logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2015-1

11 februari 2015

Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief, dan kunt u zich Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In deze nieuwsbrief:


Column: De economie is te hard geworden

Raf Janssen

Op de website van de Sociale Alliantie hebben we in 2015 een nieuwe rubriek: de column. Ter gelegenheid van elke nieuwsbrief is er een nieuwe bijdrage.
Raf Janssen verricht in dit eerste nieuwsbriefnummer van 2015 de aftrap.

Klik hier om de column te lezen.

Ga naar boven


Thema: Natte voeten in de polder

Het thematisch deel van deze nieuwsbrief krijgt de titel 'Natte voeten in de polder' mee. Daarmee grijpen we terug op een publicatie van 20 jaar geleden, die nog verrassend wijze lessen heeft voor het heden.
We bieden hiermee een boeiende bundel cijfers, feiten en analyses van armoede in Nederland (en bij onze zuiderburen).

Natte voeten in het poldermodel

Natte voeten in het poldermodel

In dit artikel wordt teruggeblikt op de visie die onder meer door de anti-armoedebeweging in de jaren negentig werd opgetekend. En er wordt ingegaan op de vraag wat dit voor de beweging van nu kan betekenen. De analyse en beleidssuggesties gaan over zeven onderwerpen:

  1. Oorzaken van armoede
  2. Koopkrachtverbetering op nationaal niveau
  3. Inkomensondersteuning op lokaal niveau
  4. Toegang tot betaalde en onbetaalde (zorg)arbeid
  5. Culturele en organisatorische aspecten van zelfbeschikking
  6. Lokaal armoedebeleid
  7. Onderwijs en armoede

Klik hier om er meer over te lezen.

Armoedesignalement 2014

Armoedesignalement 2014

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteren jaarlijks in een gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. Wij geven een overzicht van de belangrijkste bevindingen en voorzien die van commentaar.

Klik hier om er meer over te lezen.

Koopkrachtverwachtingen 2015

Nibud

Nibud analyseert telkens aan het begin van het jaar wat de verwachtingen zijn rond de koopkracht van een honderdtal huishoudtypen. Een korte samenvatting van de prognoses voor 2015 nemen wij op.

Klik hier om er meer over te lezen.

Monitor Betalingsachterstanden 2014

Monitor Betalingsachterstanden 2014

Ieder jaar geeft onderzoeksbureau Panteia weer hoe de stand van zaken in Nederland is rond betalingsachterstanden en (problematische) schulden. In 2014 blijken de problemen aanzienlijk te zijn gegroeid.

Klik hier om er meer over te lezen.

Een imposant boek over schuld

Schuld - de erste 5000 jaar

Raf Janssen bespreekt een boek van David Graeber, waarin vanuit een historisch perspectief met een nieuwe invalshoek wordt gekeken naar het begrip 'schuld' en wat de relatie is met de geldeconomie. Schulden kwijtschelden en met een schone lei opnieuw beginnen is een van de lessen die uit dit werk te trekken zijn.

Klik hier om er meer over te lezen.

Armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen 2014

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting Vlaanderen

In de vorige nieuwsbrief gaven we al korte informatie over het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting in Vlaanderen. Herman Noordegraaf heeft nu een uitgebreider bespreking van het rapport gemaakt.

Klik hier om er meer over te lezen.

Ga naar boven


Landelijk

Expertmeeting 'De collectieve zorgverzekering als oplossing voor de WTCG / CER?'

Op donderdagmiddag 19 maart organiseren De Sociale Alliantie en Ieder(in) in samenwerking met BS&F de expertmeeting ‘De collectieve zorgverzekering als oplossing voor de WTCG / CER?’.
Tijdens deze bijeenkomst gaan ervaringsdeskundigen, mensen om wie het gaat en lokale belangenbehartigers met elkaar in gesprek over het belang van het bieden van inkomensondersteuning voor mensen met een beperking en meerkosten, de rol die de collectieve verzekering die de gemeente biedt hierin kan spelen en mogelijke aandachts- en/of verbeterpunten die benoemd kunnen worden.

Klik hier voor meer informatie.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om u direct aan te melden (liefst vóór 5 maart).

Gezocht: nominaties en donaties Ab Harrewijn Prijs 2015

Ab harrewijn Prijs

De jury van de Ab Harrewijn Prijs zoekt initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen of initiatieven om samen vooruit te komen organiseren. Iedereen die een inspirerend initiatief kent, solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving, wordt opgeroepen de jury daarop te attenderen, liefst vergezeld van zo uitgebreid mogelijke informatie, zoals een website of jaarverslag.

Aanmelding
De uiterste datum voor aanmeldingen is 1 maart 2015. Vijf genomineerde initiatieven worden in het zonnetje gezet. Vier van hen worden beloond met 1.500 euro, terwijl de uiteindelijke winnaar 5.000 euro krijgt.

Prijsuitreiking
De uitreiking vindt zoals ieder jaar plaats op 13 mei, de sterfdag van Ab Harrewijn in 2002. De aanvangstijd is drie uur ’s middags. De locatie is de Pauluskerk te Rotterdam, op vijf minuten lopen van het Centraal Station.

Giften welkom
Ondanks enkele grotere sponsors blijft de Ab Harrewijn Prijs grotendeels afhankelijk van particuliere giften. Daarom willen we ook dit jaar een beroep doen op jullie gulheid. Iedere bijdrage, groot of klein, is welkom op banknummer NL94-INGB-0009644396 ten name van Stichting Ab Harrewijn Prijs, te Rotterdam.

Klik hier om naar de website van de Ab Harrewijn Prijs te gaan.

Ga naar boven


Lokaal

Vragen die gemeenteraadsleden kunnen stellen aan hun college

Ieder raadslid kan vragen stellen aan het college. Dat zijn zogenaamde artikel 38 vragen. Het college moet deze in de regel binnen 6 weken beantwoorden. Vanuit de Sociale Alliantie is een aantal vragen aan te reiken die raadsleden zouden kunnen stellen aan het college. Het gaat om vier onderwerpen die basisbewegingen rond arbeid en inkomen in beeld brengt, met elkaar verbindt en verbreedt.
Maak er gebruik van in uw gemeente. Spoor raadsleden aan deze vragen te stellen.

Klik hier om de vragen te bekijken.

Ga naar boven


klik hier als u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief wilt attenderen.

Twitter

www.socialealliantie.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media