logo-sociale-alliantie6

Expertbijeenkomst sociale coöperaties

Breda, donderdag 14 december 2017, 13.00 - 16.00 uur

Lees meer

Alliantieraad

26 januari 2018

De Sociale Alliantie brengt op 26 januari 2018, van 10.30 tot 13.00 uur, de achterban bijeen voor een consultatie over lokaal beleid. Zet de datum vast in de agenda.
Het thema: de bijdragen die lokaal geleverd kunnen worden aan de strijd voor een samenleving zonder armoede en zonder bestaansonzekerheid; concrete voorstellen voor de nieuwe gemeenteraden en de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders, die aantreden na de verkiezingen van 21 maart 2018.

Plaats: FNV Centraal Vakbondshuis, Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht
Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wereldarmoededag 2017

Impressies uit Limburg, Rotterdam, Arnhem en Utrecht

Week van de armoede in Limburg

Op 17 oktober wordt door de ATD/Vierde Wereld en de Limburgse kerken jaarlijks al stil gestaan bij de internationale dag van de armoede. Daarbij was Heerlen vaak het centrum van de activiteiten.

Groei en achterblijvers

Dit jaar is een en ander veel breder en groter opgepakt. ATD/Vierde Wereldbeweging Limburg, parochies, lokale diaconale en sociaal-maatschappelijke projecten en de Dienst Kerk en Samenleving hebben de handen ineengeslagen om een groot aantal activiteiten te organiseren. Eén van de achtergronden was het rapport ‘Limburg waar het bloeit, waar het kraakt’, dat in juni door een zevental verkenners van de provincie Limburg gepresenteerd werd. In dit rapport wordt onder meer stil gestaan bij de kloof in de Limburgse samenleving. Economisch gaat het zeer goed met Limburg. Enorme groeicijfers vallen de lezen in de rapporten van CBS en SCP. Maar we zien ook dat in Limburg een zeer grote groep niet profiteert van deze economische vooruitgang. Zo zien we dat het aantal laaggeletterden ook groeit en dat de armoede in de grotere steden van Limburg enorm toeneemt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen de ontwikkelingen niet volgen. Kwetsbare mensen worden nog kwetsbaarder! En met name mensen die in armoede leven zijn zeer kwetsbaar. Dat waren allemaal belangrijke redenen voor de organiserende groepen om uitdrukkelijk stil te staan bij deze groeiende problematiek.

Ruim een week

de omzieners posterEr werd ook bewust gekozen om een en ander niet op een dag te laten plaats vinden, maar hiervoor een week uit te trekken. Zo werd tussen 6 en 17 oktober, op zeven plekken, stilgestaan bij de problematiek van armoede. Grote of kleinere conferenties werden lokaal georganiseerd. Op zes plekken werd, als afsluiting van de gesprekken, de theatervoorstelling ‘De Omzieners’ van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting getoond.
Op de zeven plekken werden het bijzondere ontmoetingen, met vaak boeiende en hoopvolle gesprekken tussen bestuurders, professionals en vooral ook mensen die in armoede leven. De volgende opmerkingen kwamen regelmatig terug; ‘Waarom trekken steeds meer armen zich terug in een isolement? Hoe kunnen we kinderarmoede nog effectiever bestrijden en waarom lopen statushouders een risico op armoede? Op al deze vragen zijn geen pasklare oplossingen en antwoorden gevonden, maar belangrijk was wel dat ‘mensen uit het veld’ met elkaar in gesprek kwamen. Samen kunnen mogelijke antwoorden en oplossingen gevonden worden voor de vragen en problemen waar mensen in hun leven in terecht kunnen komen. Zo werden ook veelvuldig praktische tips in de strijd tegen kinderarmoede, sociaal isolement en schulden uitgewisseld. Maar ook gekeken hoe mensen die laaggeletterd zijn bejegend worden.

