logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2017-8 verschenen

Op 15 december is de laatste nieuwsbrief van 2017 verschenen. Een dubbeldik decmbernummer, met als themadossier 'Geven en wederkerigheid'. Verder onder meer twee portretten 'Armoede Live - 10 jaar later', rapporten over kinderen en armoede, handreikingen voor gemeenteraadsverkiezingen en kerkelijk diaconaal handelen, de Ab Harrewijn Prijs en 'Rotterdam armoedevrij'.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Nieuwsbrief 2017-8

15 december 2017

In deze nieuwsbrief:

Thema: Geven en wederkerigheid

Landelijk

Regionaal

Hoe was het ook weer? - Sociale uitvindingen


Save the date: AlliantieRaad 26 januari 2018

Op vrijdag 26 januari 2018 vindt een bijeenkomst plaats van de AlliantieRaad
Tijd: 10.30 – 13.00 uur
Plaats: FNV Centraal Vakbondshuis, Hertogswetering 159 te Utrecht

Het belangrijkste agendapunt zal zijn het bespreken van een manifest om mee te werken in de periode van de gemeenteraadsverkiezingen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om je aan te melden.

Ga naar boven

Armoede Live! 10 jaar later - Irving en Johanna

In 'Armoede Live! 10 jaar later' worden mensen die 10 jaar geleden meededen aan een interviewproject opnieuw geprotretteerd. Lees twee nieuwe portretten: die van Irving en van Johanna.

Klik hier om direct naar het portret van Irving te gaan.
Klik hier om direct naar het portret van Johanna te gaan.
Klik hier om naar de startpagina van de website 'Armoede Live - 10 jaar later' te gaan.

Ga naar boven

Ervaren kennis en opinies: basisinkomen

Basisinkomen

Mensen die lokaal actief zijn laten hun licht schijnen over belangrijke thema's. Rianne bespreekt het basisinkomen.

Klik hier om dit artikel te lezen.

Ga naar boven


Thema: Geven en wederkerigheid

Geven en wederkerigheid

In dit themadossier reflecteren Raf Janssen en Hub Crijns op de vraag welke plaats de gifteconomie heeft in de totale economie, hoeveel er om gaat in deze economie en welke functies geven en wederkerigheid hebben in onze samenleving,

Klik hier om naar de startpagina van dit themadossier te gaan.

Zie hieronder voor de onderdelen van het dossier:

Ga naar boven

De economie van de gift

Economie van de gift

Veelal spreken we over ‘dé economie’ alsof er maar een soort economie zou bestaan. Hub Crijns maakt duidelijk dat er verschillende economische deelsystemen zijn. Ieder van deze deelsystemen heeft zijn eigen normen en vormen, zijn eigen taal en waarde. De economieën van de markt en het geld hebben de andere economieën naar de achtergrond gedrongen. Deze overheersende economiesystemen hebben veel mensen en landen veel welvaart gebracht, maar tegelijkertijd ook groeiende ongelijkheid en armoede voor grote groepen mensen. In dit artikel wordt het economische deelsysteem van de gift verder verkend.

Klik hier om deze bijdrage te lezen.

Ga naar boven

Geven in Nederland 2017

Geven in Nederland 2017

'Geven in Nederland' is een belangrijk onderzoeksproject van het Centrum voor Filantropische Studies. Sinds 1995 wordt het geefgedrag van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en goede-doelenloterijen elke twee jaar in kaart gebracht en samengevoegd tot een macro-economisch overzicht. Het gaat dan niet alleen om bijdragen in de vorm van geld en goederen, maar Nederlanders geven ook tijd en inzet in de vorm van vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen. Hub Crijns bespreekt de editie van 2017.

Klik hier om de boekbespreking te lezen.

