logo-sociale-alliantie6

Rotterdamse Sociale Alliantie

logo-rosaEen heel actieve plaatselijke sociale alliantie is RoSA: de Rotterdamse Sociale Alliantie.
Op 16 oktober 2007 was de oprichtingsbijeenkomst. De Rotterdamse Sociale Alliantie is een netwerk van deskundigen en van de hulpverlening aan arme mensen in Rotterdam. Cliëntenraden, kerkelijke organisaties, vakbonden, opbouwwerk, vrouwenorganisaties, allochtone en autochtone organisaties zijn erin vertegenwoordigd.
De strijd tegen de armoede wordt vanuit RoSA gevoerd door beïnvloeding van de Rotterdamse politiek. Er worden ook acties gevoerd.

Wat doet RoSA?

RoSA heeft een netwerkfunctie. Kennis en ervaringen worden gebundeld om aandacht te vragen voor de groepen Rotterdammers die rond moeten komen van rond een sociaal minimum of zelf minder. RoSA organiseert ieder voorjaar en ieder najaar bijeenkomsten om met (ervarings-)deskundigen van gedachten te wisselen over één of enkele onderwerpen. Vervolgens worden deze onderwerpen nader uitgewerkt tijdens lokale alliantiedagen van de kaderleden van het netwerk. De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden aan de orde gesteld in een jaarlijks overleg dat RoSA heeft met de wethouder voor armoedebeleid. Over dringend actuele onderwerpen neemt RoSA contact op met de beleidsambtenaar armoede van de dienst Sociale Zaken en Werk.
RoSA verricht werkzaamheden op het gebied van publiciteit en onderzoek met als doel de positie van Rotterdammers die rond moeten komen met een inkomen rond het sociaal minimum te verbeteren. RoSA organiseert elk jaar op 17 oktober de Internationale Dag tegen Armoede uitgeroepen in 1992 door de Verenigde Naties met een themabijeenkomst.

Klik hier om meer te lezen op de eigen website van RoSA.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media