logo-sociale-alliantie6

Thema Gezondheid en armoede

gezondheid-en-armoedeGezondheid en armoede hangen sterk met elkaar samen. Arme mensen hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en mensen met gezondheidsproblemen komen vaak voor flinke uitgaven te staan, waardoor ze in financiële problemen kunnen komen. De relatie gezondheid en armoede heeft veel kanten. In dit dossier 'Gezondheid en armoede' gaan we in op een aantal van die aspecten. Lees verder in de volgende artikelen:

 • Gezondheid en armoede
  C
  ijfers, feiten en analyse over sociaal-economische gezondheidsverschillen.

 • Lokaal gezondheidsbeleid
  Gemeenten zijn verplicht iedere 4 jaar hun gezondheidsbeleid vast te stellen. Het lokale beleid kan daarin accenten leggen op preventie en terugdringen van de nog steeds aanwezige gezondheidsverschillen tussen arm en rijk. Raf Janssen geeft een herhaalrecept voor zo’n beleid.

 • Collectieve gemeentelijke zorgverzekering
  Een middel om mensen met lage inkomens een beetje tegemoet te komen in de kosten van zorg is de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering. Deze heeft in het algemeen een uitgebreidere dekking, een voordeliger premie en kent geen medische selectie. Ze is bedoeld voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. Lees meer over verschillen tussen gemeenten, voorwaarden en een stappenplan voor belangenbehartigers.

 • Positieve gezondheid en de strijd tegen armoede
  In het sociaal domein is een nieuw begrip in opkomst: positieve gezondheid. Het fysieke en psychische welbevinden staat niet langer centraal, maar het vermogen dat iemand heeft om zich aan te passen en zelf regie te hebben in zijn of haar leven. Dit nieuwe concept past in het participatiebeleid dat de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers benadrukt. Wat mogen armen van dit nieuwe begrip verwachten?

 • STIL helpt dakloze vluchtelingen in medische nood
  STIL is een solidariteitsorganisatie in Utrecht, die hulp geeft aan dakloze vluchtelingen in medische nood. De organisatie helpt hen door te verwijzen, te bemiddelen, te informeren en mensen te begeleiden. Coördinator Margreet Jenezon vertelt over dit werk.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media