Ga naar boven

Een nieuwe kijk op wederkerigheid

Wederkerigheid

Voor wat hoort wat! Dat is de kern van de heersende opvatting over wederkerigheid. Het is deze opvatting die het voertuig is geweest om brede steun te krijgen om de verzorgingsstaat strikter en straffer te maken. Oude theorieën omtrent de gift, het geven, kunnen de kijk op wederkerigheid verbreden. Dat biedt groepen die nu met het wederkerigheidsprincipe klein en braaf gehouden worden, kansen om op te staan, erkenning te vragen voor hun bijdrage aan de samenleving en een rechtvaardiger deel van de maatschappelijke rijkdommen op te eisen. Niet in de vorm van een uitkering, maar in de vorm van een leefbaar basisinkomen.

Klik hier om deze beschouwing van Raf Janssen te lezen.

Ga naar boven


Landelijk

Alle kinderen kansrijk

Rapport Kinderombudsman

Alle kinderen kansrijk

In Nederland groeien 378.000 kinderen - één op de negen - op in armoede. Hoewel het met de economie beter gaat, blijft dit aantal onverminderd hoog. Op 5 december 2017 vroeg de Kinderombudsman met het rapport 'Alle kinderen kansrijk' aandacht voor deze groep.
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: 'Armoedebeleid is nu vooral gericht op het verbeteren van het leven van kinderen buitenshuis. Om deze kinderen echt te helpen, moet er een samenhangende aanpak komen die zich richt op de hele leefomgeving van kinderen, te beginnen bij het verbeteren van de onzekere en instabiele thuissituatie.’
Het rapport laat zien wat de impact is van armoede, laat kinderen en jongeren zelf aan het woord, geeft weer welke problemen ouders zien en toont de knelpunten die gemeenten zien in het armoedebeleid. 'Alle kinderen kansrijk' sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen.

Lees meer
Rapport downloaden
Website Kinderombudsman

Ga naar boven

Speelruimte voor kinderen

Speelruimte

Rapport
In mei werd het driejarig onderzoek van Stichting De Vonk 'Speelruimte' afgerond. Het is een onderzoek naar de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen in 14 arme gezinnen en de effecten ervan op de participatie van kinderen en jongeren. Ria van Nistelrooij, die het onderzoek uitvoerde, wil hierover graag een lezing voor je verzorgen.

Themabijeenkomst Kinderen en Armoede
Wil je als gemeente, sociaal wijkteam, team van leerkrachten of lokaal armoedeplatform een themabijeenkomst organiseren over de effecten van armoede op kinderen, met aandacht voor signalering en verwijzing, dan kan De Vonk dit op maat aanbieden.

Download de samenvatting van het rapport 'Speelruimte'.
Lees meer over het rapport.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met De Vonk voor een lezing. 

Ga naar boven

Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen

Armoedebeleid wordt steeds meer lokaal bepaald. Kansen, ook voor kerken, om verbeteringen te bepleiten. Het Knooppunt Kerken en Armoede heeft een handreiking samengesteld om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, op 21 maart 2018, armoede in Nederland op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten. In het document staan suggesties voor activiteiten die ontplooid kunnen worden, en er worden inhoudelijke aandachtspunten aangereikt die naar voren kunnen worden gebracht bij die activiteiten.

Lees meer
Download

Logo Iederin

Tip ter aanvulling: Ieder(in) heeft ook een handreiking gemaakt, met onder meer 15 tips en trucs voor het gebruik van sociale media.

Klik hier om die tips te downloaden.

Ga naar boven

Samen tegen armoede

Praktische handreiking voor kerken

Samen tegen armoede

Het Knooppunt Kerken en Armoede heeft een nieuwe handreiking gemaakt voor diaconale organisaties die zich inzetten tegen armoede in Nederland. De titel van deze brochure is 'Samen tegen armoede'.

