logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2018-3

6 april 2018

In deze nieuwsbrief:

Themadossier: Eerlijk delen

Landelijk

Regionaal

Bij de buren - bevriende nieuwsbrieven


Sociale Alliantie maakt kennis met staatssecretaris Tamara van Ark

Tamara van Ark

Op 4 april j.l. had een brede delegatie van de Sociale Alliantie een kennismakingsgesprek met staatssecretaris Tamara van Ark, die in het kabinet belast is met onder meer de bestrijding van armoede n schulden. Er zijn afspraken gemaakt over de voortzetting van het halfjaarlijks overleg tussen de staatssecretaris en de sociale alliantie. Daarbij werd door Kitty Jong, voorzitter van de Sociale Alliantie, wel aangetekend dat onze inbreng serieus genomen moet worden en het overleg niet gebruikt mag worden om elders mee te delen dat maatschappelijke organisaties zijn gehoord, dat inspraak heeft plaats gevonden. Als eerste testcase in dit verband werd het voorstel van het kabinet om de loonkostensubsidie te vervangen door het instrument van loondispensatie besproken. Vanuit de Sociale Alliantie werd gewezen op de ernstige bezwaren en bedenkingen die tegen dit voorstel leven in de samenleving. Binnenkort is het verslag van het gesprek beschikbaar. In een volgende nieuwsbrief zullen we daar aandacht aan besteden.

Ga naar boven


Armoede Live! 10 jaar later: Paulien

Paulien

In 'Armoede Live! 10 jaar later' worden mensen die 10 jaar geleden meededen aan een interviewproject opnieuw geprotretteerd. Met deze nieuwsbrief is het verhaal van Paulien toegevoegd aan de site.

Klik hier om dit portret te lezen.
Klik hier om naar de startpagina van de website 'Armoede Live - 10 jaar later' te gaan.

Ga naar boven


Themadossier: Eerlijk delen

Eerlijk delen

Eerlijk delen

Bij het verschijnen van het regeerakkoord van het kabinet Rutte III vielen onder meer de belastingplannen op. Een nieuwe stap op weg naar een vlaktaks, verhoging van het laagste btw-tarief, lastenverlichting voor het bedrijfsleven: het pakt goed uit voor grote bedrijven en slecht voor uitkeringsgerechtigden, In dit dossier een overzicht.
Dit bracht ons ook tot bespiegelingen over solidariteit en een ethische reflectie over inkomens- envermogensverdeling.

Klik hier om naar de startpagina van dit dossier op de website te gaan.

Dit themadossier bevat de volgende bijdragen:

Belastingplannen van het kabinet

Ministerie van Financiën

Met belastingen is invloed uit te oefenen op de verdeling van de welvaart. Welke keuzes maakt het huidige kabinet? Het lijkt er op dat de inkomensverschillen weer verder zullen toenemen. Raf Janssen en Peter de Bie geven een overzicht van een aantal maatregelen.

Klik hier om verder te lezen.

Over solidariteit gesproken

Solidariteit

Solidariteit is een kernbegrip als het gaat om eerlijk delen. Maar wat wordt er precies onder verstaan en welke soorten solidariteit zijn te onderscheiden? Hub Crijns deed grondig onderzoek.

Klik hier om deze bijdrage te lezen.

Ethische reflecties rond inkomens- en vermogensverdeling

Weegschaal

Hub Crijns verkent de waarden en normen rond rechtvaardige inkomens- en vermogensverdeling, vooral vanuit de christelijke traditie en de sociale leer van de kerk.

Klik hier om dit artikel te lezen.

Jezus en de tollenaar

Hub Crijns

Column van Hub Crijns over Zacheüs.

Klik hier om deze column te lezen.

Ga naar boven


Landelijk

1 mei - Dag van de Arbeid 2018

1 mei 2018

Op 1 mei organiseert de FNV in Den Haag een manifestatie en een mars door de stad.

14.00 inloop/verzamelen deelnemers Malieveld
15.00 start demonstratieve tocht
16.00 terugkomst op Malieveld
17.00 einde demonstratie

De FNV is in offensief om fundamentele veranderingen af te dwingen voor werkenden en niet werkenden. Er is een race naar beneden gaande. De winsten stijgen, maar de lonen van werknemers blijven achter door een moordende concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dat is niet eerlijk. Die trend wil FNV keren zodat iedereen in Nederland gaat profiteren. Kom op 1 mei naar Den Haag en strijd mee voor kwaliteit, zekerheid en inkomen.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Nominaties Ab Harrewijn Prijs

13 mei 2018 in Rotterdam

Logo Ab Harrewijn Prijs

De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. De bekendmaking van de Ab Harrewijn Prijs 2018 zal plaatsvinden op zondag 13 mei vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk te Rotterdam, Mauritsweg 20 (5 minuten lopen vanaf Rotterdam CS).
We stellen de genomineerden aan u voor.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


