logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2017-2

9 maart 2017

In deze nieuwsbrief:


AlliantieRaad, 7 april 2017

Logo Sociale Allianite

Op 7 april, 10.00 - 13.30 uur, bij CNV in Utrecht, vindt een AlliantieRaad plaats. voor afgevaardigden van organisaties uit de achterban.
Tijdens de bijeenkomst van 7 april willen we met elkaar van gedachten wisselen aan de hand van feiten en voorstellen uit beleid en praktijk en signalen uit het veld. We willen samen speerpunten formuleren voor beide genoemde acties in 2017. 
Naar verwachting zijn op 7 april politieke partijen nog met elkaar in overleg over de vorming van een nieuw kabinet. Tijdens deze kabinetsformatie en zeker als het nieuwe kabinet gevormd is, zal de Sociale Alliantie aandacht blijven vragen voor een beleid dat gericht is op het wegwerken en voorkómen van armoede, want …  een rijk land zonder armoede is rijker!

Twee thema's op de agenda
Op het programma staat een inleiding over bestrijding van armoede onder kinderen, door prof. dr. Nicolette van Gestel, onder meer voorzitter van de SER-commissie die onderzoek doet naar armoede onder kinderen. Discussie over de vraag wat landelijk en lokaal kan/moet gebeuren om armoede onder kinderen op te heffen en/of te voorkómen.
Zie voor dit onderwerp ook ons thema-dossier Kinderen in armoede

Een tweede thema wordt gevormd door Minima-effectrapportages (MER) en de vertaling ervan in lokaal beleid. Gedachtewisseling met Marry Mos, secretaris van de Armoedecoalitie Utrecht, over Utrechtse MER en de vertaling ervan in het armoedebeleid van de stad.

Aanmelden bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Klik hier voor het programma.

Ga naar boven

Oproep tot actie aan de landelijke politiek en de nieuwe regering

De Sociale Alliantie ondersteunt een actie die de Utrechtse wethouder Victor Everhardt samen doet met de Armoedecoalitie in zijn stad: een dringende oproep aan de toekomstige regering: “Laat iedereen meedoen en zorg voor voldoende inkomen.” Everhardt: “Dagelijks staan mensen in de overlevingsstand. We doen in Utrecht al het mogelijke aan preventie en incidentele ondersteuning, maar dat is vaak niet genoeg. Inkomensbeleid voeren is voorbehouden aan het rijk en niet aan de gemeenten zelf. Gemeente UtrechtDaarom onze klemmende oproep aan Den Haag om te zorgen voor voldoende inkomen.”

Iedereen kan deze oproep online ondertekenen. Doe mee!

Klik hier voor meer informatie en ondertekenen.

Ga naar boven

Alliantie steunt oproep Woonbond tegen verhuurdersheffing

Oproep tegen verhuurderheffing

De Sociale Alliantie steunt, samen met 17 andere organisaties, een oproep van de Woonbond om de verhuurdersheffing af te schaffen. Deze belasting, oplopend tot 2 miljard euro per jaar, zorgt voor veel maatschappelijke problemen. De Woonbond wil dat een komend kabinet de heffing afschaft. Sociale verhuurders betalen de heffing over de waarde van hun sociale huurwoningen. Op 28 februari werd de oproep aangeboden aan de Tweede Kamer.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Samen tegen armoede

Regionale expertisebijeenkomsten Armoede in Nederland

Samen tegen armoede

Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert in het voorjaar van 2017 vier regionale bijeenkomsten over armoede in Nederland.
Steeds meer mensen kloppen aan bij de kerken omdat ze financieel in de knel raken. In diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere diaconale organisaties is er een scala aan activiteiten om mensen in de knel materieel en immaterieel te ondersteunen. Dat gebeurt ook vanuit initiatieven als SchuldHulpMaatje, Voedselbanken, Noodfondsen en Diaconale Platforms.
Het Knooppunt Kerken en Armoede brengt in de eerste helft van 2017 de expertise die aanwezig is bij al deze initiatieven bijeen in een viertal regionale bijeenkomsten. Van elkaar leren en elkaar inspireren. Samen tegen armoede!

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Klik hier om de uitnodigingsfolder te downloaden.

Ga naar boven

Oproep tot actie

aan de landelijke politiek en de nieuwe regering

logo armoedecoalitie utrecht kleinDe Sociale Alliantie ondersteunt een actie die de Utrechtse wethouder Victor Everhardt samen doet met de Armoedecoalitie in zijn stad: een dringende oproep aan de toekomstige regering: “Laat iedereen meedoen en zorg voor voldoende inkomen.” Everhardt: “Dagelijks staan mensen in de overlevingsstand. We doen in Utrecht al het mogelijke aan preventie en incidentele ondersteuning, maar dat is vaak niet genoeg. Inkomensbeleid voeren is voorbehouden aan het rijk en niet aan de gemeenten zelf. Daarom onze klemmende oproep aan Den Haag om te zorgen voor voldoende inkomen.”