In de brochure komen de volgende aspecten aan bod:

  • Armoede in Nederland; een korte schets van hoe armoede er uit ziet, met cijfers en feiten
  • Vinden van mensen in nood
  • De sociale kaart
  • Mensen en middelen
  • Manieren van hulpverlenen
  • Houding van de hulpverlener
  • Samenwerking
  • Bewustwording in de kerken
  • Publiciteit
  • Politieke beïnvloeding

De brochure sluit af met literatuursuggesties en internetadressen.

Lees meer.
Bestel.
Download.

Ga naar boven

Radar biedt petitie basisinkomen 55-plussers aan

Aanbieding petitie Radar

Consumentenprogramma Radar bood op 14 november de petitie voor een basisinkomen voor werkloze 55-plussers aan in de Tweede Kamer. De petitie is 113.344 keer ondertekend. De ondertekenaars van deze petitie vragen de Nederlandse politiek op korte termijn een experiment te starten met een basisinkomen voor werkloze 55-plussers. De Radar Extra-uitzendingen over dit onderwerp, 'Kans op werk: 3 procent', werden in mei 2017 uitgezonden.

Lees meer
Bekijk de documentaire

Ga naar boven

Nieuwe Qracht500

Qracht 500 2017

Wie zijn de mensen achter de Nederlandse armoedecijfers, wat is hun verhaal? Qracht 500 geeft mensen in armoede een gezicht en een stem.
Eind december 2017 verschijnt een tweede eenmalige Qracht 500, nu over psychische problematiek en werk. Honderd mensen uit het hele land doen hun verhaal over hun aandoening en ervaring met participatie, bejegening, wensen en ambities. Mensen die onvrijwillig aan de kant staan en mensen met een baan die verzwijgen dat zij psychisch kwetsbaar zijn, uit angst hun werk of waardering te verliezen.
Qracht 500 verschijnt voor kerst, is te bestellen bij de boekhandel, via www.qracht500.nl en op www.tobivroegh.nl. De nieuwe Qracht 500 verschijnt alleen als magazine, de portretten komen niet op de website. Wel volgen qrachtmeetings en media-optredens over dit onderwerp. Qracht 500 over armoede in Nederland gaat door op Facebook.

Lees meer

Ga naar boven

Extra prijzen Ab Harrewijn Prijs

Extra prijzen Ab harrewijn Prijs

Vanwege het 15-jarig bestaan van de Ab Harrewijn Prijs zijn drie extra prijzen toegekend. De prijs bestaat uit een oorkonde en 2500 euro. De prijzen gingen naar:

Ga naar boven

Ab Harrewijn Prijs zoekt nominaties voor 2018

Logo Ab Harrewijn prijs

De Ab Harrewijn Prijs is al vijftien jaar actief. Elk jaar worden vijf initiatieven van onderop voor mensen met een nood beloond met een nominatie en een geldbedrag. Op 13 mei 2018 vindt de volgende uitreiking plaats, om 15.00 uur in de Pauluskerk in Rotterdam.
De jury zoekt voor de editie 2018 initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen of initiatieven om samen vooruit te komen te organiseren. Iedereen die een inspirerend initiatief kent, solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving, wordt opgeroepen de jury daarop te attenderen, liefst vergezeld van zo uitgebreid mogelijke informatie, zoals een website of jaarverslag.
U kunt het initiatief, de hulprijke mens, het ondernemende project per mail voordragen voor 1 maart 2018 bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ga naar boven