Aandacht in de pers

Ook in ‘De Limburger’ werd en wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de week van de armoede. Op 30 september werd in een opiniestuk de vraag al opgeroepen wat de kerk rondom deze problematiek doet. In aansluiting op dit artikel zijn in de afgelopen weken regelmatig verhalen over de lokale conferenties, maar ook sociaal-maatschappelijke en diaconale projecten te lezen. In november zal in een aantal artikelen uitgebreid stil gestaan worden bij de verschillende aspecten van armoede in de Limburgse samenleving.

Conferentie

Op 17 november zal in de conferentie; ‘De kloof… en het licht dat er doorheen schijnt’ uitgebreid stilgestaan worden bij de vragen die momenteel in de Limburgse samenleving spelen. Met deze conferentie wordt de zoektocht van de Limburgse verkenners voortgezet en zal gezocht worden naar oplossingen.

(W)arm Rotterdam

wereldarmoededag rotterdamIn Rotterdam organiseerde RoSA op 17 oktober een bijeenkomst in de Pauluskerk. Centraal stond een manifest voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid in Rotterdam. Er waren vier bijeenkomsten, met 235 mensen, aan vooraf gegaan, waar werd besproken wat er in het document moest staan. Het resultaat werd gepresenteerd op de bijeenkomst, die bijna 90 mensen trok. Er wordt gewerkt met het manifest tot en met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.
Ds. Dick Couvée van de Pauluskerk sprak de aanwezigen toe. Hij ziet veel goede dingen in het manifest, maar wil het ook concreter hebben. Hij denkt ook dat we ons teveel richten op de politiek. Er moet breed van onderop een beweging op gang gaan komen. Meer doen met elkaar. Gericht voor en door de mensen zelf.  Hij ziet veel verandering in de stad en wil vooral met eigen initiatieven van burgers op wijkniveau tegenwicht bieden aan de problemen die de neoliberale economie veroorzaakt. "Ik geloof in de kracht van ons allemaal. Op weg naar een warm Rotterdam."
Na een paneldiscussie met lokale politici van PvdA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en NIDA, volgt een cultureel programma en wordt er flink genetwerkt.

Klik hier om het manifest te downloaden.
Klik hier om de hagepreek 'Rotterdam: van arm naar warm' doorDick Couvée te lezen.

Bekijk ook de reportage over de bijeenkomst:

Wereldarmoededag in Arnhem

Dinsdag 17 oktober en zondag 19 november staan in het teken van armoede. Dit was voor de werkgroep Verzet tegen Armoede de aanleiding om de Arnhemse pastores en predikanten teksten en gebeden te sturen die raakvlakken hebben met armoede.

Op 17 oktober zijn we elk jaar wereldwijd één tegen armoede: één dag, één statement. Samen met miljoenen mensen, bedrijven en in meer dan 100 landen.
Deze dag is in het leven geroepen door Père Joseph Wresinski, de grondlegger van de ATD-Vierde Wereld Beweging. De letters ATD staan voor Aide á Toute Détresse. Sinds 1987 is dit de dag voor internationale actie tegen armoede waarbij miljoenen mensen opstaan tegen armoede. In 1992 werd door de Verenigde Naties 17 oktober erkend als Wereldarmoededag.
En ook de Paus kondigde onlangs een dag aan waarin het onderwerp armoede centraal staat. En wel op 19 november 2017. Het thema van die dag is: 'Laten we liefhebben, niet met woorden maar met daden'. Dit is ontleend aan de eerste brief van Johannes: "Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden." (1 Johannes 3,18) Hij roept ons op om ons hier sterk voor te maken.

Mooie aanleidingen om in vieringen rond 17 oktober en 19 november, en natuurlijk ook op andere dagen, op te staan tegen armoede. In twee Arnhemse kerken is hier aandacht aan besteed. In de Regenboog, een oecumenische geloofsgemeenschap in Arnhem Zuid, stond het onderwerp armoede centraal. Ook vertelde Anneke Gerritsen, bestuurslid bij de Speelstoet, over deze speelgoedbank voor kinderen waarvan de ouders een krappe beurs hebben. De komende maanden is dit het collectedoel voor de Regenboog.
Tijdens de eerste werelddag van de armen zal in de viering in de Martinuskerk op 19 november het thema armoede centraal staan.