Iedereen kan deze oproep online ondertekenen. Doe mee!

Klik hier voor meer informatie en ondertekenen.

Oproep tegen verhuurdersheffing

verhuurdersheffingDe Sociale Alliantie steunt, samen met 17 andere organisaties, een oproep van de Woonbond om de verhuurdersheffing af te schaffen. Deze belasting, oplopend tot 2 miljard euro per jaar, zorgt voor veel maatschappelijke problemen. De Woonbond wil dat een komend kabinet de heffing afschaft. Sociale verhuurders betalen de heffing over de waarde van hun sociale huurwoningen. Op 28 februari werd de oproep aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Nieuwsbrief 2017-1

14 februari 2017

In deze nieuwsbrief:

Thema 'Een onbemind probleem'

Landelijk

Regionaal


Sociale Alliantie doet oproep aan gemeenten

Klijnsma met kinderen

Staatssecretaris Klijnsma geeft 100 miljoen extra per jaar aan gemeenten om extra beleid te ontwikkelen om kinderen uit arme gezinnen mee te laten doen. De Sociale Alliantie roept in een brief gemeenten met klem op om dit niet te besteden aan bestaand beleid, maar ook echt te gebruiken voor éxtra maatregelen.

De Alliantie roept de achterban ook op om in de eigen gemeente deze brief onder de aandacht te brengen.

Klik hier om de brief te downloaden.

 Ga naar boven

Social Talk over kinderen en armoede

social talk klein

Een 'Social Talk' is een bijeenkomst op afstand. De Social Talk is bedoeld om kennis en ervaringen te delen, zonder dat je daarvoor naar een bijeenkomst hoeft te reizen: de bijeenkomst komt naar je toe via een online kanaal. Op de website initiatief.nu zijn Social Talks te vinden. Je kunt ze live volgen of terugkijken.
De meest recente is een gesprek met Jetta Klijnsma over gemeentebeleid rond kinderen in armoede, kinderparticipatie en de rol die sociale coöperaties daarbij kunnen spelen.

Klik hier om deze Sociale Talk te bekijken.

Ga naar boven

7 april - Alliantieraad

Vooraankondiging: op vrijdag 7 april is iedereen vanuit de lidorganisaties van de Sociale Alliantie welkom bij de jaarlijkse Alliantieraad. Tijd: 10.00 - 13.30 uur. Plaats: CNV, Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht.

Ga naar boven

Gratis geld voor de armen

Column Ans Pelzer

Ans Pelzer

Misschien is een vorm van basisinkomen wel de meest effectieve manier om extreme armoede uit te bannen. Het geeft de beste kans dat mensen zichzelf een weg uit de armoede kunnen banen, en dat geeft zelfrespect.

Klik hier om de column te lezen.

Ga naar boven

Wereld te winnen voor kinderen en armoede!

Column Willem Jelle Berg

Willem Jelle Berg

"Een volgend kabinet moet het percentage arme kinderen terugbrengen, jaarlijks met een bepaald percentage. Maar misschien nog wel het belangrijkste: als Sociale Alliantie hebben we dat bij de Staatssecretaris in ons vorige overleg ook aangegeven: Het is van belang, dat het specifieke beleid ook ouders, maar vooral moeders bereikt. Daar valt op gemeentelijk niveau nog een wereld te winnen."

Klik hier om de hele column te lezen.

Ga naar boven


Thema 'Een onbemind probleem'

Schulden

In oktober 2016 verscheen een studie onder de titel 'Een Onbemind Probleem'. Hierin wordt een schets gegeven van knelpunten bij problematische schulden en worden de maatschappelijke kosten en baten verkend die overheidsbeleid op dit terrein met zich meebrengt. De resultaten komen mensen die al langer de praktijk van problematische schulden kennen maar al te bekend voor.
Tijd voor een bespreking van het rapport en illustratie ervan met verhalen uit de praktijk.

Klik hier om naar de startpagina van dit themadossier te gaan.

Een onbemind probleem

Een onbemind probleem

Raf Janssen bespreekt de studie 'Een onbemind probleem'. Met als rode draad de overheid als mede-veroorzaker van schulden. Over het ontstaan van schulden, de knelpunten, de beleidsalternatieven en de verbeterpunten.

Klik hier om dit artikel te lezen.

Ervaringsverhalen van mensen met schulden

Openstaande facturen

"In plaats van Sinterklaas en de Kerstman komt in december in veel huishoudens de Belastingdienst langs."
“Fraude met toeslagen gaat meer dan eens per ongeluk. Met grote gevolgen, zeker als de vermeende ‘belastingfraudeur’ in de schulden raakt, omdat hij of zij terecht ontvangen bedragen moet terugbetalen."
"Spaargeld had ik bijna niet, dus heb ik een doorlopend krediet afgesloten..."

