logo-sociale-alliantie6

Precariteit

onzekerheidPrecariteit is een term die steeds vaker wordt gebruikt om aan te geven hoe in onze samenleving onzekerheid op steeds meer levensgebieden doordringt. Dat is voor de anti-armoedebeweging een belangrijk en actueel thema.

Precarisering

In de samenleving een proces gaande is van algemene uitbreiding van bestaansonzekerheid. Dat geldt niet alleen voor betaalde arbeid. Het geldt voor veel meer aspecten van het alledaagse leven van mensen. Die 'precarisering' brengt veel angst en onzekerheid.
De precariteit brengt tegelijkertijd de strijd voor verbetering van levensomstandigheden en toekomstperspectieven weer terug bij collectieven van burgers. Precarisering geeft de strijd tegen armoede haar politieke en sociale karakter terug.
Raf Janssen licht zijn gedachten heirover toe.

Klik hier om meer te lezen.

Arbeidsmarktverhalen

Hub Crijns schetst de ontwikklelingen op een arbeidsmarkt die steeds meer gekenmerkt wordt door flexibileiteit en onzekerheid. Arbeids- en zorgbestel zijn in crisis.

Klik hier voor een korte introductie op het thema.
Klik hier voor een langer artikel over het onderwerp.

Van welvaart voor weinigen naar welzijn voor allen

Ger Ramaekers breekt een lans voor het onvoorwaardelijk basisinkomen.

Klik hier om het artikel te lezen.

Literatuur over precarisering

Raf Janssen geeft een overzicht van (vooral buitenlandse) literatuur over precarisering.

Klik hier om het artikel te lezen.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media