Klik hier om de teksten te downloaden die werden verspreid.

Armoedeweek Utrecht - Op naar een (kans)rijke toekomst?!

De armoedeweek in Utrecht stond dit jaar in het teken van kinderen en jongeren die opgroei-en in armoede/met schulden. Want wist u bijvoorbeeld dat 10% van de kinderen in armoede opgroeit? Dat zijn gemiddeld 2 à 3 kinderen in een schoolklas. En dat naar schatting Utrecht 9000 jongeren met een problematische schuld van gemiddeld 15.000 euro telt?
Prangende vragen als Wat doet armoede met kinderen en jongeren? of anders: Wat doen kinderen en jongeren met armoede? vormden de rode draad van deze week.
In het kader daarvan werd vanaf 7 oktober een reeks van activiteiten in het primair en voort-gezet onderwijs, op bso’s, en in buurtcentra worden georganiseerd. Van een debat tot stoepkrijten en een rapbattle.

Festival voor de jeugd

wereldarmoededag utrechtOp het slotfestival op 17 oktober togen maar liefst 120 kinderen naar het FC Utrecht stadion om daar van dichtbij een echte training mee te maken van het eerste elftal. 's Middags waren er voetbalclinics, dart, kickboks, jambe, rap- en danceworkshops. Aan het einde van de middag kwam Jean-Paul de Jong, assistent-trainer van FC Utrecht, langs om samen met Jules van Dam van 'De Tussenvoorziening' de dag af te sluiten. Als verrassing kreeg elk kind twee vrijkaartjes voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen NAC op zondag 29 oktober. 's Avonds was er een mooie avond met eten, optredens en korte inhoudelijke bijdragen in Kytopia. Het was mooi en sprankelend; een prachtige week.

Nieuwsbrief 2017-7

2 november 2017

In deze nieuwsbrief:

Thema: Weg uit armoede; op naar bestaanszekerheid!

Landelijk

Regionaal


Armoede Live! 10 jaar later - Elly

Logo Armoede Live 10 jaar later

In 'Armoede Live! 10 jaar later' worden mensen die 10 jaar geleden meededen aan een interviewproject opnieuw geprotretteerd. Hoe is het hen vergaan? Hoe staan zij er nu voor?
EllyVorige maand verscheen het eerste interview in deze nieuwe reeks, met Hennie. Nu is het de beurt aan Elly.

Klik hier om direct naar het portret van Elly te gaan.
Klik hier om naar de website 'Armoede Live - 10 jaar later' te gaan.

Ga naar boven


Thema: Weg uit armoede; op naar bestaanszekerheid!

Weg uit de armoede; op naar bestaanszekereid

Op 29 september 2017 werd met een manifestatie het project 'Sociale Coöperaties' van de Sociale Alliantie afgesloten, en tegelijk de aftrap gegeven voor regionale voortzetting met het project 'Collectieve zelfredzaamheid'. Over het gedachtegoed achter deze beweging schrijven Raf Janssen en Nicole Estejé in dit themadossier een beschouwing. Het tweede onderdeel van het dossier laat zien wat er in het project is gebeurd en welke producten het heeft opgeleverd.

Klik hier om naar de startpagina van dit themadossier te gaan.

Zie hieronder voor de onderdelen van het dossier:

Ga naar boven

Weg uit armoede; op naar bestaanszekerheid!

De Sociale Alliantie heeft onlangs een meerjarig project over ‘sociale coöperaties’ afgesloten. Dat gebeurde tijdens een manifestatie waar een nieuwe visie en strategie werden gepresenteerd. Kernwoord is niet langer het bestrijden van armoede, maar het bewerkstelligen van bestaanszekerheid. Voor de overstap naar dit andere begrip wordt gepleit, omdat het voeling heeft met en voeding geeft aan de strijd van mensen voor een betere samenleving.

