logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2016-7

29 september 2016

Sociale Alliantie

Landelijk

Regionaal


Sociale Alliantie

Uitwisselingsbijeenkomsten 21 oktober

Gesprek tussen sociale coöperaties en anti-armoedegroepen

Initiatief.nu

Op vrijdag 21 oktober 2016 wordt er een uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd tussen sociale coöperaties en anti-armoedegroepen. De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van de Lucas Community, Notweg 32, in Amsterdam. Deze bijeenkomst is bedoeld als een open eerste kennismaking.

Klik hier om meer te lezen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.om aan te melden.
Klik hier om het themadossier over sociale coöperaties uit de vorige nieuwsbrief te lezen.

Ga naar boven

Handdoekjes vouwen, papierprikken of boodschappen inpakken

Wat mensen overkomt.

Pieter Wondergem

Interview met Pieter Wondergem over de wijze waarop bijstanders worden benaderd door de gemeente Rotterdam. De 'tegenprestatie' in de praktijk.

Klik hier om dit interview te lezen.

Ga naar boven

Blij met de banenafspraak

Column Willem Jelle Berg.

Willem Jelle Berg

De Sociale Alliantie heeft de programmacommissies van de verschillende partijen in een gezamenlijke brief gevraagd om aandacht voor armoede. Maar die boodschap is een moeilijke in een tijd waarin partijen zich willen profileren op leuke en nieuwe zaken voor de mens.

Klik hier om de hele column te lezen.

Ga naar boven

Laat je niet gek maken

Tegenbeelden

Who cares

Whocares (Een wereld van verschilmakers) heeft een site waarop de nodige relativeringen te vinden zijn over vluchtelingen en hun vermeende bedreiging van o.m. onze welvaart.
We laten hier een paar treffende afbeeldingen/cijfers zien waarmee de beeldvorming rond vluchtelingen in perspectief gezet wordt. Meer posters en filmpjes zijn te vinden 

Klik hier om meer te lezen en te zien..

Ga naar boven


Landelijk

Lokale Monitor FNV

Lokale Monitor

Vakcentrale FNV brengt periodiek een Lokale Monitor uit, waarin het sociale beleid van gemeenten met elkaar wordt vergeleken. De editie van 2016 werd op 15 september gepresenteerd.
Westland is de meest sociale gemeente van 2016. Amsterdam en Den Haag staan samen op de tweede plaats. Op drie staan Oss, Smallingerland en Maastricht met omliggende gemeenten. Door de decentralisatie nemen de verschillen tussen gemeenten en daarmee de rechtsongelijkheid toe. Het duidelijkst blijkt dit bij de individuele inkomenstoeslag voor mensen met een langdurig laag inkomen. De gemeente Enschede bijvoorbeeld verstrekt pas na 60 maanden een toeslag van 162 euro. In Rotterdam kunnen minima na een jaar een toeslag krijgen van 1137 euro. En Amsterdam werkt met VVV-bonnen van 30 euro per gezinslid na 12 maanden deelname aan een schuldhulptraject.
In veel gemeenten worden uitkeringsgerechtigden gedwongen te werken zonder loon. Een aantal gemeenten is echter bezig om werken zonder loon uit te bannen, zoals Smallingerland, Ouder-Amstel, Oss, Nijmegen en Amersfoort. Den Haag, Midden-Delfland en Westland tekenden bovendien het verdringingsprotocol van de FNV.

Klik hier om meer te lezen over de monitor.
Klik hier om de Lokale Monitor 2016 te doenwloaden als pdf-document.

Ga naar boven

Cordaid Challenge and event - 13 oktober

Cordaid Challenge and event

Op donderdag 13 oktober organiseert Cordaid in het Museon in Den Haag een middag met inspirerende ontmoetingen, workshops die organisaties verder helpen, en de kans om € 12.500 te winnen voor een project. Zo vraagt Cordaid aandacht voor armoedebestrijding en blikt vooruit op de Wereldarmoededag op 17 oktober.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Ga naar boven

Armoedeonderzoek kerken - presentatie 28 oktober

Armoedeonderzoek 2016

Op vrijdag 28 oktober 2016 wordt het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2016’ gepresenteerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van een onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen die in financiële knelposities komen. Dit onderzoek is door een groot aantal kerkgenootschappen gezamenlijk gedaan.
Bij de presentatie van het onderzoek wordt u geïnformeerd over de resultaten.
Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch en René Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, bieden het rapport aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan.
Ook vindt er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek. Deze discussie, met inbreng van het publiek, zal gaan over de betekenis van hetgeen de kerken tegenkomen en het beleid dat kerken en politiek zouden moeten voeren rond armoede in Nederland.

