logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2017-5

28 juni 2017

In deze nieuwsbrief:

Thema: Werk, werkloosheid en nieuwe wegen

    Landelijk

Regionaal


De kracht van vertellende armoede

Raf Janssen

Column Raf janssen, juni 2017

Kan een onderscheid gemaakt worden tussen vertelde en vertellende armoede? Een onderscheid tussen het verhaal dat door veel mensen over armoede en armen wordt verteld en het verhaal dat armoede en armen zelf vertellen over hun geleefde werkelijkheid?

Klik hier om de column te lezen.

Ga naar boven

Armoede Live! 10 jaar later

Vooraankondiging

cover van Armoede Live door Frits van Hartingsveldt

In 2007 en 2008 zijn 10 mensen die van het sociaal minimum leefden geïnterviewd. Hun levensverhalen werden verteld op de website en in de film en het boek van Armoede Live!. Tien jaar later zocht Ellie Smolenaars deze mensen opnieuw op. Hoe is het met hen? Wat leren hun ervaringen over leven, werken en sociale zekerheid in Nederland? Vanaf september 2017 deelt de Sociale Alliantie hun ervaringen en de portretten van fotograaf Louis Brown onder 'Armoede Live 10 jaar later'. Met tegenslagen en meevallers, langs mooie en droevige levensgebeurtenissen, zoeken en vinden mensen hun eigen, onverwachte wegen door de samenleving.

Klik hier om de interviews van 10 jaar geleden te lezen en te beluisteren.

Ga naar boven


Thema: Werk, werkloosheid en nieuwe wegen

Werk, werkloosheid en nieuwe wegenBetaald werk wordt al decennia gepresenteerd als de koninklijke weg uit de armoede. Dat dit keer op keer niet werkt voor bepaalde groepen in de samenleving - zoals arbeidsgehandicapten, laagopgeleide mannen en vrouwen die vaak geen startkwalificatie hebben; vrouwen op middelbaar beroepsniveau; niet-westerse migranten; oudere langdurig werklozen - blijkt opnieuw uit een arbeidsmarktanalyse die het UWV onlangs uitvoerde. Ger Ramaekers bericht hierover. In een bijdrage van Trinus Hoekstra laat hij zien dat een deel van de mensen die wel werk vinden in een 'precaire' situatie blijven, omdat de flexibilisering van de arbeidsmarkt ze werkgelegenheid biedt waarmee ze niet uit de armoede komen. Raf Janssen plaatst de vastgelopen strategieën om mensen terug de arbeidsmarkt op te sturen in een brede analyse, en bekijkt de alternatieve kansen die sociale coöperaties en 'bewarende arbeid' bieden. Hub Crijns bespreekt de mogelijkheden die sociaal ondernemen biedt, aan de hand van een SER-advies hierover.

Klik hier om naar de startpagina van dit themadossier te gaan.

Ga naar boven

UWV Arbeidsmarktanalyse 2017

arbeidsmarktanalyse klein

UWV heeft de arbeidsmarktanalyse 2017 gepubliceerd met als doel om met deze analyse een bijdrage te leveren aan de arbeidsmarktpositie van groepen met afstand tot de arbeidsmarkt, en input te leveren voor een goede werking van de arbeidsmarkt. In onderstaande bijdrage enkele interessante en opmerkelijke onderdelen. Die komen vaak overeen met zaken die de Sociale Alliantie al langer bepleit. Misschien worden de geesten (te) langzaam rijp?

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Met flexibilisering ‘van de wal in de sloot’

flexibilisering klein

VVD-leider Mark Rutte stelde tijdens verkiezingsdebatten voor om uitkeringen te korten, omdat er volgens hem bij een aantrekkende economie genoeg (betaald) werk is. Een verlaging van uitkeringen bedoelde hij als een spreekwoordelijk ‘duwtje in de rug’. Voor velen voelt het evenwel vanwege de onzekerheid op de arbeidsmarkt als een duw ‘van de wal in de sloot’. 

