logo-sociale-alliantie6

CPB-scenario’s coronacrisis

Recessie onvermijdelijk, oploop staatsschuld blijft te dragen

vier scenariosPieter Hasekamp, directeur CPB: “Corona is in de eerste plaats een gezondheidscrisis. De maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen zijn noodzakelijk, maar het is duidelijk dat ze diep ingrijpen in de economie. Tegelijkertijd is nog veel onzeker. We weten nog niet hoelang de huidige maatregelen van kracht moeten blijven, en ook de precieze doorwerking op de economie kennen we niet, omdat dit soort maatregelen nog niet eerder zijn vertoond. Naarmate de contactbeperkingen langer duren en dieper ingrijpen, neemt de kans op problemen in het financiële systeem toe en zal de recessie ook in andere landen dieper worden, waardoor het herstel weer verder vertraagt.”


 

Bbp-groei

 

Werkloosheid

 

EMU-saldo

 

Scenario's

(%)

 

(% ber.bev.)

 

(% bbp)

 

 

2020

2021

2020

2021

2020

2021

I: 3 mnd. Beperkingen

-1,2

3,5

4,0

4,5

-1,3

-0,5

I: 6 mnd. Beperkingen

-5,0

3,8

4,2

5,3

-4,6

-2,9

III: 6 mnd. beperkingen, doorwerking negatiever

-7,7

2,0

6,3

8,4

-6,8

-5,7

IV: 12 mnd. beperkingen, aanvullende problemen vanuit buitenland en financiële sector

-7,3

-2,7

6,1

9,4

-7,3

-9,9


De werkloosheid loopt in het lichtste scenario slechts beperkt op, maar stijgt in het zwaarste scenario tot 9,4% in 2021. Hasekamp: “Het overheidsbeleid is erop gericht om ontslagen en faillissementen te beperken. Dat voorkomt een neerwaartse spiraal en blijvende economische schade. Toch kan de overheid de klap hooguit deels opvangen. Naarmate de crisis langer aanhoudt zal de economische schade groter zijn.”
Door de noodmaatregelen om de economie te steunen verslechteren de overheidsfinanciën in alle scenario’s fors. De overheidsschuld komt niet direct in de gevarenzone, in het zwaarste scenario komt de schuld eind 2021 uit op 73,6% bbp, op ruime afstand van niveaus die in de literatuur als risicovol worden aangemerkt.

https://www.cpb.nl/scenarios-coronacrisis#

IMF: zware klap wereldeconomie door corona, in Nederland 7,5 procent krimp

De wereldeconomie loopt door de coronacrisis zware averij op. Mondiaal krimpt de economie dit jaar met gemiddeld 3 procent, veel slechtere cijfers dan tijdens de financiële crisis in 2008/2009. De grote economieën krimpen met 6,1 procent. De Nederlandse economie krijgt het zwaar te verduren en krimpt met 7,5 procent. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de World Economic Outlook per datum van 14 april 2020. WE volgen de berichtgeving door het NOS journaal.
De economische ramingen zijn extreem onzeker, zegt het IMF. In het basisscenario verdwijnt de pandemie in de tweede helft van dit jaar en groeit de wereldeconomie in 2021 weer met gemiddeld 5,8 procent, geholpen door alle overheidssteun. Maar dat is niet zeker. Als de pandemie langer duurt, valt de schade veel hoger uit en krimpt de wereldeconomie in 2021 met nog eens 8 procent.
De IMF-verwachtingen pakken net zo somber of zelfs slechter uit dan de eerdere voorspellingen van de economen van ABN Amro, ING en het Centraal Planbureau. De krimp van de Nederlandse economie met 7,5 procent is volgens de zwartste scenario's. Voor Nederland komt de terugval neer op een verlies van 60 miljard euro aan economische waarde die in rook opgaat.

Dit is waar het IMF nu van uitgaat:
verwachte groei

Bijna geen land blijft een recessie bespaard. De Verenigde Staten, de grootste economie van de wereld, krimpen dit jaar met 5,9 procent, Japan met 5,2 procent, Duitsland met 7 procent.
In Griekenland, Italië en Spanje zullen de klappen het grootst zijn: respectievelijk 10, 9 en 8 procent. De economie van het Verenigd Koninkrijk krimpt met 6,5 procent.

Dreun van 9000 miljard

Volgens IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath is de recessie zwaarder dan die van 2008. De wereldeconomie heeft sinds de Grote Depressie van de jaren 30 van de vorige eeuw niet meer zo'n economische dreun gekend. Naar schatting zal er dit en volgend jaar voor minstens 9000 miljard dollar (8000 miljard euro) verloren gaan. Dat is net zoveel als de hele economie van Duitsland en Japan samen.
De meeste landen kampen met crises op allerlei terreinen, die elkaar versterken en de economische problemen verergeren. De gezondheidscrisis is groot, maar er liggen ook veel bedrijven, horeca en winkels stil. De vraag naar producten en diensten valt weg. Productieketens, transport en distributie haperen, en veel grenzen zijn dicht. De voedselproductie ondervindt problemen en grondstoffenprijzen zakken in. Landen lopen tegen de grenzen van hun financiële kunnen aan en financiële markten vertonen scheuren.

https://nos.nl/artikel/2330453-imf-zware-klap-wereldeconomie-door-corona-in-nederland-7-5-procent-krimp.html

Het IMF is somberder dan ING en het CPB

Geen enkel land blijft gespaard, blijkt uit de prognoses van het IMF. Zo krimpt de economie van de Verenigde Staten dit jaar waarschijnlijk bijna 6 procent, Japan dik 5 procent en Duitsland 7 procent. In Italië keldert de economie vermoedelijk meer dan 9 procent. In de meeste Europese landen worden deze klappen volgend jaar slechts deels goedgemaakt. Ook tal van opkomende economieën krijgen dit jaar te maken met krimp of zien hun groei stevig teruglopen. De doorgaans snelgroeiende Chinese economie zal slechts ruim 1 procent in omvang toenemen, denkt het fonds. Met het oog op de Nederlandse economie is het IMF somberder dan een recente voorspelling van ING. Economen van de bank , maar zij stelden dat Nederland volgend jaar weer een groei van dik 8 procent tegemoet zou kunnen zien. Het Centraal Planbureau (CPB) . In het donkerste scenario is er dit jaar een teruggang tot meer dan 7 procent, zei het CPB. Dan is volgens het planbureau nog maar de vraag of in 2021 weer groei kan worden gerealiseerd.

https://www.businessinsider.nl/imf-economie-nederland-coronacrisis/

 

 

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media