logo-sociale-alliantie6

Opgroeien zonder armoede

SER adviseert nieuw kabinet armoede onder kinderen structureel aan te pakken

opgroeien zonder armoedeDe voorzitter van de SER-commissie armoede onder kinderen, prof. dr. Nicolette van Gestel, spreekt op 7 april op de AlliantieRaad.

Klik hier om meer te lezen en aan te melden.

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies Opgroeien zonder armoede stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede.

Lees meer

AlliantieRaad

7 april 2017

logo sociale alliantie kleinOp 7 april, 10.00 - 13.30 uur, bij CNV in Utrecht, vindt een AlliantieRaad plaats. voor afgevaardigden van organisaties uit de achterban.
Tijdens de bijeenkomst van 7 april willen we met elkaar van gedachten wisselen aan de hand van feiten en voorstellen uit beleid en praktijk en signalen uit het veld. We willen samen speerpunten formuleren voor beide genoemde acties in 2017.
Naar verwachting zijn op 7 april politieke partijen nog met elkaar in overleg over de vorming van een nieuw kabinet. Tijdens deze kabinetsformatie en zeker als het nieuwe kabinet gevormd is, zal de Sociale Alliantie aandacht blijven vragen voor een beleid dat gericht is op het wegwerken en voorkómen van armoede, want ... een rijk land zonder armoede is rijker!

Met inleidingen en discussie over Kinderen in armoede en Minima-effectrapportages.

Lees meer

Meedoen, samen uit de armoede!

Informatiebijeenkomsten half april

Meedoen, samen uit de armoede! In Nederland leven veel mensen in armoede. Daardoor kunnen zij niet volledig meedoen in onze samenleving. Het Oranje Fonds vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. De komende jaren zetten wij ons met het programma 'Meedoen, samen uit de armoede!' in voor sociaaleconomische participatie. Het nieuwe programma begint in november 2017.

Half april zijn er vier regionale informatiebijeenkomsten waarin het programma wordt toegelicht en de gelegenheid wordt geboden om vragen te stellen.
Aanmelden voor een informatiebijeenkomst kan via www.oranjefonds.nl/informatiebijeenkomstmeedoen.

Oproep tot actie

aan de landelijke politiek en de nieuwe regering

logo armoedecoalitie utrecht kleinDe Sociale Alliantie ondersteunt een actie die de Utrechtse wethouder Victor Everhardt samen doet met de Armoedecoalitie in zijn stad: een dringende oproep aan de toekomstige regering: “Laat iedereen meedoen en zorg voor voldoende inkomen.” Everhardt: “Dagelijks staan mensen in de overlevingsstand. We doen in Utrecht al het mogelijke aan preventie en incidentele ondersteuning, maar dat is vaak niet genoeg. Inkomensbeleid voeren is voorbehouden aan het rijk en niet aan de gemeenten zelf. Daarom onze klemmende oproep aan Den Haag om te zorgen voor voldoende inkomen.”

Iedereen kan deze oproep online ondertekenen. Doe mee!

Klik hier voor meer informatie en ondertekenen.

Oproep tegen verhuurdersheffing

verhuurdersheffingDe Sociale Alliantie steunt, samen met 17 andere organisaties, een oproep van de Woonbond om de verhuurdersheffing af te schaffen. Deze belasting, oplopend tot 2 miljard euro per jaar, zorgt voor veel maatschappelijke problemen. De Woonbond wil dat een komend kabinet de heffing afschaft. Sociale verhuurders betalen de heffing over de waarde van hun sociale huurwoningen. Op 28 februari werd de oproep aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media