Hub Crijns verzamelde een aantal praktijkverhalen van mensen in schulden, leidt deze in met cijfers over schulden, en sluit af met mogelijkheden voor mensen om hulp te krijgen.

Klik hier om dit artikel te lezen.

Hulp op maat doet wonderen

Rekeningen

Denk mee met mensen met schulden en biedt ze begeleiding aan. Regels zijn nooit een doel op zich en maakt  hulp op maat mogelijk. Dat is de strekking van een artikel van SchuldHulpMaatje in het augustus/septembernummer van Sociaal Bestek. De praktijk wijst uit dat een begeleiding op maat er toe bijdraagt dat veel mensen gemotiveerd hun financiële problemen willen aanpakken.

Lees het artikel uit Sociaal Bestek

Mensen kopje onder door digitalisering

Digitalisering

Digitalisering rukt op. De opvatting dat mensen financieel zelfredzaam moeten zijn rukt tegelijkertijd ook op. En daar gaat het mis. Veel mensen blijken niet computervaardig genoeg om de digitale ontwikkelingen te kunnen bijbenen en raken in de problemen.
Overheid en instellingen mogen niet zonder meer uitgaan van de zelfredzaamheid van mensen. Waar moet je rekening mee houden en hoe benader je deze kwetsbare groep mensen?  Schuld-HulpMaatje schreef er samen met NIBUD een artikel over in Sociaal Bestek, nr.5 2016.

Lees het artikel uit Sociaal Bestek

Schuldig - Wie betaalt de rekening?

Schuldig

Velen zullen erover gehoord hebben of de documentaireserie 'Schuldig' gezien hebben, die Human in november en december 2016 uitzond. Bewoners van de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord die het hoofd maar moeilijk boven water kunnen houden, worden gevolgd. Veel anderen die elk op hun eigen manier de strijd aangaan tegen ongeopende rekeningen en een vastgelopen systeem verschijnen ook ten tonele. De serie illustreert veel van wat er in 'Een onbemind probleem' wordt gesignaleerd.

Klik hier om de documentaireserie te bekijken.

Nieuws rond schuldenbeleid begin 2017

Enkele berichen over recente ontwikkelingen.
Met dank aan Martijn Schut.

Klik hier om de berichten te lezen.

Ga naar boven


Landelijk

Meer langdurige armoede

Meer langdurige armoede

Het CBS heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over armoede in Nederland.

  • Aantal arme huishoudens blijft gelijk
  • Aantal langdurig arme huishoudens neemt toe
  • Eenoudergezinnen blijven kwetsbaarste groep
  • Meer kinderen in huishoudens met langdurige armoede, met name eenoudergezinnen en bijstandsgezinnen

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Oproep Nominaties en donaties voor Ab Harrewijn Prijs 2017

Ab harrewijn Prijs

De Ab Harrewijn Prijs werkt. Elk jaar worden vijf initiatieven van onderop voor mensen met een nood beloond met een nominatie en een geldbedrag. Een mooi initiatief vindt altijd zijn weg. De jury zoekt voor de editie 2017 initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen of initiatieven om samen vooruit te komen te organiseren. U kunt het initiatief per mail voordragen voor 1 maart 2017 bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2016 is op 13 mei 2017 in de middag in de Pauluskerk te Rotterdam.
Giften zijn ook van harte welkom op NL94-INGB-0009.6443.96, t.n.v. Stichting Ab Harrewijn Prijs te Rotterdam (heeft Anbi-status).

Klik hier om naar de website van de Ab Harrewijn Prijs te gaan.

Ga naar boven


Regionaal

Samen tegen armoede

Regionale expertisebijeenkomsten Armoede in Nederland

Samen tegen armoede

Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert in het voorjaar van 2017 vier regionale bijeenkomsten over armoede in Nederland.
Steeds meer mensen kloppen aan bij de kerken omdat ze financieel in de knel raken. In diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere diaconale organisaties is er een scala aan activiteiten om mensen in de knel materieel en immaterieel te ondersteunen. Dat gebeurt ook vanuit initiatieven als SchuldHulpMaatje, Voedselbanken, Noodfondsen en Diaconale Platforms.
Het Knooppunt Kerken en Armoede brengt in de eerste helft van 2017 de expertise die aanwezig is bij al deze initiatieven bijeen in een viertal regionale bijeenkomsten. Van elkaar leren en elkaar inspireren. Samen tegen armoede!

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Klik hier om de uitnodigingsfolder te downloaden.

Ga naar boven

Opleiding tot ervaringsdeskundige op Kruispunt TV

Op zondag 5 februari besteedt Kruispunt TV aandacht aan de Utrechtse opleiding van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, om 22.35 uur. Op NPO 2.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media