logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2016-8

24 november 2016

In deze nieuwsbrief:

Thema Sociale Coöperaties II

Landelijk

Regionaal


Brief Sociale Alliantie aan Kamer over knelpunten armoedebeleid

Logo Sociale AlliantieDe Sociale Alliantie heeft de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd om aandacht te vragen voor knelpunten rond armoede, bij de behandeling van de begroting 2017 van SZW.
Rond de volgende hoofdpunten wordt aangegeven waar de zorgen liggen en welke voorstellen de Sociale Alliantie doet:

    1. Een leefbaar inkomen
    2. Effectiever én socialer schuldenbeleid

  1. Integraal armoedebeleid
  2. Voor- en naschoolse opvang voor ieder kind
  3. Werkende armen

Klik hier om de brief te lezen.

PGB en de paarse krokodil

Column Hans Bosselaar

Hans Bosselaar

Over de klassieke tegenstelling tussen de leef- en systeemwereld. Beide werelden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en daar is niets mis mee. Het wordt pas problematisch als de systeemwereld de leefwereld gaat domineren. Als de paarse krokodillen bezit nemen van een bepaald beleidsterrein.

Klik hier om deze column te lezen.

Ga naar boven


 

Thema Sociale Coöperaties II

In de nieuwsbrief van september boden wij een themadossier over de opkomst en betekenis van sociale coöperaties. Op dat front is er veel in beweging; genoeg voor een update en een uitbreiding van het dossier.
Klik hier om naar de startpagina van dit themadossier te gaan.

Uitwisselingsbijeenkomst sociale coöperaties en anti-armoedegroepen

Lucas Community

Op 21 oktober 2016 vond bij de Lucas Community een ontmoeting plaats tussen mensen uit sociale coöperaties en uit de anti-armoedebeweging. De anti-armoedebeweging maakt een moeilijke tijd door en zoekt opnieuw contact met bewegingen aan de basis en de randen van de samenleving. Anti-armoedegroepen zijn benieuwd naar denkbeelden en ervaringen van initiatieven rond sociale coöperaties. Verslag van een boeiende uitwisseling.

Klik hier om een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst te lezen.

Ga naar boven

De week van de coöperatieve overheid

Tekenen Bijzonder Statuut in het bijzijn van minister Plasterk

Weet u wel dat er iets belangrijks is gebeurd vorige week? Het was iets belangrijks waar geen mannen met slechte kapsels een rol in speelden, er hebben zich geen mensen gemeld die er leed van ondervinden, maar er zijn wel veel mensen die er heel gelukkig van zijn geworden. Kortom, ik geloof dat we dit met recht Goed Nieuws kunnen noemen! Vorige week is namelijk op minimaal twee plekken in Nederland de verhouding tussen burgers en (lokale) overheid veranderd van een hiërarchische naar een horizontale. En als u wilt weten waarom dat voor ons iets is om blij van te worden, lees dan het blog van Karlijn van Arkel.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

De kracht van kwetsbaarheid

De kracht van kwetsbaarheid

Raf Janssen hield een lezing over de veranderkracht van kwetsbaarheid, de kansen die sociale coöperaties daarbij bieden en de rol die het opbouwwerk er bij kan spelen.

Klik hier om dit betoog te lezen.

Ga naar boven

Tussen wil en wet - conferentie 10 februari 2017

Mensen met een uitkering willen zich ontwikkelen en bijdragen aan de samenleving. Dat krijgt vorm in sociale initiatieven. Hoe kunnen wij al dit potentieel meer ruimte bieden om invulling te geven aan vernieuwende vormen? Dat is de kernvraag van een conferentie van Stimulansz, i.s.m. onder meer de Sociale Alliantie.
De conferentie is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden.

Klik hier voor meer informatie.

Ga naar boven

 


Landelijk

Armoedeonderzoek kerken

Armoede én hulpverlening kerken nemen toe

Rapport Armoede in Nederland 2016De bijdrage van kerken aan armoedebestrijding neemt fors toe. Meer mensen kloppen uit nood op de deur van de kerk. Dit blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016 onder een groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland. Kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: 38,8 miljoen euro) aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding.

Klik hier om meer te lezen.
Klik hier om het rapport direct te downloaden.
Klik hier voor informatie over de publieksbrochure over het onderzoek.

Ga naar boven

Armoede en Schulden Nederland Uit!