Klik hier om meer te lezen en u aan te melden.

Ga naar boven

Armoede in kaart

Armoede in kaart Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft jarenlang een 'Armoedesignalement' uitgegeven, maar stopte daar mee. Ze geven nu een nieuw vervolg op de Armoedesignalementen in de vorm van een digitaal dossier: 'Armoede in kaart'.
Het SCP werkt met een andere armoededefinitie dan het CBS dat ook cijfers over armoede publiceert. Volgens de CBS-definitie was in 2014 10,4% van de Nederlandse bevolking arm. Volgens het 'niet-veel-maar-toereikendcriterium' van het SCP was in 2014 7,6% arm. In 2015 en 2016 zou dat dalen naar 7,0 %, maar dat is een raming: de meest recente gegevens dateren van 2014.
Een flink deel van armen ís werkend, 41 procent. En daarvan het grootste deel ‘gewoon’ in loondienst. Tot de risicogroepen behoren verder eenoudergezinnen en kinderen tot 12 jaar. Onder 65-plussers is het armoedepercentage relatief laag: 3%. De meeste armoede komt voor onder niet-westerse allochtonen, met name onder Marokkaanse Nederlanders. Van hen behoort 22 procent tot een huishouden met een inkomen onder het ‘niet-veel-maar-toereikendcriterium’. Dat is ruim vier maal zoveel als autochtonen.

Klik hier om naar 'Armoede in kaart' te gaan..

Ga naar boven


Regionaal

Armoede en kinderen - 7 oktober

Armoede en kinderen

Op vrijdag 7 oktober houdt de Arme Kant van Fryslân in Leeuwarden een conferentie over armoede en kinderen.Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
Hoe kunnen kerken en overheid elkaar vinden op het gebied van armoede en elkaars inzet zo afstemmen dat met name voor kinderen de gevolgen van armoede afnemen?
Met inleidingen vanuit Kerk in Actie, Stichting Kinderombudsman, Kledingbank Bolsward, Solidair Friesland en Jongerenteam FSU, en vijf workshops

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Ga naar boven

Kinderen in armoede - 14 oktober

Kinderen in armoede

De Pijler organiseert op vrijdagmiddag 14 oktober in het Froum in Roermond een Limburgse netwerkdag met het thema Kinderen in armoede. Met onder meer een inleiding van de wethouder van Roermond en presentaite van projecten.
Aanmelden voor deze middag kan tot 7 oktober met een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor uitnodiging, programma.en route.

Ga naar boven

Armoedeweek Utrecht - 10-17 oktober

Samen wonen, werken, delen

Geef armoede een gezciht

De armoedecoalitie Utrecht organiseert in de aanloop naar Wereldarmoededag een Armoedeweek. Arm en rijk, jong en oud, Nederlander en medelander: iedereen is van harte welkom bij de activiteiten. Het weekprogramma omvat twee onderdelen. Zo worden op diverse plekken in Utrecht  gesprekken over armoede georganiseerd. Op zondag 16 oktober is er een Armoedefestival. Een inspirerend en kleurrijk feest met een kledingbazaar, infomarkt, muziek en een gezamenlijk diner. Op 17 oktober houdt Stadsgeldbeheer een open dag.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Ariënsprijs 2016 - 30 diaconale projecten

Areënsprijs voor diaconie

Het Aartsbisdom Utrecht reikt om de drie jaar de Ariëns Prijs voor Diaconie uit aan een diaconale activiteit uit het aartsbisdom. In het jaar van Barmhartigheid zien we veel verschillende initiatieven rond diaconie en caritas. Er zijn maar liefst 30 genomineerde projecten, die alle beschreven zijn in een publicatie..

Klik hier om meer te lezen over de prijs.
Klik hier om de bundel met beschrijvingen en interviews van alle initiatieven te downloaden als pdf-document.

Ga naar boven

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media