Regionaal

Actiegroep Rotterdam Armoedevrij

Rosa

"We staan aan de vooravond van de sociale wederopbouw van Nederland. We beginnen waar dit het hardst nodig is. In Rotterdam, de armste grote stad van Nederland. De stad met relatief de meeste mensen op of onder de armoedegrens", zo meldt onder meer de Rotterdamse Sociale Alliantie.
Op 3 november is in Rotterdam de actiegroep gestart, die werd aangekondigd op de elfde Werelddag tegen de Armoede. De actiegroep heeft tot doel zoveel mogelijk Rotterdammers naar de stembus te krijgen op 21 maart 2018 om een meerderheid in de gemeenteraad te krijgen voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid, zoals omschreven in het Manifest.
Het manifest voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid, samengesteld door 200 bezoekers tijdens vier bijeenkomsten in het voorjaar, is een goed uitgangspunt voor die sociale wederopbouw. De ondersteuning van het Manifest vanuit acht politieke partijen uit de raad bracht optimisme. De bespreking van het manifest op 17 oktober, tijdens de Werelddag tegen de Armoede, gaf kracht en richting aan het Manifest.
Er staan acties en een mars tegen de armoede op het programma om in het groot samen te werken, tijdens de voorbereiding van de verkiezingen van 21 maart. Om in ieder geval voldoende politieke macht op te bouwen onder de Rotterdammers om het roer om te gooien.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Hoe was het ook weer? - Sociale uitvindingen

De koudetoeslag uit de jaren 80

Koudetoeslag

Het materiële in centen en komma's staat in de jaren tachtig in het brandpunt van de belangstelling. Ook in parlementaire debatten. Vooral in de zeven magere jaren, van 1981 tot 1987, de jaren waarin de eenmalige uitkering wordt verstrekt, gaat het om de centen achter de komma, om tante Truus en Jan Splinter. Overlevingsbeelden van de sociale minima bestendigen onbedoeld het beeld van de passieve, noodlijdende uitkeringstrekker. Uitkeringsgerechtigden werden 'minima', 'echte minima' en meerjarige echte minima'. Ze kregen een koudetoeslag. Dat ontlokte Louise Groenman van D66 de uitspraak: “Het is toch niet te geloven, mijnheer de Voorzitter: wij krijgen meerjarige weersgevoelige echte minima.”

Ellie Smolenaars

Ga naar boven

Expertbijeenkomst sociale coöperaties

Breda, donderdag 14 december 2017, 13.00 - 16.00 uur

Lees meer

Alliantieraad

26 januari 2018

De Sociale Alliantie brengt op 26 januari 2018, van 10.30 tot 13.00 uur, de achterban bijeen voor een consultatie over lokaal beleid. Zet de datum vast in de agenda.
Het thema: de bijdragen die lokaal geleverd kunnen worden aan de strijd voor een samenleving zonder armoede en zonder bestaansonzekerheid; concrete voorstellen voor de nieuwe gemeenteraden en de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders, die aantreden na de verkiezingen van 21 maart 2018.

Plaats: FNV Centraal Vakbondshuis, Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht
Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wereldarmoededag 2017

Impressies uit Limburg, Rotterdam, Arnhem en Utrecht

Week van de armoede in Limburg

Op 17 oktober wordt door de ATD/Vierde Wereld en de Limburgse kerken jaarlijks al stil gestaan bij de internationale dag van de armoede. Daarbij was Heerlen vaak het centrum van de activiteiten.

Groei en achterblijvers

Dit jaar is een en ander veel breder en groter opgepakt. ATD/Vierde Wereldbeweging Limburg, parochies, lokale diaconale en sociaal-maatschappelijke projecten en de Dienst Kerk en Samenleving hebben de handen ineengeslagen om een groot aantal activiteiten te organiseren. Eén van de achtergronden was het rapport ‘Limburg waar het bloeit, waar het kraakt’, dat in juni door een zevental verkenners van de provincie Limburg gepresenteerd werd. In dit rapport wordt onder meer stil gestaan bij de kloof in de Limburgse samenleving. Economisch gaat het zeer goed met Limburg. Enorme groeicijfers vallen de lezen in de rapporten van CBS en SCP. Maar we zien ook dat in Limburg een zeer grote groep niet profiteert van deze economische vooruitgang. Zo zien we dat het aantal laaggeletterden ook groeit en dat de armoede in de grotere steden van Limburg enorm toeneemt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen de ontwikkelingen niet volgen. Kwetsbare mensen worden nog kwetsbaarder! En met name mensen die in armoede leven zijn zeer kwetsbaar. Dat waren allemaal belangrijke redenen voor de organiserende groepen om uitdrukkelijk stil te staan bij deze groeiende problematiek.

