logo-sociale-alliantie6

17 oktober Wereldarmoededag

Op Wereldarmoededag en de week daarvoor worden er op veel plaatsen activiteiten teen armoede in Nederland georganiseerd. We lichten er een paar uit.

Lees meer

Nieuwsbrief 2017-6 verschenen

Op 2 oktober 2017 is een nieuwbrief verschenen met onder meer een stevig thema-dossier over de toekomst van werk en zekerheid, de nieuw gelanceerde site 'Armoede Live - 10 jaar later' en activiteiten in het kader van Wereldarmoededag, 17 oktober.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

De toekomst van werk en zekerheid

werk en zekerheid kleinDe komende jaren voltrekt zich een verdere digitale revolutie die ons leven drastisch zal veranderen; daarmee verandert ook de aard en omvang van ons werk. We staan aan het begin van het tweede machinetijdperk. Dat bestaat uit twee ontwikkelingen die een enorme impact hebben op onze samenleving: digitalisering en robotisering. Ons huidige stelsel van sociale zekerheid is gebouwd op werk en met name op het werk zoals dat inhoud en vorm heeft gekregen in het eerste machinetijdperk. Ons werk is de laatste jaren al veel veranderd en het zal de komende jaren nog meer veranderen. Dat heeft gevolgen voor ons stelsel van sociale zekerheid. Het is een maatschappelijke worsteling om helderheid te krijgen over deze gevolgen en het is nog een grotere uitdaging om passende antwoorden erop te vinden.

Lees meer

Armoede Live! 10 jaar later

armoede live logo bIn het project 'Armoede Live!' komt de belevingswereld van mensen met een laag inkomen heel dichtbij. In 2007 en 2008 werden tien mensen geïnterviewd. In teksten, geluidsfragmenten, foto's en een film werden zij geportretteerd. Na 10 jaar heeft Ellie Smolenaars deze mensen opnieuw opgezocht. Hoe is het hen vergaan? Hoe staan zij er nu voor?
De komende maanden worden de interviews één voor één gepubliceerd op een apart deel van de website van de Sociale Alliantie. Bij die portretten zijn ook links te vinden naar de interviews van 10 jaar geleden.
Het eerste portret, dat nu te lezen is, is van Hennie.
Wordt vervolgd...

Klik hier om naar de nieuwe website 'Armoede Live - 10 jaar later' te gaan.
Klik hier om direct naar het portret van Hennie te gaan.

Schuld en boete

Column Willem Jelle Berg

Over het gevoel bij de menselijke maat van schuld en boete, de.Kafkaëske rondo van instanties die elkaar verdringen om voorrang te houden op de incasso, de schuldenindustrie, en investeren in effectiever beleid.

Klik hier om de column te lezen.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media