logo-sociale-alliantie6

Expertbijeenkomst EDASU

18 mei 2018 in Utrecht


edasuBij deze nieuwe aanpak van armoedebestrijding, ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting (EDASU), zijn mensen uit armoede zelf actief bij de bestrijding van armoede. Dat betekent armoedebestrijding waarin de armen zelf een rol spelen: niet langer voor hen en zonder hen, maar beleid waarin armen zelf echt centraal staan. 
Mensen die zelf in armoede zijn opgegroeid, worden opgeleid tot ervaringswerkers. Zij leren kritisch naar zichzelf en hun verleden te kijken. Door de opleiding leren zij zichzelf te accepteren, hun verleden te erkennen en krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen. In Vlaanderen werken ze al sinds 1999 met ervaringsdeskundigen om de armoede te doorbreken. Er zijn opleidingen voor ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in Utrecht, Groningen en Amsterdam.

Lees meer

Tweede Kamerdebat loondispensatie

Sociale Alliantie sluit aan bij breed maatschappelijk verzet

loondispensatie cHet kabinetsplan om loondispensatie in te voeren, heeft zeer nadelige gevolgen voor de mensen met een beperking. Hun arbeidsvoorwaarden gaan erop achteruit en het tast hun mensenrechten aan. 40 organisaties sturen daarom een gezamenlijk pamflet naar de Tweede Kamer, in aanloop naar het Kamerdebat over de voorgenomen wetswijziging. In het pamflet worden de bezwaren tegen het plan toegelicht en de voorwaarden voor een alternatief op een rij gezet.

De 40 organisaties vinden dat het kabinet het loondispensatieplan moet schrappen. Het schaadt mensenrechten en maakt mensen met een arbeidsbeperking tot tweederangs werknemers. Bovendien ontbreekt de logica in de redenering van het kabinet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat maatschappelijk draagvlak voor de plannen ontbreekt. Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer bleek dat er nauwelijks voorstanders van de invoering van loondispensatie zijn.

Lees meer

Nieuwsbrief 2018-3 verschenen

Op 6 maart is de derde nieuwsbrief van 2018 verschenen. Met daarin een boeiend themadossier 'Eerlijk delen' en veel nieuws over - voorbije en komende - landelijke en regionale bijeenkomsten, en over bevriende nieuwsbrieven.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Nieuwsbrief 2018-2

2 maart 2018

In deze nieuwsbrief:

Samen voor beter

Landelijk

Regionaal


Kitty Jong nieuwe voorzitter Sociale Alliantie

Kitty Jong

Kitty Jong, FNV-bestuurder, is de komende twee jaar de voorzitter van de Sociale Alliantie. Zij nam het stokje over van CNV-bestuurder Willem Jelle Berg, die deze functie de afgelopen twee jaar met verve invulde. Kitty Jong stelt zich vor, vertelt wat haar hoog zit en wat zij met de alliantie wil aanpakken de komende tijd.

Lees meer.

Ga naar boven

AlliantieRaad 14 februari 2018

Hans Goosen en Therese Steur

Op 14 februari vond er een bijeenkomst van de AlliantieRaad plaats, die vooral in het teken stond van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Klik hier voor een verslag.

Ga naar boven

Armoede Live! 10 jaar later - Essay deel 1

Ervaringen van mensen met sociale zekerheid in Nederland

Armoede Live

Ellie Smolenaars schrijft een onderzoeksessay in meerdere delen dat is gebaseerd op het intensieve onderzoek Armoede Live (Smolenaars 2008) en Armoede Live 10 jaar later (socialealliantie.nl 2017-2018).

Klik hier om dit essay te lezen.
Klik hier om naar de startpagina van de website 'Armoede Live - 10 jaar later' te gaan.

Ga naar boven


Samen voor beter

Lokale bijdragen aan herstel en behoud van bestaanszekerheid

Logo Samen voor beter

De Sociale Alliantie heeft een manifest opgesteld over bijdragen aan het herstel en behoud van bestaanszekerheid. Het betreft bijdragen die vanuit de lokale situatie door gemeenten, lokale initiatieven en gemeenschappen geleverd kunnen worden met als uiteindelijk doel een samenleving zonder armoede tot stand te brengen en in stand te houden.

Binnenkort zijn er verkiezingen en daarna worden raadsprogramma’s en collegeprogramma’s opgesteld. Het is van belang die gelegenheid aan te grijpen om concrete vragen te stellen en concrete voorstellen te doen. Bijgevoegd manifest wil daarbij behulpzaam zijn.  Mogelijk kun je als lokale groepering zelf contact opnemen met de gemeenteraad, met raadsleden en/of met het college van B&W.

Speciale aandacht vragen we voor het onderwerp van de loondispensatie. Daarover is een concept-motie bijgevoegd. Het is zaak om fracties of leden van de gemeenteraad te vragen om deze motie in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde te stellen. Het is van belang om de aangekondigde maatregel van de loondispensatie tegen te houden, want het is een maatregel die voor heel veel mensen negatieve gevolgen heeft en ook voor de gemeente en de gemeenschap slecht uitpakt. Dus graag actie: laten we een halt toeroepen aan verdere verslechteringen van de sociale zekerheid en laten we de weg inslaan van herstel van bestaanszekerheden.

Klik hier om het manifest te downloaden als pdf-document.
Klik hier om het manifest te downloaden als Word-document.

Ga naar boven


Landelijk

Armoede en sociale uitsluiting 2018

Nieuw rapport CBS: armoede is niet verminderd

Armoede en soicale uitsluiting 2018

Het CBS heeft op 17 januari 2018 nieuwe cijfers naar buiten gebracht over armoede in Nederland. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2016. Ten opzichte van de vorige metingen is de armoede niet verminderd. Waar het de langdurige armoede betreft is zelfs sprake van een toename. Onder zzp'ers is het percentage mensen hoger dan het gemiddelde. Dat geldt ook voor mensen met een migratieachtergrond en zeker voor vluchtelingen.

