logo-sociale-alliantie6

Diaconieprijs Brood en Rozen 2015

Portretten van 22 diaconale initiatieven

brood-en-rozen-2015Op zaterdag 14 november 2015 heeft vicaris-generaal H. Verbakel de Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ uitgereikt aan drie diaconale initiatieven in het bisdom Rotterdam. Ruim negentig vrijwilligers en pastorale beroepskrachten waren daarvan getuige op een bijeenkomst in de Caeciliakerk in Rotterdam. De meesten van hen zijn zelf betrokken bij een van de 22 projecten, die parochies en kerkelijke instellingen dit voorjaar hadden aangemeld. De brochure met de 22 portretten is verstuurd aan alle parochies en caritasinstellingen, ter inspiratie en navolging.

Winnaar Diaconieprijs 2015

De eerste prijs in de categorie ‘eenzaamheidsbestrijding’ met de daaraan verbonden wisseltrofee ging naar de Bezoekgroep Sint Jacobsstaf van de parochiekern St Jacobus de Meerdere in Den Haag. In twintig jaar tijd heeft deze werkgroep een uitgebreid programma van activiteiten ontwikkeld, waarmee het zich als een parochieel initiatief richt op de buurt. Het viel de jury op, dat deze kerkelijke organisatie nauw samenwerkt met maatschappelijke organisaties, van het wijkcentrum tot de Hogeschool. In de verhalen van de vrijwilligers klinkt ook door, dat zij in deze contacten ook iets van wederkerigheid ervaren. Soms troosten de bezochten de vrijwilligers, als hen iets ergs is overkomen. “Ook dat vermag goede diaconie: bij sterken én zwakken van tijd tot tijd het besef levend houden dat wij allen kwetsbaar zijn, elkaar nodig hebben en tot zegen mogen zijn,” aldus de jury.

Tweede en derde prijs

De prijs in de categorie ‘diaconie dichtbij’ werd uitgereikt aan de werkgroep Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp in Rotterdam. Ze ondersteunt vluchtelingen door het bieden van een luisterend oor, het wegwijs maken in de wijk en waar mogelijk praktische hulp geven. Elke woensdagochtend houdt ze spreekuur, ze verleent taalsteun en ze organiseert enkele keren per jaar groepsactiviteiten.
De regionale MOV-groep Delflanden ontving de Diaconieprijs in de categorie ‘diaconie ver weg (Missie, Ontwikkeling en Vrede)’, met name voor haar activiteiten ten behoeve van het eigen Vastenactieproject in Benin. Van oudsher kent het Westland veel missionarissen en een sterk missiethuisfront, die het werk van deze religieuzen ondersteunde. De MOV-groepen in het Westland hebben de contacten met de eigen missionarissen en ontwikkelingswerkers altijd goed onderhouden. Ze hebben nu dan ook een schat aan mogelijke eigen doelen en dienen daarom zeer geregeld een eigen project in. Dat was ook het geval bij het laatste Vastenactieproject: de bouw van een middelbare school in een uithoek van Benin op verzoek van pater Gerard Blesgraaf. De samenwerkende MOV-groepen hebben via allerlei eigen activiteiten het vuur uit de sloffen gelopen om het streefbedrag te halen.

Boekje met 22 initiatieven

De brochure ‘Diaconieprijs 2015’ bevat 22 verhalen van diaconale projecten, die de parochies en kerkelijke instellingen eerder dit jaar hebben aangemeld voor de diaconieprijs. Met de diaconieprijs wil het Bisdom Rotterdam de diaconale inzet zichtbaar maken. De 22 projecten laten met elkaar een breed palet van initiatieven zien, die kunnen dienen ter inspiratie en navolging in de eigen geloofsgemeenschap.

Klik hier om de brochure 'Diaconieprijs 2015' te downloaden.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media