logo-sociale-alliantie6

Vooruit!

Column Willem Jelle Berg, maart 2016

willem-jelle-bergTerwijl ik zit na te denken over deze column komt het bericht naar buiten dat minister Asscher er voor wil zorgen dat mensen met een uitkering of een pensioen er niet op achteruit gaan het komend jaar. Dat lijkt goed nieuws, maar Asscher relativeert zijn opmerking direct omdat hij geen garantie kan en wil geven.

Nu hebben we ervaring op dit terrein. Vorig jaar voor Prinsjesdag werd bekend dat iedere werkende erop vooruit ging, maar toen stonden uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden achteraan in de rij.

De Sociale Alliantie, dus vertegenwoordigers van vakbonden, kerken, humanisten en lokale uitkeringsgerechtigdenplatforms hadden eind februari een gesprek met staatssecretaris Klijnsma. Daar hebben we onze zorgen uitgesproken over de relatieve achteruitgang van uitkeringsgerechtigden. Mevrouw Klijnsma gaf aan dat zij sinds 2013 echter een vooruitgang had geboekt. In haar ogen waren de meest kwetsbare groepen, alleenstaande ouders met kinderen, wel geholpen.

Zo'n gesprek is zinnig. Ook al ben je het niet direct eens, het geeft een beeld van hoe politici denken. En hoe ze communiceren. Want specifieke oplossingen voor kleine groepen kunnen wellicht iets verzachten, maar in een samenleving moeten we ook samen leven.

Dus samen werken om stappen, of desnoods stapjes te nemen. Daar zullen we bij Prinsjesdag, als alle koopkrachtplaatjes weer op tafel komen op letten: dat niet weer de mensen met een uitkering achteraan in de rij staan. Daar heeft Asscher voor gezorgd, dat we daar op zullen letten! En dat we hem er aan zullen houden. Vooruit!

Willem Jelle Berg, voorzitter Sociale Alliantie

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media