logo-sociale-alliantie6

Armoedehulpverlening door kerken veelzijdig maar vaak onbekend

Kerkelijk onderzoek Armoede in Nederland 2023

armoedeonderzoek 2023 minister schoutenOp 30 januari werd het rapport ‘Armoede in Nederland’ gepresenteerd aan minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Het onderzoek wijst uit dat de aanpak veelzijdig en onvoorwaardelijk is, maar voor hulpvragers vaak onbekend.
Met het rapport ‘Armoede in Nederland 2020-2022: Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland’ maken kerken en diaconale organisaties inzichtelijk welke activiteiten zij ondernemen om armoede en schulden tegen te gaan en welke trends en ontwikkelingen daarin zichtbaar zijn.

Lees meer

Ab Harrewijn Prijs zoekt voordrachten en donaties voor editie 2023

logo ahp roodDe Ab Harrewijn Prijs is sinds 2002 actief. Elk jaar worden vijf initiatieven van onderop voor en door mensen met een nood beloond met een nominatie en een geldbedrag. Tot 1 maart kunnen voordrachten worden gedaan voor de prijs van 2023.

Lees meer

Ga energiearmoede tegen

De Sociale Alliantie roept gemeenten op mensen niet in de kou te laten zitten

sociale alliantie energie armoedeDe Sociale Alliantie heeft een brief aan alle colleges van burgemeester en wethouders in Nederland gestuurd. In die brief doet de Sociale Alliantie een oproep om die mensen niet kopje onder te laten gaan.

Lees meer

Nieuwsbrief 2023-1 verschenen

Op 10 januari is de eerste nieuwsbrief van 2023 verschenen.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Structurele reparatie koopkracht minima noodzakelijk

Landelijke Armoedecoalitie stuurt brief

logo landelijke armoedecoalitie 800Ruim 1 miljoen mensen hebben een laag inkomen door een uitkering of uit loon. De koopkracht van iedereen gaat erop achteruit. Voor deze groep mensen is dat extra nijpend. Zij hebben geen reserves en moeten meteen kiezen tussen eten of verwarming. Daarom vraagt de Landelijke Armoedecoalitie in een brief voor het Algemeen Overleg over armoede en schulden in de Tweede Kamer van 17 maart met spoéd inkomens te repareren. Mensen zakken namelijk nú door het ijs. Daarnaast zijn er structurele oplossingen nodig, zoals herijking van het sociaal minimum.

Lees meer

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Gerard van Santen / Sociale Alliantie
p/a CNV
Postbus 2475
3500 GL Utrecht
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media