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Kan arbeid de groeiende kloof in de samenleving overbruggen?

pont d avignon klien

 Volgens een bekend kinderliedje gaan mensen in het Franse Avignon vrolijk dansend een brug op. Ze bereiken echter nooit de overkant, omdat de brug halverwege de rivier ophoudt. Iets dergelijks overkomt bijstandsmensen en werklozen die voor de zoveelste keer met prikkelende begeleidingsmuziek de arbeidsmarkt opgestuwd worden, omdat dit de koninklijke weg uit de armoede zou zijn en omdat de economische crisis overwonnen is en er weer meer werkers nodig zijn. In de hoop de slechte kant van de maatschappelijke kloof achter zich te laten, stapt menigeen de arbeidsbrug op. Velen bereiken echter de overkant van de kloof niet. Ze blijven hangen in de armoede en de onzekerheden die reeds hun deel waren. Wat nu? Kan de arbeidsbrug verlegd of verlengd worden? Kan de kloof wat smaller gemaakt worden? Of moet de mensen geleerd worden nog beter te dansen en te springen? Een toekomstgerichte terugblik op beleid en praktijk van armoedebestrijding is nodig voor het vinden van een eerlijk antwoord op deze vragen.

Klik hier om de samenvatting van dit artikel van Raf Janssen te lezen.
Klik hier om het hele artikel te lezen.

Ga naar boven

SER adviseert de regering over sociaal ondernemen

sociaal ondernemen klein

De Sociaal-Economische Raad heeft op 22 mei 2015 het SER-advies ‘Sociale ondernemingen: een verkennend advies’ vastgesteld. Dit rapport is de reactie van de Raad op een adviesvraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij heeft de SER gevraagd in hoeverre en op welke wijze de (rijks)overheid aansluiting kan vinden bij de ontwikkelingen rondom sociaal ondernemerschap. Het advies geeft geen antwoord op de vraag op welke wijze een specifiek maatschappelijk probleem het beste kan worden opgelost.
Hub Crijns bericht over het rapport.

Klik hier om dit artikel te lezen.

Ga naar boven


Landelijk

Eenvoud loont

Oplossingen om schulden te voorkomen

Een voud loont

Voor een groeiende groep Nederlanders is de samenleving te ingewikkeld geworden. Zij lopen een verhoogd risico om in de schulden te raken. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onderzocht hoe overheden en andere organisaties kunnen voorkomen dat mensen in de schulden raken. Eenvoud is het sleutelwoord.

Klik hier om meer te lezen.
Klik hier om het rapport direct te downloaden.

Ga naar boven


Regionaal

Utrecht en de gemeenteraadsverkiezingen

Logo Armoedecoalitie Utrecht

Bied perspectief

De Armoedecoalitie Utrecht heeft op 27 juni 2017 alle partijen in de Utrechtse gemeenteraad een brief gestuurd met het motto 'Bied perspectief'. Daarin staan tien punten rond armoedebeleid om mee te nemen in de partijprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
Deze 10 tips worden in een pamflet toegelicht en uitgewerkt met een aantal concrete voorstellen.

Klik hier om het pamflet te downloaden.
Klik hier om naar de website van de Armoedecoalitie te gaan.

Ga naar boven

3 juli - bijeenkomst RoSA Manifest tegen armoede

Logo RoSA

Op maandagmiddag 3 juli van 14.30 tot 17.00 uur, Gerard Scholtenstraat 129 in Rotterdam, is er een vierde bijeenkomst  in een reeks. Deze is de aanzet naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 Het is de bedoeling om uit alle ideeën uit de vorige drie bijeenkomsten de bouwstenen te bespreken voor een definitief manifest tegen de armoede, met aanbevelingen voor een nieuw, beter, eerlijk en rechtvaardig armoedebeleid in de periode 2018-2022.

Opgeven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga naar boven

Nieuwsbrief 2017-4

12 juni 2017

In deze nieuwsbrief:

Landelijk

Regionaal


Aan de slag!