Armoede en schulden Nederland uit!

Dit magazine van Eropaf! en Movisie brengt de veranderingen in de aanpak van armoede en schulden in beeld. Een inspirerend magazine dat vernieuwende initiatieven zichtbaar maakt en een overzicht geeft van het speelveld en de mogelijkheden om armoede en schulden Nederland uit te krijgen.
Interviews met onder andere Sadet Karabulut (SP), Jan Hamming (burgemeester Heusden) en Rutger Bregman (De Correspondent). Verder achtergrondartikelen over nieuwe fondsen, sociale incasso, sociale coöperaties, regelluwe bijstand, het basisinkomen, experimenten in gemeenten, blogs, portretten van ervaringsdeskundigen en veel goede praktijken.
Per magazine betaalt u € 14,95. Als u 10 exemplaren afneemt, betaalt u € 99,00.

Klik hier voor meer informatie en bestellen.

Op 1 december vindt ook een bijeenkomst 'Nationaal Laboratorium Armoede en Schulden Nederland uit!' plaats. Datum en tijd: donderdag 1 december, 9.30 tot 17 uur, locatie: De Buurtzaak, Amsterdam. Kosten: € 85,-.

Klik hier voor meer informatie.

Ga naar boven

Nieuwe Quiet 500 met Quiet Kids

Quiet 500

Op maandag 17 oktober 2016, Wereldarmoededag kwam de tweede editie uit van de Quiet 500, exact drie jaar nadat de eerste editie werd gepresenteerd. De Quiet 500 is een glossy magazine (met unieke cover van schuurpapier) waarin de (stille) armoede vanuit verschillende kanten wordt belicht. Het is de tegenhanger van de Quote500, waarin jaarlijks de 500 rijkste Nederlanders staan.
De tweede editie van de Quiet 500 - de glossy die schuurt - heeft deze keer ook een uitneembaar kinderkatern: Quiet Kids. Talloze bekende Nederlanders en Tilburgers werkten hieraan mee zonder hiervoor betaling te ontvangen. De opbrengst van de Quiet 500 gaat volledig naar innovatieve armoedeprojecten. De prijs is € 10,-. Het blad is te koop bij meer dan drieduizend verkooppunten en via de website www.quiet500.nl.

Klik hier voor meer informatie.

Ga naar boven

Pelgrimage daklozen

Pelgrimage daklozenIn november zijn vanuit Nederland 45 dak- en thuislozen voor een pelgrimage naar Rome getrokken. Zij vormden samen met 6000 andere daklozen uit heel Europa een groep die op uitnodiging van Paus Franciscus naar Rome kwamen. Een unieke pelgrimage naar een paus die vanaf het begin uitdrukkelijk liet horen dat hij oog en oor heeft voor kwetsbare medemen-sen in onze samenleving. Zijn ideaalbeeld van deze kerk is: een arme kerk, voor de armen. Daarom nodigde hij duizenden daklozen uit heel Europa uit om van 10-13 november naar Rome te komen bij de afsluiting van het Heilige Jaar van de Barmhartigheid.
Van deze bijzondere pelgrimage is door het programma 'Kruispunt' ook een reportage gemaakt.

Klik hier om de reportage te bekijken.

 

Ga naar boven


Regionaal

Inspiratienota 2016 van Delen Achter De Duinen

Inspiratienota 2016 Delen achter De DuinenDelen Achter De Duinen (DDAD) is een samenwerking van 60 Haagse organisaties die samen een armoedeplatform hebben gevormd. Sinds 2012 stellen zij jaarlijks een 'Inspiratienota' samen, die zij aanbieden aan de gemeenteraad en het college van B&W.
De nota bestaat uit signalen uit de praktijk. Waar loopt het nog niet goed? Waar worden mensen dubbel getroffen doordat regelingen niet op elkaar aansluiten? Waar zijn nieuwe doelgroepen nog niet in beeld? De nota bevat ook suggesties voor verbetering, waarmee DDAD beleidsmakers wil helpen.
In de nota komen aan bod: decentralisaties, kinderen, schulden, dakloosheid, werkgelegenheid, werken aan maatwerk, communicatie, hulp en bijstand vanuit particuliere hoek, perverse prikkels en overzeese Nederlanders.

Klik hier om de nota te downloaden.
Klik hier om naar de website van Delen Achter De Duinen te gaan.

Ga naar boven

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media