Ruim een week

de omzieners posterEr werd ook bewust gekozen om een en ander niet op een dag te laten plaats vinden, maar hiervoor een week uit te trekken. Zo werd tussen 6 en 17 oktober, op zeven plekken, stilgestaan bij de problematiek van armoede. Grote of kleinere conferenties werden lokaal georganiseerd. Op zes plekken werd, als afsluiting van de gesprekken, de theatervoorstelling ‘De Omzieners’ van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting getoond.
Op de zeven plekken werden het bijzondere ontmoetingen, met vaak boeiende en hoopvolle gesprekken tussen bestuurders, professionals en vooral ook mensen die in armoede leven. De volgende opmerkingen kwamen regelmatig terug; ‘Waarom trekken steeds meer armen zich terug in een isolement? Hoe kunnen we kinderarmoede nog effectiever bestrijden en waarom lopen statushouders een risico op armoede? Op al deze vragen zijn geen pasklare oplossingen en antwoorden gevonden, maar belangrijk was wel dat ‘mensen uit het veld’ met elkaar in gesprek kwamen. Samen kunnen mogelijke antwoorden en oplossingen gevonden worden voor de vragen en problemen waar mensen in hun leven in terecht kunnen komen. Zo werden ook veelvuldig praktische tips in de strijd tegen kinderarmoede, sociaal isolement en schulden uitgewisseld. Maar ook gekeken hoe mensen die laaggeletterd zijn bejegend worden.

Aandacht in de pers

Ook in ‘De Limburger’ werd en wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de week van de armoede. Op 30 september werd in een opiniestuk de vraag al opgeroepen wat de kerk rondom deze problematiek doet. In aansluiting op dit artikel zijn in de afgelopen weken regelmatig verhalen over de lokale conferenties, maar ook sociaal-maatschappelijke en diaconale projecten te lezen. In november zal in een aantal artikelen uitgebreid stil gestaan worden bij de verschillende aspecten van armoede in de Limburgse samenleving.

Conferentie

Op 17 november zal in de conferentie; ‘De kloof… en het licht dat er doorheen schijnt’ uitgebreid stilgestaan worden bij de vragen die momenteel in de Limburgse samenleving spelen. Met deze conferentie wordt de zoektocht van de Limburgse verkenners voortgezet en zal gezocht worden naar oplossingen.

(W)arm Rotterdam

wereldarmoededag rotterdamIn Rotterdam organiseerde RoSA op 17 oktober een bijeenkomst in de Pauluskerk. Centraal stond een manifest voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid in Rotterdam. Er waren vier bijeenkomsten, met 235 mensen, aan vooraf gegaan, waar werd besproken wat er in het document moest staan. Het resultaat werd gepresenteerd op de bijeenkomst, die bijna 90 mensen trok. Er wordt gewerkt met het manifest tot en met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.
Ds. Dick Couvée van de Pauluskerk sprak de aanwezigen toe. Hij ziet veel goede dingen in het manifest, maar wil het ook concreter hebben. Hij denkt ook dat we ons teveel richten op de politiek. Er moet breed van onderop een beweging op gang gaan komen. Meer doen met elkaar. Gericht voor en door de mensen zelf.  Hij ziet veel verandering in de stad en wil vooral met eigen initiatieven van burgers op wijkniveau tegenwicht bieden aan de problemen die de neoliberale economie veroorzaakt. "Ik geloof in de kracht van ons allemaal. Op weg naar een warm Rotterdam."
Na een paneldiscussie met lokale politici van PvdA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en NIDA, volgt een cultureel programma en wordt er flink genetwerkt.

Klik hier om het manifest te downloaden.
Klik hier om de hagepreek 'Rotterdam: van arm naar warm' doorDick Couvée te lezen.