Willem Jelle Berg

Column Willem Jelle Berg, juni 2017

Vorige week mocht ik in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting spreken over armoede en kinderen. De SER had hierover een advies opgesteld en ook de Sociale Alliantie om input gevraagd. Het SER-advies laat zien dat in een welvarend land als Nederland er nog veel kinderen in armoede moeten opgroeien.

Klik hier om de column te lezen.

Ga naar boven

Social Talk Amargi

Social Talks

20 juni 2017, 12.30-13.00 uur

Op dinsdag 20 juni organiseren weeen nieuwe Social Talk: een bijeenkomst op afstand. Tijdens een gesprek met een externe deskundige, delen we kennis en informatie, zonder dat je hiervoor hoeft te reizen. De bijeenkomst komt naar je toe via een online kanaal.
We gaan in gesprek met Amargi, een vereniging van mensen die zichzelf willen bevrijden van geldzorgen; een nieuwe stap op weg naar ‘incassovrije wijken’. We spreken Henny van der Most, één van de initiatiefneemsters van Amargi. Daarnaast schuiven een deelnemer van Amargi en een medewerker van de wooncorporatie aan.
Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan deze Social Talk; doe mee en beleef het mee!

Klik hier om je aan te melden op onze website. Hier vind je tevens meer informatie over Social Talks en over Amargi.

Klik hier om de promotie-video te bekijken.

Te laat om het live mee te maken? Geen nood, alle Social Talks zijn terug te kijken: http://initiatief.nu/social-talks/terugkijken/

Ga naar boven

Facebookpagina Initiatief.nu

Initiatief.nu

Aan de website Initiatief.nu is nu ook een Facebookpagina gekoppeld. Initiatief.nu is een platform van de Sociale Alliantie. Via dit platform willen we Sociale Coöperaties in woord en beeld met elkaar in contact brengen om samen ervaringen uit te wisselen, kennis te ontwikkelen en zo elkaar te versterken.  

Via de nieuwe Facebookpagina. kan iedereen die geïnteresseerd is op een eenvoudige manier op de hoogte houden.
Volgen, delen en liken kan via: https://www.facebook.com/Initiatief.nu/

Ga naar boven


Landelijk

Hoorzitting: Gelijke kansen voor alle kinderen

Hoorzitting Kinderen en armoede

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien

In de Tweede Kamer In het gebouw van de Tweede Kamer vond op donderdag 8 juni een vraaggesprek plaats met de Tweede Kamercommissie SZW over het SER-advies Opgroeien zonder armoede. De SER was uitgenodigd om dit advies over de aanpak van armoede onder kinderen te komen toelichten en vragen van Kamerleden te beantwoorden. De SER was met een uitgebreide delegatie o.l.v. voorzitter Mariëtte Hamer. De belangstelling vanuit de Kamer was groot: Negen fracties (van de 13 in de tweede Kamer; VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, Denk en 50+) waren aanwezig.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Rapport Opgroeien zonder armoede

SER adviseert nieuw kabinet armoede onder kinderen structureel aan te pakken

Opgroeien zonder armoede

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies 'Opgroeien zonder armoede' stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede.

Klik hier om meer te lezen over het rapport 'Opgroeien zonder armoede'.
Klik hier voor de volledige tekst van het advies Opgroeien zonder armoede.
Klik hier voor een commentaar op het SER-advies vanuit de Sociale Alliantie.

Ga naar boven

Armoede is schending van mensenrechten

Spaarvarken

Het College voor de Rechten van de Mens brengt jaarlijks een rapport uit over de stand van zaken wat betreft de mensenrechten in Nederland. Het jaarrapport 2016 staat in het teken van  armoede. De rapportage laat zien dat armoede verschillende mensenrechten onder druk zet (zoals het recht op gezondheid, onderwijs, arbeid en huisvesting. En omgekeerd: als mensenrechten onvoldoende worden gegarandeerd, is er een risico in armoede te komen of te blijven. Het College doet ook aanbevelingen aan de overheid.

