logo-sociale-alliantie6

Dr. Poelsprijs 2015 voor Wijkpastoraat Heerlen

poelsprijs-2015Klik hier om onderstaand artikel te downloaden als Word-document.

Sinds twee jaar wordt in het bisdom Roermond door het Limburgs Diaconaal Fonds (LDF) de Dr. Poelsprijs uitgereikt, vernoemd is naar de oud-hoofdaalmoezenier van Sociale Werken. In mei werd deze prijs in Kerkrade uitgereikt.

Deze diaconale prijs is m.n. bedoeld om parochies, diaconale en maatschappelijke organisaties in Limburg te stimuleren en in het zonnetje te zetten. Ook dit jaar was het bestuur van het fonds verrast door de vele inzendingen en het bevlogen werk van alle mensen, die achter al die projecten schuilgaan. De meeste projecten halen nooit het nieuws, maar betekenen voor de betrokken mensen, doorgaans kwetsbaren in onze samenleving, het grote verschil in hun dagelijkse leven. Het vele werk doen ze met een minimum aan financiële middelen, maar een maximum aan barmhartige inzet, in de geest van Paus Franciscus.

Wat hebben wij met elkaar?

In de brochure ‘Wat hebben wij met elkaar?’ zijn al die verhalen te lezen. De brochure geeft een beeld van de verscheidenheid aan sociale en diaconale initiatieven in Limburg. Zo laat ieder project op een eigen manier zien dat het werk, hoe klein en lokaal ook, van grote betekenis voor mensen is. In al die praktijken valt te lezen, dat de zorg in Nederland niet wacht op een nieuwe vermaatschappelijking, maar op een presentiebenadering. Dichtbij mensen! Dat het uiteindelijk van belang is om er te zijn voor de ander, vanuit een vertrouwensrelatie. Waarin mensen zich gezien en gehoord voelen. Zich volwaardig mens mogen voelen. Alleen doordat er iemand is die je ziet als volwaardig mens, kan er beweging ontstaan. Kunnen mensen geholpen worden en kan vanuit gebrokenheid het leven weer opgepakt worden. Kan de eigen kracht weer hervonden worden! Het gaat om projecten die werken met ouderen, en dat vaak al vele jaren doen ‘omdat het mensen goed doet!’ Of projecten die zich uitdrukkelijk verbinden met jongeren. En zo jongeren laten kennis maken met kerk en werken van barmhartigheid. Stuk voor stuk zijn het projecten die er in de Limburgse samenleving toe doen!

Meerdere prijzen

Uiteindelijk heeft het LDF niet aan één organisatie een prijs toe gekend, maar ter stimulering van het vele werk meerdere organisaties in het zonnetje gezet. Een onafhankelijke commissie heeft uiteindelijk een keuze gemaakt en aangereikt welke projecten zij voor de Dr. Poelsprijs in aanmerking vindt komen. In de afwegingen heeft de Commissie een aantal overwegingen meegenomen: is een project regionaal en op kleine schaal ontwikkeld, in hoeverre is het vernieuwend en heeft het een stimulerende en signalerende functie naar de plaatselijke gemeenschap. Ook is gekeken of er samenwerking is met lokale projecten op het terrein van sociaal-maatschappelijke en diaconale vragen. Tot slot is in de afweging meegenomen of vrijwilligers en deelnemers gestimuleerd worden om vorming en trainingen te volgen. Op 27 mei hebben Mgr. Wiertz en de Commissaris van de Koning drs. Th. Bovens aan vier organisaties een Dr. Poelsprijs uitgereikt.

Winnaar Dr. Poelsprijs 2015

kindermiddagDe Dr. Poelsprijs 2015 gaat naar het Wijkpastoraat Heerlen met wijkpastor Fien Crutz. Een project dat uitdrukkelijk werkt vanuit de methodiek van presentie. Uit de beschrijving, maar ook in de jaarverslagen van het wijkpastoraat, is goed te lezen welke stimulerende betekenis Fien Crutz, met haar vrijwilligers, heeft voor Heerlen Noord. In het project komen alle leeftijden en diverse nationaliteiten voor. En al deze mensen weet pastor Fien op een bijzondere manier met elkaar te verbinden en opnieuw in hun kracht te zetten. Inmiddels komen mensen met eigen initiatieven en suggesties, die ze zelf verder uitwerken en vormgeven. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen enorm. Fien Crutz is op een bijzondere manier de spin in het gehele web. Ze komt mensen op de meeste vreemde plekken en situaties in het leven tegen, weet hen vervolgens te binden en verder te helpen. Een terechte winnaar van de Dr. Poelsprijs 2015 voor een bijzonder project dat zich in de afgelopen jaren staande heeft weten te houden. En waar de mensen uit de wijk steeds het middelpunt van het project zijn gebleven.

Tweede Dr. Poelprijs voor jongeren

Over de tweede prijs hoefde de commissie niet lang na te denken. In een van de projecten kwam uitdrukkelijk naar voren dat het werken door en met jongeren vanuit kerk en samenleving wordt bevorderd. In het jongerenproject Maatschappelijke Stage van de parochie Kun-rade/Voerendaal zag ze een goed voorbeeld hoe jongeren/scholieren vanuit de Bijbelse waarden vanuit Mattheus 25 worden vormgegeven in de huidige samenleving. Jongeren leren hun talenten te ontwikkelen, ze ervaren hoe je kunt samenwerken en maken kennis met diverse generaties. Kerkgangers worden betrokken bij doen en laten van jongeren. Bovendien komt er zo (opnieuw) een zinvolle verbinding tussen school, kerk en gezin. Vroeger een bekende, zelfs vertrouwde combinatie, maar vandaag de dag eerder uitzondering dan regel. Het project is begonnen in 2011, toen de Maatschappelijke Stage nog door de overheid werd ondersteund. Toch is het project blijven draaien en mag het nu worden beschouwd als een vaste waarde.

DiaconieNu in Horst wint derde Dr. Poelsprijs

De derde prijs was voor DiaconieNu uit Horst. In dit project wordt o.a. samengewerkt met ’t Werkhuis. In de afgelopen jaren hebben zij een werkplek gecreëerd voor mensen die vanuit TBS-kliniek de Rooyse Wissel mogen reïntegreren in de samenleving. Iedere dinsdagochtend is een groep in de parochie aanwezig. Ze zijn betrokken bij het poetsen van de kerk, maar zijn ook betrokken bij het inloophuis. Op een natuurlijke manier wordt begrip gekweekt voor de situatie van de mensen in de Rooyse Wissel en leren zij dat anderen, na aanvankelijke reserves, hun vertrouwen willen geven. Dit project laat mooi zien dat er sprake is van een combinatie en wisselwerking tussen kerk en maatschappij.

Eervolle vermelding

Het Credohuis in Maastricht ontving een eervolle vermelding. Een bijzonder project, omgezet door een paar jonge ondernemers die niet alleen verantwoord willen ondernemen, maar hun winst ook willen herinvesteren in de maatschappij door jongeren, die een veilige plek nodig hebben om hun weg (weer) in de samenleving te vinden, op te vangen. Om hen vervolgens gesterkt te kunnen laten vertrekken. Dit project laat op een bijzondere manier zien dat het project in een behoefte voorziet, vernieuwend is. De initiatiefnemers hebben uitdrukkelijke plannen om hun project verder uit te bouwen.

Klik hier om de brochure 'Wat hebben wij met elkaar?' te downloaden:

Hub Vossen is aalmoezenier Sociale Werken in het bisdom Roermond

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media