Klik hier om een beschouwende bijdrage hierover te lezen.

Ga naar boven

Expeditie ‘Bestaanszekerheid’

Enkele jaren geleden is de Sociale Alliantie een expeditie gestart. Het is een expeditie geworden om een weg te banen uit de armoede: weg uit de charitatieve verenging dat steeds meer het kenmerk is geworden van het begrip armoede. Een expeditie om in de huidige samenleving brandlanen te vinden naar bestaanszekerheid: een begrip dat groepen verzamelt en mobiliseert om te strijden voor een meer rechtvaardige samenleving. Vandaar de leus: Peer ‘m uit de armoede; ga voor bestaanszekerheid!

Klik hier voor een verslag van de resultaten van dit project ‘Sociale coöperaties: de kracht van verbinden en versterken’.

Ga naar boven


Landelijk

Regeerakkoord over armoede en schulden

Regeerakkoord

Wat zegt het regeerakkoord van het kabinet Rutte III over armoede en schulden?
Martijn Schut zocht het uit.

Klik hier om zijn bevindingen te lezen.

Ga naar boven

Petitie 'Schuldvrij!'

Logo Schuldvrij!

Jesse Frederik (De Correspondent), Sarah Sylbing en Ester Gould (Schuldig), Annemarie Gehrels (lobbyist / budgetmaatje) en Pieter Hilhorst (Amargi) hebben het initiatief genomen voor een petitie 'Schuldvrij!' om misstanden in de 'schuldenindustrie' aan de kaak te stellen. Het manifest pleit er voor:

  • te stoppen met het beboeten van armoede. Geldgebrek los je niet op met boetes
  • de wanpraktijken bij incassobureaus aan te pakken. Weinig schuldenaren kennen en halen hun recht
  • de marktwerking voor deurwaarders terug te draaien. Eén deurwaarder op één gezin
  • te zorgen voor samenhang. Geef de overheid één gezicht
  • meer mensen een perspectief op een schuldvrij bestaan te bieden. Een schone lei moet sneller in zicht komen.

Klik hier om de petitie te ondertekenen.
Klik hier om meer achtergronden te lezen.

Ga naar boven

FNV Wajong-actie: geen baan, geen korting

Wajong-actie

De FNV Wajonggroep is een actie gestart tegen de verlaging van de uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen. Met ingang van 2018 wordt die uitkering verlaagd van 75 naar 70% van het wettelijke minimumloon (WML). De verlaging is bedoeld om mensen te prikkelen aan het werk te laten gaan. In de praktijk blijkt dat maar weinigen aan het werk komen of dat vacante functies niet geschikt zijn voor hen. Er zijn sinds 2015 bijna 23.000 banen bijgekomen tegenover circa 75.000 Wajongers die met korting worden bedreigd.

Klik hier om meer te lezen en de petitie te ondertekenen.

Ga naar boven


Regionaal

Wereldarmoededag - wat gebeurde er?

17 oktober - Wereldarmoededag

We brengen een terugblik op de activiteiten die op en rond 17 oktober, Wereldarmoededag, georganiseerd zijn in diverste streken van ons land. In Limburg was er een hele week, met o.m. theater 'De Omzieners' en artikelen in 'De Limburger'. In Rotterdam was er een bijeenkomst in de Pauluskerk, met de presentatie van een nieuw manifest. In Arnhem werden alle kerken opgeroepen in diensten stil te staan bij Wereldarmoededag. De armoedeweek in Utrecht stond dit jaar in het teken van kinderen en jongeren die opgroeien in armoede/met schulden.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Nieuwsbrief 2017-7 verschenen

Op 2 november 2017 is een nieuwsbrief van de sociale Alliantie verschenen, met een nieuw portret in de serie 'Armoede Live - 10 jaar later', een themadossier 'Weg uit armoede; op naar bestaanszekerheid', landelijk nieuws en een terugblik op Wereldarmoededag.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media