Lees meer.

Kans op werk: 3 procent

Radar

De kans dat oudere werklozen nog aan werk komen is heel laag. Voor 55-plussers 10%, voor 60-plussers zelfs maar 3%. Het consumentenprogramma Radar heeft hieraan twee speciale uitzendingen gewijd. Met overtuigende argumenten dat het huidige systeem niet werkt. En met overtuigende argumenten om in ieder geval te experimenteren met het alternatief van een basisinkomen voor 55-plussers. Radar is hiervoor een petitie gestart.

Klik hier om de uitzendingen te bekijken.
Klik hier om te lezen over de petitie en deze te tekenen.

Ga naar boven

Eethoek Almelo wint Ab Harrewijn Prijs 2017

Winnaaars Ab harrewijn Prijs 2017

Monique en Stephan van Baaren van De Eethoek uit Almelo, een gaarkeuken voor mensen met een minimale beurs, winnen de Ab Harrewijn Prijs 2017. Juryvoorzitter Ineke van Gent maakte dit bekend tijdens een bijeenkomst op zaterdagmiddag 13 mei in de Pauluskerk te Rotterdam.

Klik hier om meer te lezen over uitreiking en juryrapport.

Ga naar boven


Regionaal

Verslag Samen tegen armoede

Samen tegen armoede

De vier regionale avonden van het Knooppunt Kerken en Armoede zijn geweest.

Klik hier voor een verslag en (powerpoint)presentaties.

Ga naar boven

Onderzoek ‘Speelruimte’

Aanbieding onderzoek 'Speelruimte'

In 2013 is op eigen initiatief van De Vonk gestart met het driejarig onderzoek naar de effecten van armoede bij kinderen, getiteld ‘Speelruimte'. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ria van Nistelrooij.
Speelruimte is een kwalitatief driejarig onderzoek naar de participatie van kinderen in 14 gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Doel was om inzicht te verkrijgen in het verloop van het besteedbaar inkomen en de effecten daarvan op de participatie van kinderen en jongeren. Het jaar 2016 was voor dit project het derde jaar van onderzoek. Inmiddels is het onderzoek afgerond en gepresenteerd op een minisymposium op 31 mei, waar het werd overhandigd aan demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma en aan twee ouders die hebben meegedaan aan het onderzoek.
Er is een publieksversie verschenen die te koop is voor € 7,50 exclusief verzendkosten. Het basisrapport met de uitgebreide praktijkverhalen is te koop voor € 25,- exclusief verzendkosten. 

Beide zijn te bestellen bij het secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Klik hier om naar de website van Stichting De Vonk te gaan.

Ga naar boven

Nieuwsbrief 2017-4 verschenen

Op 12 juni is de vierde nieuwsbrief van 2017 verschenen. Met een oproep om mee te doen aan de 'Social Talk' van 20 juni en met veel informatie over onder meer armoede en kinderen en armoede en mensenrechten.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Kans op werk: 3 procent

Petitie experimenteren met basisinkomen voor 55-plussers

radarDe kans dat oudere werklozen nog aan werk komen is heel laag. Voor 55-plussers 10%, voor 60-plussers zelfs maar 3%. Het consumentenprogramma Radar heeft hieraan twee speciale uitzendingen gewijd. Met overtuigende argumenten dat het huidige systeem niet werkt. En met overtuigende argumenten om in ieder geval te experimenteren met het alternatief van een basisinkomen voor 55-plussers. Radar is hiervoor een petitie gestart.

Klik hier om de uitzendingen te bekijken.
Klik hier om te lezen over de petitie en deze te tekenen.