Bekijk ook de reportage over de bijeenkomst:

Wereldarmoededag in Arnhem

Dinsdag 17 oktober en zondag 19 november staan in het teken van armoede. Dit was voor de werkgroep Verzet tegen Armoede de aanleiding om de Arnhemse pastores en predikanten teksten en gebeden te sturen die raakvlakken hebben met armoede.

Op 17 oktober zijn we elk jaar wereldwijd één tegen armoede: één dag, één statement. Samen met miljoenen mensen, bedrijven en in meer dan 100 landen.
Deze dag is in het leven geroepen door Père Joseph Wresinski, de grondlegger van de ATD-Vierde Wereld Beweging. De letters ATD staan voor Aide á Toute Détresse. Sinds 1987 is dit de dag voor internationale actie tegen armoede waarbij miljoenen mensen opstaan tegen armoede. In 1992 werd door de Verenigde Naties 17 oktober erkend als Wereldarmoededag.
En ook de Paus kondigde onlangs een dag aan waarin het onderwerp armoede centraal staat. En wel op 19 november 2017. Het thema van die dag is: 'Laten we liefhebben, niet met woorden maar met daden'. Dit is ontleend aan de eerste brief van Johannes: "Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden." (1 Johannes 3,18) Hij roept ons op om ons hier sterk voor te maken.

Mooie aanleidingen om in vieringen rond 17 oktober en 19 november, en natuurlijk ook op andere dagen, op te staan tegen armoede. In twee Arnhemse kerken is hier aandacht aan besteed. In de Regenboog, een oecumenische geloofsgemeenschap in Arnhem Zuid, stond het onderwerp armoede centraal. Ook vertelde Anneke Gerritsen, bestuurslid bij de Speelstoet, over deze speelgoedbank voor kinderen waarvan de ouders een krappe beurs hebben. De komende maanden is dit het collectedoel voor de Regenboog.
Tijdens de eerste werelddag van de armen zal in de viering in de Martinuskerk op 19 november het thema armoede centraal staan.

Klik hier om de teksten te downloaden die werden verspreid.

Armoedeweek Utrecht - Op naar een (kans)rijke toekomst?!

De armoedeweek in Utrecht stond dit jaar in het teken van kinderen en jongeren die opgroei-en in armoede/met schulden. Want wist u bijvoorbeeld dat 10% van de kinderen in armoede opgroeit? Dat zijn gemiddeld 2 à 3 kinderen in een schoolklas. En dat naar schatting Utrecht 9000 jongeren met een problematische schuld van gemiddeld 15.000 euro telt?
Prangende vragen als Wat doet armoede met kinderen en jongeren? of anders: Wat doen kinderen en jongeren met armoede? vormden de rode draad van deze week.
In het kader daarvan werd vanaf 7 oktober een reeks van activiteiten in het primair en voort-gezet onderwijs, op bso’s, en in buurtcentra worden georganiseerd. Van een debat tot stoepkrijten en een rapbattle.

Festival voor de jeugd

wereldarmoededag utrechtOp het slotfestival op 17 oktober togen maar liefst 120 kinderen naar het FC Utrecht stadion om daar van dichtbij een echte training mee te maken van het eerste elftal. 's Middags waren er voetbalclinics, dart, kickboks, jambe, rap- en danceworkshops. Aan het einde van de middag kwam Jean-Paul de Jong, assistent-trainer van FC Utrecht, langs om samen met Jules van Dam van 'De Tussenvoorziening' de dag af te sluiten. Als verrassing kreeg elk kind twee vrijkaartjes voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen NAC op zondag 29 oktober. 's Avonds was er een mooie avond met eten, optredens en korte inhoudelijke bijdragen in Kytopia. Het was mooi en sprankelend; een prachtige week.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Gerard van Santen / Sociale Alliantie
p/a CNV
Postbus 2475
3500 GL Utrecht
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media