logo-sociale-alliantie6

Manifest
'Voor meer kwaliteit van leven'

Alles en iedereen bewegen
voor een samenleving zonder armoede 

logo manifest

De Sociale Alliantie constateert dat, ondanks de economische opbloei na de crisis, de kloven in de samenleving blijven groeien.
Met een nieuw manifest roept de Sociale Alliantie iedereen op om het uit elkaar groeien van groepen in de samenleving tegen te gaan en te voorkomen.

I De samenleving drijft uit elkaar
II Herstel van sociale grondrechten
II Kantelpunten om over na te denken en om aan te werken
IV Zelf taken oppakken die de overheid laat liggen

In het manifest worden acht kloven in de samenleving benoemd. Daarna worden voorstellen gedaan voor het herstel van sociale grondrechten op zes terreinen. Het derde deel van het manifest gaat in op 'kantelpunten': naast concrete maatregelen om verlichting te brengen in de situatie van groepen die achtergelaten worden, zijn er ook fundamentelere vernieuwingen nodig om de oorzaken van groeiende ongelijkheid tegen te gaan. Een zevental 'kantelpunten' in het denken over economie en samenleving wordt uitgewerkt, als aanzet voor discussie. Het laatste deel van het document laat zien waar groepen in de samenleving zelf het heft in handen kunnen nemen en beschrijft een aantal in gang gezette initiatieven.

Klik hier om het manifest te downloaden.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media