logo-sociale-alliantie6

Op weg naar een sociaal duurzame samenleving

Column Willem Jelle Berg, juni 2016

willem-jelle-bergDeze mooie leus was de titel van een bijeenkomst van de FNV, waar de Sociale Alliantie was uitgenodigd om een bijdrage te leveren. En voor mij was dat bijzonder, want ik mocht daar spreken. Natuurlijk kan ik petten goed scheiden, maar als CNV-bestuurder spreken op een interne FNV-bijeenkomst heeft tocht iets bevreemdends. En dan ook nog in het gebouw dat luistert naar de naam De Rode Olifant. Uiteraard heb ik mijn vooroordelen over de collega-vakbond overboord gegooid en een mooi verhaal gehouden, waar ik het niet kon nalaten ook het Christelijk Sociaal Congres, de pauselijke encycliek en de warme woorden die waren uitgesproken op de Schaepmandag te citeren. Als Sociale Alliantie zijn we bij elkaar om wat we gemeen hebben, het is een samenwerking die staat voor duurzaam en sociaal. En als de FNV de deuren opent om te komen spreken, dan ga ik daar graag op in.

Als alliantie van vakbeweging, kerken, humanisten en uitkeringsgerechtigden gaan wij voor een samenleving zonder armoede. Maar er is nog heel veel werk te verzetten om ook maar enigszins in de buurt te komen van dit ideaal. Veel van de huidige armoede is ontstaan omdat door overheidsmaatregelen het sociaal minimum te laag is geworden. Zeker als mensen langere tijd zijn aangewezen op zo’n minimum, ervaren ze grote problemen om rond te komen.

Meer dan eens roepen we Den Haag op om te komen tot een meer rechtvaardig inkomensbeleid. We roepen op om iets te doen aan inkomens die steeds verder uiteenlopen. En we roepen dat het sociaal minimum omhoog moet naar een niveau dat mensen in staat stelt als volwaardige burger deel te nemen aan de samenleving.

Dat betekent dat we knelpunten in de Participatiewet willen aanpakken. Dat betekent dat we de maatschappelijke participatie van kinderen willen verbeteren. Dat we iets gaan doen aan de problematische schulden, en ervoor gaan zorgen dat er minder problemen ontstaan op het gebied van de collectieve zorgverzekering voor minima.

Als we nu eens afspreken dat alle politieke partijen dit opnemen in het verkiezingsprogram? FNV bepleit dit, CNV bepleit dit, de Sociale Alliantie bepleit dit. En iedereen ziet dat. Of staat er ergens een Roze Olifant in de Kamer?

Willem Jelle Berg, voorzitter Sociale Alliantie en lid Dagelijks Bestuur CNV

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media