Ger Ramaekers.

Ga naar boven


Landelijk

Eigen risico is het halve verhaal

Eigen risico is het halve verhaal

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak hoge zorgkosten. Die kosten zijn de afgelopen jaren verdubbeld. Met name eigen bijdragen voor zorg, ondersteuning en hulpmiddelen zorgen voor een enorme stapeling van zorgkosten. Toch is er in de politiek en in de media vooral aandacht voor het eigen risico van de zorgverzekering, terwijl het eigen risico in veel gevallen slechts een deel van de stapel vormt. Ieder(in) vertelt het hele verhaal.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Regionaal

17 oktober: Op naar een (kans)rijke toekomst?!

Naar een kansrijke toekomst?!

Op 17 oktober, Wereldarmoededag, organiseert de Armoedecoalitie Utrecht een manifestatie voor kinderen en jongeren met een kleine beurs. In de middag zijn kinderen en jongeren welkom in stadion Galgenwaard. Daarna vinden tal van activiteiten plaats op de velden van Sterrenwijk. In de avond is het tijd voor iedereen voor vermaak en vertier in Kytopia en zijn er praatjes over armoede en de Armoedeweek.
De manifestatie wordt voorafgegaan door een hele week van activiteiten in buurtcentra, op scholen en op straat. Er is een inspirerend en kleurrijk programma gericht op kinderen en jongeren.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

17 oktober: Wereldarmoededag in Rotterdam

Logo RoSAOp dinsdagmiddag 17 oktober is er weer de jaarlijkse Werelddag tegen de Armoede in Rotterdam. De Werelddag wordt voor de elfde maal georganiseerd. Dit jaar staat een manifest centraal. Er is ook een optreden van een cabaret. RoSA viert die dag ook, dat op 16 oktober 2007, door 50 mensen de Rotterdamse Sociale Alliantie is opgericht.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Gerard van Santen / Sociale Alliantie
p/a CNV
Postbus 2475
3500 GL Utrecht
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media