logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2016-4

16 juni 2016

In deze nieuwsbrief:


Column: Op weg naar een sociaal duurzame samenleving

Willem Jelle Berg

CNV-bestuurder Willem Jelle Berg sprak op een FNV-bijeenkomst over sociale duurzaamheid. "Meer dan eens roepen we Den Haag op om te komen tot een meer rechtvaardig inkomensbeleid. We roepen op om iets te doen aan inkomens die steeds verder uiteenlopen. En we roepen dat het sociaal minimum omhoog moet naar een niveau dat mensen in staat stelt als volwaardige burger deel te nemen aan de samenleving. (...) Als we nu eens afspreken dat alle politieke partijen dit opnemen in het verkiezingsprogram?"

Klik hier om de column te lezen.

Ga naar boven


Column: Voetballen met twee keepers in de goal

Voetballen met twee keepers

Raf Janssen bepleit het betrekken van gemeenschapsinitiatieven bij het gemeentelijk beleid van transitie en transformatie op het gebied van jeugdhulp, werk en inkomen, zorg en ondersteuning voor ouderen en zieken.

Klik hier om de column te lezen.

Ga naar boven


Thema: Alternatieven voor de huidige economie

Alvernatieven voor de huidige economie

 

alternatieven-kleinIn dit themadossier een aantal pittige beschouwingen waarin de gangbare economie, die geld, winst en markt centraal stelt, onder kritiek wordt gesteld. Stevige, maar boeiende kost. Een mooi zomerbulletin!

Klik hier om naar de startpagina van het dossier te gaan.

Het dossier bestaat uit de volgende onderdelen:

Begrippen die horen bij een andere economie

scrable-klein

Om een maatschappij te krijgen zonder armoede is een andere economie nodig. Voor het ontwikkelen van die andere economie is het nodig terug te grijpen op begrippen die gevoed worden door een economisch denken dat uitgaat van een breder economiebegrip dan het smalle economiebegrip dat leidend is geworden in de huidige geldeconomie. Raf Janssen zet een aantal begrippen naast/tegenover elkaar.

Klik hier om meer te lezen.

Armoede en vooruitgang

wilkinson-kleinhenry-george-klein

Dit artikel gaat over twee vergeten studies over armoede die niet de armen centraal stellen, maar de samenleving waarin de armen moeten zien te overleven. Herlezen van deze studies van Henry George en Richard Wilkinson kan het maatschappelijk debat over armoede verruimen.

Klik hier om meer te lezen.

Dé economie?

taart

Veelal spreken we over 'de economie' alsof er maar een soort economie zou bestaan. Hub Crijns maakt duidelijk dat er verschillende economische deelsystemen zijn. Elk van deze deelsystemen heeft zijn eigen normen en vormen, zijn eigen taal en waarde. De economie van de markt en het geld hebben de andere economieën naar de achtergrond gedrongen. Het is dringend noodzakelijk de vraag onder ogen te zien of het denken en doen van andere economische deelsystemen wat sterker op de voorgrond geplaatst moet worden.

Klik hier om meer te lezen.

Vergeten vragen vergeten-vragen-klein

Economie is een sociaal gebeuren waarbij het welzijn van de gemeenschap in zijn geheel op de voorgrond staat. De rijken moeten hun rijkdom inzetten voor de armen.
Dat zijn gedachten die haaks staan op het economisch denken dat de laatste decennia de overhand heeft gekregen.
Benieuwd naar de persoon van wie deze uitspraken afkomstig zijn? Je kunt het aan de weet komen door het boek van Roelf Haan over ‘Vergeten vragen’ te lezen. Zie de bespreking die Trinus Hoekstra gemaakt heeft van dit boek.

Klik hier om de boekbespreking te lezen.

Deeleconomie

delen-klein

In de deeleconomie laten consumenten elkaar gebruik maken van hun onderbenutte consumptiegoederen, zoals auto's, huizen en gereedschap. De voordelen van deelplatforms zoals Airbnb zijn te groot om het verbieden ervan te rechtvaardigen. Dat hoeft ook niet: door er duidelijk regels aan te stellen en deze ook te handhaven, zijn dergelijke initiatieven te integreren in de rest van de economie. Dit stellen Koen Frenken, Toon Meelen, Martijn Arets en Pieter van de Glind.

Klik hier om meer te lezen.

Rendement van geluk

happy-klein

Nu de crisis op zijn eind lijkt te lopen, tekent zich een nieuwe economische moraal af.
Woorden als maatschappelijk betekenis, welzijn en geluk spelen weer een rol. Steeds meer mensen zijn niet in de eerste plaats uit op geld verdienen, maar op werk met maatschappelijke betekenis. Een groot aantal economen en schrijvers noemt deze ontwikkeling de 'betekeniseconomie'.
De VPRO zond dit voorjaar een documentaire uit over deze nieuwe onderstroom.

Klik hier om het programma te bekijken.

Ga naar boven


Meer dan 400.000 kinderen groeien op in armoede

Kinderen en armoede

In 2014 groeiden 421 duizend minderjarige kinderen op in een huishouden met een laag inkomen. Dit komt neer op 12 procent. 131 duizend minderjarige kinderen leefden al vier jaar of langer in een huishouden met een laag inkomen. Het CBS kwam met deze cijfers op 9 mei 2016.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Geven in Nederland

 

Geven in Nederland

Ondanks de economische crisis en een dalend vertrouwen in de sector van de 'goede doelen' zijn Nederlanders niet minder gaan geven aan deze organisaties. Na een lange periode van groei sinds 2005, en een daling in 2011, is er sinds 2011 een toename van 12,3% in het geefgedrag. Dat is de verrassend uitkomst van het onderzoek ‘Geven in Nederland 2015’.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Here to Support wint Ab Harrewijn Prijs

 

Here to Support wint Ab harrewijn Prijs 2016

De Ab Harrewijn Prijs 2016 gaat naar de stichting Here to Support Amsterdam. De bekendmaking vond plaats op vrijdag 13 mei in de Pauluskerk te Rotterdam.De organisatie won hiermee een bedrag van 5.000 euro.
Here to Support geeft educatieve en culturele ondersteuning aan vluchtelingen die geen verblijfsvergunning in Nederland krijgen, maar ook niet kunnen worden uitgezet. De organisatie verstrekt geen humanitaire zorg, maar richt zich op het zichtbaar, hoorbaar en weerbaar maken van deze groep vluchtelingen. Essentieel is de ervaring van enige controle over het eigen leven.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media