logo-sociale-alliantie6

Brede politieke steun voor Sociaal Akkoord Armoedecoalitie Utrecht

verkiezingsdebat utrechtVooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen kruisten op 20 februari tien politieke partijen in Utrecht de degens over de thema’s ‘voldoende leefgeld’, ‘schuldenproblematiek’ en ‘kansen voor kinderen en jongeren’. Ruim 120 bezoekers woonden de avond bij en reageerden kritisch op de uitspraken van de debatterende partijen. Ter afsluiting ondertekenden de aanwezige partijen het Sociaal Akkoord. Met dit breed ondersteunde sociaal akkoord wil de Armoedecoalitie Utrecht bewerkstelligen dat het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting een essentieel onderdeel wordt van het nieuw te vormen collegeakkoord.

In debat

“Gemeente en hulpverleners zouden niet tegenover, maar naast burgers met een laag inkomen moeten staan”. “Instanties zouden vanuit vertrouwen en niet vanuit wantrouwen moeten handelen”. “het leefgeld is onvoldoende om van rond te kunnen komen” en “schuldhulp moet sneller geregeld worden”. Deze en andere geluiden waren gisteravond te horen tijdens het verkiezingsdebat over de thema’s ‘voldoende leefgeld’, ‘schuldenproblematiek’ en ‘kansen voor kinderen en jongeren’.
In drie rondes stonden VVD, GL, CU en PvdD, D66, Student & Starter en PvdA, en als laatste Stadsbelang, CDA, en SP in de arena van het Vorstelijk Complex. Per ronde werden de thema’s telkens ingekleurd door professionals en persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen, mensen die aan den lijve ondervinden hoe het is om te leven van een kleine beurs.

Sociaal akkoord

Aan het einde werd het ‘Sociaal Akkoord’ gepresenteerd. In dit akkoord stelt de Armoedecoalitie drie prioriteiten op het gebied van armoedebestrijding: Voldoende leefgeld, versterking van de aanpak van schulden en extra investeren in kinderen en jongeren. Ook betwist de Armoedecoalitie de geplande daling van het armoedebudget in 2019 met 2,3 miljoen euro. Het armoedebudget moet de komende jaren juist meegroeien met het aantal Utrechters en het stijgend aantal mensen dat leeft in armoede. GroenLinks, SP, D66, PvdA, CDA, ChristenUnie, PvdD, Stadsbelang Utrecht, Student & Starter conformeerden zich door ondertekening aan dit akkoord. Daarmee gaven zij aan zich in te willen zetten het armoedebudget mee te laten groeien met het aantal mensen in armoede, en de vraagstukken die dat voor de stad met zich meebrengt. De VVD ondertekende op de punten schuldenaanpak en investeren in kinderen en jongeren.

 

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media