Lees meer

Nieuwsbrief 2017-3

11 april 2017

In deze nieuwsbrief:

Thema

Landelijk

Regionaal


Boeiende AlliantieRaad

Op 7 april vond de jaarlijkse AlliantieRaad plaats. Twee sprekers verzorgden boeiende en zeer actuele presentaties. Prof. dr. Nicolette van Gestel vertelde over het SER-advies 'Opgroeien zonder armoede'. Van Gestel was voorzitter van de commissie die dit advies schreef. Marry Mos was de tweede spreker. Zij is secretaris van de Armoedecoalitie Utrecht en vertelde over het Utrechtse armoedebeleid en de rol die de Minima-effectrapportage daarin heeft gespeeld.

Klik hier om over deze presentaties te lezen.

Ga naar boven

Social Talk Amargi

Social Talks

Op 27 maart is een nieuw initiatief Amargi gelanceerd, een nieuwe stap op weg naar 'incassovrije wijken'. Amargi is een vereniging van mensen die zich met elkaar willen bevrijden van geldzorgen. Op 11 april vond hierover een 'Social Talk' over.

Bekijk de promotie-video.

Te laat om het live mee te maken? Geen nood, alle Social Talks zijn terug te kijken:
http://initiatief.nu/social-talks/terugkijken/

Ga naar boven


Thema: Minima-effectrapportages

Lokaal minimabeleid onderzocht en verbeterd

Minima-effectrapportage

Omdat het Rijk tekortschiet wat betreft een evenwichtige verdeling van de rijkdom en gaten laat vallen wat betreft de bestaanszekerheid van grote groepen burgers, mogen/moeten gemeenten bijspringen om met noodverbanden te lage inkomens te ondersteunen. Alle gemeenten doen dat, zij het dat ene gemeente dat beter doet dan de andere. Juist de gemeenten die goed zijn in het aanleggen van noodverbanden, zoeken naar mogelijkheden om de structurele oorzaken van armoede aan te pakken, ook op lokaal niveau.
Een Minima-effectraportage (MER) kan dan een goed hulpmiddel zijn om in beeld te krijgen wat de effecten van beleid zijn en waar dat beleid aangepast moet worden.
Raf Janssen geeft aan wat MER's zijn, bespreekt de uitkomsten van MER's van een grote, een middelgrote en een kleine gemeente, en komt met een serie conclusies.

Klik hier om dit themadossier te lezen.


Landelijk

Opgroeien zonder armoede

SER adviseert nieuw kabinet armoede onder kinderen structureel aan te pakken

Opgroeien zonder armoede

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aa-trekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies 'Opgroeien zonder armoede' stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede.

Klik hier om meer te lezen over het rapport 'Opgroeien zonder armoede'.
Klik hier voor de volledige tekst van het advies Opgroeien zonder armoede.
Klik hier voor een commentaar op het SER-advies vanuit de Sociale Alliantie.

Ga naar boven

Kinderen in Tel 2016

Kinderen in Tel

Het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen, is gestegen tot 225.700. In een aantal gemeenten ontstaat een verontrustende tweedeling tussen wijken waar kinderen in armoede opgroeien en wijken waar kinderen in een gunstiger milieu opgroeien. Ook tussen gemeenten wordt de kloof tussen opgroeiende kinderen groter. Dat blijkt uit het in februari gepubliceerde onderzoek ‘Kinderen in Tel 2016’.

Lees meer.

Meedoen, samen uit de armoede!

Meedoen, samen uit de armoedeIn Nederland leven veel mensen in armoede. Daardoor kunnen zij niet volledig meedoen in onze samenleving. Het Oranje Fonds vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. De komende jaren zet het fonds zich met het programma 'Meedoen, samen uit de armoede!' in voor sociaal-economische participatie. Het nieuwe programma start in november 2017.

Klik hier voor meer informatie.

Ga naar boven

Terugdraaien kostendelersnorm

Logo Petities.nlDe kostendelersnorm dupeert zeker 50.000 bijstandsgerechtigden die met andere volwassenen in een huis wonen. Zij komen hoofdzakelijk door de kostendelersnorm maandelijks circa €150 tot €300 tekort. Hun uitkering is daardoor veel te laag om zelf alle kosten te betalen, die nodig zijn om armoede én uitsluiting te voorkomen.
daarom is een online-petitie gestart om de kostendelersnorm geheel terug te draaien.