Klik hier om meer te lezen.
Klik hier om het rapport direct te downloaden.

Ga naar boven


Zorgkosten terug van de belasting

Zorgkosten

Als je veel zorg nodig hebt, kunnen de kosten flink oplopen. Dat maakt mensen met chronische ziekte of handicap extra kwetsbaar voor armoede. Ieder jaar zet Ieder(in) op een rijtje hoe je bij de belastingaangifte een deel van die kosten kunt aftrekken. Op de website meerkosten.nl leest u daarover verder. Daar is bovendien een overzicht te vinden van de inkomensondersteuning waarop mensen met hoge zorgkosten een beroep kunnen doen. Handig voor uzelf of voor mensen die u ondersteunt.

Klik hier om naar de website meerkosten.nl te gaan.
Klik hier om een artikel over belastingaftrek te downloaden.

Ga naar boven


Regionaal

Sociaal akkoord Armoedecoalitie Utrecht

Verkiezingsdebat Utrecht

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen kruisten op 20 februari tien politieke partijen in Utrecht de degens, in een debat dat werd georganiseerd door de Armoedecoalitie Utrecht. Ter afsluiting ondertekenden de aanwezige partijen een Sociaal Akkoord. 

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


10 maart: Mars tegen de armoede in Rotterdam

Mars tegen de armoede Rotterdam

Op zaterdag 10 maart 2018 wordt er in Rotterdam een mars tegen de armoede georganiseerd door de Actiegroep Rotterdam Armoedevrij waar de Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) in vertegenwoordigd is. Vele Rotterdammers, maatschappelijke organisaties en vakbonden lopen mee. Ook vertegenwoordigers van de politieke partijen, die het manifest voor een nieuw rechtvaardig armoedebeleid ondertekend hebben.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Nominaties Ab Harrewijn Prijs 2018

logo ahpDe jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. De bekendmaking van de Ab Harrewijn Prijs 2018 zal plaatsvinden op zondag 13 mei vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk te Rotterdam, Mauritsweg 20 (5 minuten lopen vanaf Rotterdam CS).
We stellen de genomineerden aan u voor.

De volgende vijf genomineerden zijn door de jury geselecteerd (in willekeurige volgorde):

  • Piet Neeft van de Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing Zwolle voor haar project Vakantie Zwolle-Ameland. Al dertig jaar kunnen mensen met een krappe beurs zonder eigen bijdrage gebruik maken van een stacaravan op Ameland, zodat ze toch vakantie kunnen vieren.
  • Plonia ten Voorde van ‘Als je haar maar goed zit te Apeldoorn, een kapsalon voor daklozen. Al vijf jaar lang is er iedere maand op vrijwillige basis een professioneel team van kapsters/kapper, barbier en pedicure aanwezig, die gratis de dak- en thuislozen voorzien van een verzorgd kapsel en dito voeten.
  • Rahma Hulsman van Interculturele Stichting Salaam te Rotterdam. Salaam biedt hulp aan mensen die tussen wal en schip beland zijn en daar niet zelfstandig uitkomen, onder andere door een voedselbank te onderhouden, maar ook door hulp te bieden aan vluchtelingen in Griekenland.
  • Nora Kasrioui namens de bijstandsvrouwen van stichting Brood en Rozen uit Breda, met het initiatief ‘Bijstandsvrouw date Topman’. Het maatschappelijk initiatief brengt bijstandsvrouwen en topmannen uit het bedrijfsleven samen, zodat zij van elkaar kunnen leren.
  • Jacco van Mersbergen namens de vrijwilligers van Stichting Move te Utrecht. Stichting Move koppelt studenten aan kinderen in minder bedeelde wijken. De studenten helpen de kinderen bij het bedenken van een project om hun buurt te verbeteren. Ze maken bijvoorbeeld een muurschildering of organiseren een sporttoernooi. Zo leren ze elkaars leefwereld kennen en zien de kinderen welke impact zij op hun eigen omgeving kunnen hebben.

De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van de gelijknamige stichting. De stichting steunt vooral op particuliere giften, maar krijgt ook ondersteuning van: De Linker Wang, platform voor geloof en politiek; GroenLinks; Stichting Steunfonds DISK, Kerk in Actie, Emmaus Parkwijk en Emmaus Haarzuilens. De Prijs is vernoemd naar Ab Harrewijn, theoloog, dominee, arbeidspastor bij DISK Amsterdam, voorzitter en Tweede Kamerlid van GroenLinks. Ze wordt jaarlijks uitgereikt sinds 13 mei 2003, een jaar na het plotselinge overlijden van Ab Harrewijn.

De jury van de Ab Harrewijn Prijs bestaat uit Siska Barelds (partner van Ab), Hub Crijns (voormalig directeur DISK), Ineke van Gent (voormalig Tweede Kamerlid), Pieter Hartevelt, (bestuurslid De Linker Wang), Eddy Reefhuis (oud-studiegenoot van Ab), en Els Veenis (voormalig partijbestuurder GroenLinks). De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs krijgt een kunstwerk met bijbehorende cheque van 5000 euro uitgereikt. Voor de andere vier genomineerden is een prijs van 1500 euro beschikbaar.

Meer informatie over de prijs en de genomineerden treft u aan op www.abharrewijnprijs.nl. Secretaris Ab Harrewijn Prijs: Christian Jongeneel, Mathenesserlaan 412, 3023 HE Rotterdam, tel. 010-4049898; e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media