logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2016-6

19 september 2016

Thema: Sociale coöperaties


Thema: Sociale coöperaties

Sociale coöperaties - De kracht van verbinden en versterken

Logo Initiatie.nu

De Sociale Alliantie ondersteunt basisinitiatieven rond sociale coöperaties en roept anti-armoedegroepen op om hier bewegingsvol bij stil te staan en liefst aan te haken met eigen activiteiten. Zie www.initiatief.nu.

In een sociale coöperatie ontplooien mensen in kwetsbare posities sámen activiteiten om zélf redzamer te worden. Maar… wat betekent dat nou eigenlijk precies? Wat is een sociale coöperatie en wat wil dat zeggen: sámen zélf redzamer worden? Rond deze vragen heeft de Sociale Alliantie een tweejarig project opgezet. Dit thema-dossier bevat een tussentijds verslag van dit project.

Klik hier om naar de overzichtspagina van dit thema-dossier te gaan.

Ga naar boven

Samen werken aan bestaanszekerheid

Samenwerking

Voor het project 'Sociale Coöperaties: De kracht van verbinden en versterken', is een basisdocument opgesteld. Daarin is uiteengezet vanuit welke invalshoek en met welke intenties de Sociale Alliantie samen met enkele sociale coöperaties een project heeft opgezet om het denken en doen van sociale coöperaties meer handen en voeten te geven en een bredere maatschappelijke bekendheid.
Sociale coöperaties zoeken naar nieuwe normen en vormen voor bestaanszekerheid. Voor deelnemers zelf en voor de maatschappij als geheel. Dit document schetst kort enkele achtergronden en intenties.

Klik hier om dit document te lezen.

Ga naar boven

Drie voorbeelden van Sociale Coöperaties

Lucas Community

Het project 'Sociale Coöperaties: de kracht van verbinden en versterken' wordt door de Sociale Alliantie uitgevoerd in nauwe samenwerking met drie basisinitiatieven: de Lucas Community (Amsterdam), de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier (Amersfoort) en de Coöperatie De Vrije Uitloop (Breda). Dit zijn drie praktijkvoorbeelden van sociale coöperaties.

Klik hier om er meer over te lezen.

Ga naar boven

Bijzonder Statuut voor sociale coöperaties

Bijzonder Statuut

Het Bijzonder Statuut is een instrument voor maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op de uitvoering van publieke taken. Deze initiatieven bewegen zich op het grensvlak tussen privaatrecht en publiekrecht. Om conflicten en teleurstellingen te voorkomen en om constructief in gesprek te gaan met strategische partners, waaronder overheidsorganisaties, zijn extra waarborgen nodig om een begaanbaar pad te vinden in het nieuwe land tussen het private en het publieke domein. Het Bijzonder Statuut maakt die extra waarborgen mogelijk.

klik hier om kennis te nemen van achtergrond, doel, inhoud en werking van het Bijzonder Statuut

Ga naar boven

Het perspectief van sociale coöperaties

Drie brillen

Overal in het land komen sociale coöperaties op. Wat is de verhouding tussen deze coöperaties en de anti-armoedebeweging? Het antwoord op deze vraag hangt af van de bril die je opzet om naar sociale coöperaties te kijken. Lees het verhaal van de drie brillen en poets daarmee jouw eigen brillenglazen op.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Uitwisselingsbijeenkomsten 21 oktober en 15 november

Gesprek tussen sociale coöperaties en anti-armoedegroepen.

Komt u ook?

Sociale coöperaties en anti-armoedegroepen ondersteunen mensen met weinig inkomen en weinig kansen in de samenleving om zelf omstandigheden te creëren die hen in staat stellen om mee te doen in de samenleving, om zelfvertrouwen te herwinnen en om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. De Sociale Alliantie vindt het van belang dat vertegenwoordigers uit beide initiatieven ervaringen en denkbeelden uitwisselen. Daartoe worden twee bijeenkomsten georganiseerd, op 21 oktober en 15 november.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media