Klik hier om meer te lezen en de petitie te ondertekenen.

Ga naar boven

Zorgkosten? Zo zit dat dus!

Zorgkosten.nl

Op de nieuwe website www.zorgkosten.n, een initiatief van adviesbureau BS&F, kunnen mensen vinden of en zo ja hoe zij in aanmerking komen voor compensatie van hun zorgkosten. Welke vergoeding zit in jouw zorgverzekering? Welke gemeentelijke regelingen zijn er? En welke zorgkosten kun je aftrekken van de belastingdienst? Aan de hand van gerichte vragen wordt de bezoeker inzicht gegeven in zijn situatie. Deze website is ontwikkeld op verzoek van gemeenten, omdat zij een grotere rol hebben gekregen om inwoners goede en betaalbare toegang tot zorg te bieden. Gemeenten en hun maatschappelijk partners kunnen zich aansluiten bij deze website, die momenteel in Amersfoort en Berkelland gepilot wordt. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met BS&F via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Ombudsman kritisch over klachtenbehandeling sociaal domein

Ombudsman kritisch over klachtenbeahndeling sociaal domein

Veel gemeenten hebben het herkennen, oplossen of voorkomen van problemen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk niet op orde. Burgers weten onvoldoende waar, wanneer en hoe zij hun problemen kunnen melden. Dit schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een kritisch rapport.

Klik hier om meer te lezen.

1 mei: Dag van de Echte banen

DAg van de echte banen

9.000 leden, kaderleden met hun kinderen en vrienden kwamen vorig jaar op 1 mei naar Amsterdam voor de Dag van de Echte banen. Ook dit jaar gaat FNV weer de straat op om te knokken voor Echte banen.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

13 mei: vijf nominaties Ab Harrewijn Prijs 2017

Ab Harrewijn Prijs

De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. De bekendmaking van de Ab Harrewijn Prijs 2017 zal plaatsvinden op zaterdag 13 mei vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk te Rotterdam, Mauritsweg 20.

Klik hier om te lezen wie de genomineerden zijn.

Ga naar boven

Vijf landelijke partijen slaan handen ineen voor betere schuldhulpverlening

Schuldhulpverleingn

Schuldhulpverlening kan beter. Daarom slaan de vijf landelijke partijen Divosa, Sociaal Werk Nederland, NVVK, Landelijke Cliëntenraad (LCR) en VNG met subsidie van het ministerie van SZW de handen ineen. Het gezamenlijke Ondersteuningsprogramma Schuldhulp richt zich op het versterken van het vakmanschap van álle professionals en vrijwilligers, die werken in de schuldhulpverlening.

Klik hier voor meer informatie.


Regionaal

Samen tegen armoede

Nog plaats bij regionale bijeenkomsten op 11 mei en 1 juni

Samen tegen armoede

Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert in het voorjaar van 2017 vier regionale bijeenkomsten over armoede in Nederland, waarbij de expertise die aanwezig is bij allerlei initiatieven bijeen wordt gebracht. Twee vonden reeds plaats. Lees hier een verslag. Twee komen nog: 11 mei regio west in Woerden en 1 juni regio Oost in Deventer-Colmschate.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Klik hier om de uitnodigingsfolder te downloaden.

Ga naar boven

31 mei: minisymposium ‘Speelruimte’

Logo Stichting De Vonk

Ria van Nistelrooij heeft onderzoek gedaan van 2014-2016 naar de participatie van kinderen en jongeren in 14 arme gezinnen verspreid over 5 gemeenten. Op een minisymposium op 31 mei, 13.00 - 16.30 uur, wordt dit onderzoek gepresenteerd. Het wordt gehouden in ‘De Harmonie’, Stationsstraat 26 in Tilburg.

Binnenkort meer informatie op stichtingdevonk.nl
Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga naar boven

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media