18 mei - Expertbijeenkomst EDASU

Ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting

Logo Edasu

Bij deze nieuwe aanpak van armoedebestrijding, ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting (EDASU), zijn mensen uit armoede zelf actief bij de bestrijding van armoede. Dat betekent armoedebestrijding waarin de armen zelf een rol spelen: niet langer voor hen en zonder hen, maar beleid waarin armen zelf echt centraal staan.
Mensen die zelf in armoede zijn opgegroeid, worden opgeleid tot ervaringswerkers. Zij leren kritisch naar zichzelf en hun verleden te kijken. Door de opleiding leren zij zichzelf te accepteren, hun verleden te erkennen en krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen. In Vlaanderen werken ze al sinds 1999 met ervaringsdeskundigen om de armoede te doorbreken. Er zijn opleidingen voor ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in Utrecht, Groningen en Amsterdam.

Sleutelpersonen welkom voor expertmeeting

EDASU wil vanuit plaatsen in het hele land sleutelpersonen uit het netwerk van de Sociale Alliantie en het Knooppunt Kerken en Armoede bijeenbrengen om:

  • hen te informeren over de methodiek EDASU om lokaal draagvlak te krijgen;
  • de kennis en ervaring van sleutelpersonen te benutten om een goed beeld te krijgen van de kansen en mogelijke obstakels bij de inzet van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting;
  • te bespreken welke mogelijkheden en hobbels de deelnemers en EDASU zien om in meer gemeenten met de methodiek te gaan werken.

Aanmelden

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 18 mei 2018 in de ochtend, met aansluitend lunch, bij FNV, Hertogswetering 159, Utrecht.
Hebt u een contactennetwerk met organisaties en gemeentelijke instellingen in uw woonplaats en wilt aan deze bijeenkomst meedoen? Meld u dan aan.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ga naar boven


Regionaal

Mars tegen de armoede in Rotterdam

Mars tegen de armoede, Rotterdam

Er waren veel Rotterdammers op af gekomen zaterdag 10 maart. Op het plein 1940 bij het beeld van Ossip Zadkine ‘De Verwoeste Stad’. Daar startte de Mars tegen de Armoede, die in de weken ervoor uitgebreid aangekondigd was.
De mars was bedoeld om aandacht te vragen voor armoede in Rotterdam en om de mensen met de minste inkomens op te roepen op 21 maart naar de stembus te gaan voor de Gemeenteraadsverkiezingen.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Presentatie Manifest Rotterdam Schuldvrij!

Rotterdam schuldvrij

Op woensdagavond 14 maart 2018 presenteerde (W)arm Rotterdam het 'Manifest Rotterdam Schuldvrij!' in een volle Pauluskerk en overhandigde het aan 8 politieke fracties. Het manifest bevat vijf punten voor een beter anti-schuldenbeleid:betere samenhang, eenvoudiger toegang, meer perspectief op een schuldenvrij bestaan, geen boetes op schulden bij de gemeente en de incassopraktijken aanpakken.
Warm Rotterdam is een initiatief van de Pauluskerk Rotterdam en wordt gedragen door een groeiende groep mensen en organisaties in Rotterdam die samen armoede willen aanpakken.

Lees meer op de site van Warm Rotterdam.

Ga naar boven


Bij de buren - Bevriende nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Armoedebeleid en Schuldhulpverlening

Logo Martijn Schut

Martijn Schut houdt een zeer informatief blog bij over armoede en schulden.

Lees bijvoorbeeld zijn nieuwsbrief van 12 maart.
Meld je aan voor zijn nieuwsbrief.

Ga naar boven


Nieuwsbrief Netwerk tegen Armoede Vlaanderen

Logo netwerk tegen armoede

In het Vlaamse Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. Deze verenigingen kunnen voor ondersteuning van hun werking beroep doen op het team van het Netwerk tegen Armoede. Het Netwerk tegen Armoede werkt onder meer aan de verbetering van de beeldvorming rond mensen in armoede en het wegwerken van vooroordelen.
Het Netwerk heeft een interessante nieuwsbrief, met in het laatste nummer bijvoorbeeld aandacht voor huisbezoeken van de beweging in Gent. In het nummer van 7 maart onder meer aandacht voor een aanmaning die het Netwerk tegen Armoede stuurt naar de federale regering om de schuldindustrie nu daadwerkelijk aan te pakken.

Lees de nieuwsbrief van 20 maart.
Bezoek de website van het Netwerk tegen Armoede
(hier kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief).

Ga naar boven


Nieuwsbrief Knooppunt Kerken en Armoede

Logo Knooppunt Kerken en Armoede

Het Knooppunt Kerken en Armoede, ook actief in de Sociale Alliantie, verbindt en versterkt de landelijke en lokale oecumenische inzet van kerken en diaconale organisaties bij het bestrijden van armoede in Nederland en maakt deze zichtbaar.

Klk hier om de laatste nieuwsbrief te lezen.
Klik hier voor aanmelding voor de nieuwsbrief.
Klik hier om naar de website te gaan.

Ga naar boven

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media