logo-sociale-alliantie6

17 oktober Wereldarmoededag

Op Wereldarmoededag en de week daarvoor worden er op veel plaatsen activiteiten teen armoede in Nederland georganiseerd. We lichten er een paar uit.

Lees meer

Nieuwsbrief 2017-6

2 oktober 2017

In deze nieuwsbrief:

Thema: De toekomst van werk en zekerheid

Landelijk

Regionaal


Schuld en boete

Column Willem Jelle Berg

Willem Jelle Berg

Over het gevoel bij de menselijke maat van schuld en boete, de.Kafkaëske rondo van instanties die elkaar verdringen om voorrang te houden op de incasso, de schuldenindustrie, en investeren in effectiever beleid.

Klik hier om de column te lezen.

Ga naar boven

Armoede Live! 10 jaar later

Logo Armoede Live 10 jaar later

In het project 'Armoede Live!' komt de belevingswereld van mensen met een laag inkomen heel dichtbij. In 2007 en 2008 werden tien mensen geïnterviewd. In teksten, geluidsfragmenten, foto's en een film werden zij geportretteerd. Na 10 jaar heeft Ellie Smolenaars deze mensen opnieuw opgezocht. Hoe is het hen vergaan? Hoe staan zij er nu voor?
Hennie De komende maanden worden de interviews één voor één gepubliceerd op een apart deel van de website van de Sociale Alliantie. Bij die portretten zijn ook links te vinden naar de interviews van 10 jaar geleden.
Het eerste portret, dat nu te lezen is, is van Hennie.
Wordt vervolgd...

Klik hier om naar de nieuwe website 'Armoede Live - 10 jaar later' te gaan.
Klik hier om direct naar het portret van Hennie te gaan.

Ga naar boven


Thema: De toekomst van werk en zekerheid

De toekomst van werk en zekerheid

De betekenis en invulling van het begrip arbeid blijven de gemoederen bezighouden. De visies op wat arbeid wel en niet is, welke plaats arbeid in onze samenleving heeft en wat de samenhang is of zou moeten zijn met inkomen, is al decennia onderwerp van debat. Met de huidige ontwikkelingen in bevolkingsopbouw, digitalisering en robotisering, worden die vragen en de relatie tussen werk en zekerheid steeds prangender.
In een vijftal artikelen wordt het begrip arbeid in dit themadossier grondig verkend. Stevige, maar boeiende kost.

Klik hier om naar de startpagina van dit themadossier te gaan.

Zie hieronder voor de onderdelen van het dossier:

Ga naar boven

De toekomst van werk en zekerheid

Zelfrijdende auto's in de haven

De komende jaren voltrekt zich een verdere digitale revolutie die ons leven drastisch zal veranderen; daarmee verandert ook de aard en omvang van ons werk. We staan aan het begin van het tweede machinetijdperk. Dat bestaat uit twee ontwikkelingen die een enorme impact hebben op onze samenleving: digitalisering en robotisering. Ons huidige stelsel van sociale zekerheid is gebouwd op werk en met name op het werk zoals dat inhoud en vorm heeft gekregen in het eerste machinetijdperk. Ons werk is de laatste jaren al veel veranderd en het zal de komende jaren nog meer veranderen. Dat heeft gevolgen voor ons stelsel van sociale zekerheid. Het is een maatschappelijke worsteling om helderheid te krijgen over deze gevolgen en het is nog een grotere uitdaging om passende antwoorden erop te vinden.

Klik hier voor de bijdrage van Raf Janssen.

Ga naar boven

Robots en de kunst van het nietsdoen

Robots

De dreiging van het verlies van banen door automatisering en robotisering is weer eens actueel. Het blijkt nog steeds een spookbeeld dat mensen minder zouden hoeven te werken. Ger Ramaekers verwondert zich hierover en grijpt in zijn bespiegelingen terug op het gedachtegoed van Illich en Gorz.

Klik hier voor deze bijdrage van Ger Ramaekers.

Ga naar boven

Arbeid, deugd en economie

In dit essay behandelt Hub Crijns de volgende punten:

 1. Wat is arbeid?
 2. Wat is deugd, ethos, ethiek?
 3. Verbinding tussen arbeid en deugd: arbeidsethos
 4. Verbinding tussen arbeid, arbeidsethos en economie
 5. Arbeidsethos en deugden
 6. Franciscaanse spiritualiteit van bidden en werken

Klik hier voor deze bijdrage van Hub Crijns.

Ga naar boven

Wisselende visies op arbeid en menselijke waardigheid

In dit artikel gaat Hub Crijns in op de volgende onderdelen:

 1. Drie posities rond arbeid en inkomen
 2. Wisselende visies op arbeid
 3. Wisselende visies op arbeid door economie en globalisering
 4. Afronding, waarin betekenisgeving, immateriële aspecten van arbeid en menselijke waardigheid aan bod komen.

Klik hier voor deze bijdrage van Hub Crijns.

Ga naar boven

Kleinschaligheidsbeweging en het begrip arbeid

Gorz en Illich

In de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw was er sprake van een beweging die anders ging denken over arbeid, werkprojecten, afschaffen sollicitatieplicht, belangenbehartiging, arbeidstijdverkorting, herverdeling arbeid, loskoppeling arbeid en inkomen.In die beweging waren mens- en milieuvriendelijk ondernemen, kleinschaligheid en 'bewarende arbeid' kernvoorwaarden. Dat is een mooie overeenkomst met de huidige sociale coöperaties. Ger Ramaekers verkent dit gedachtegoed.

Klik hier voor deze bijdrage van Ger Ramaekers.

Ga naar boven


Landelijk

Eigen risico is het halve verhaal

Eigen risico is het halve verhaal

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak hoge zorgkosten. Die kosten zijn de afgelopen jaren verdubbeld. Met name eigen bijdragen voor zorg, ondersteuning en hulpmiddelen zorgen voor een enorme stapeling van zorgkosten. Toch is er in de politiek en in de media vooral aandacht voor het eigen risico van de zorgverzekering, terwijl het eigen risico in veel gevallen slechts een deel van de stapel vormt. Ieder(in) vertelt het hele verhaal.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Regionaal

17 oktober: Op naar een (kans)rijke toekomst?!

Naar een kansrijke toekomst?!

Op 17 oktober, Wereldarmoededag, organiseert de Armoedecoalitie Utrecht een manifestatie voor kinderen en jongeren met een kleine beurs. In de middag zijn kinderen en jongeren welkom in stadion Galgenwaard. Daarna vinden tal van activiteiten plaats op de velden van Sterrenwijk. In de avond is het tijd voor iedereen voor vermaak en vertier in Kytopia en zijn er praatjes over armoede en de Armoedeweek.
De manifestatie wordt voorafgegaan door een hele week van activiteiten in buurtcentra, op scholen en op straat. Er is een inspirerend en kleurrijk programma gericht op kinderen en jongeren.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

17 oktober: Wereldarmoededag in Rotterdam

Logo RoSAOp dinsdagmiddag 17 oktober is er weer de jaarlijkse Werelddag tegen de Armoede in Rotterdam. De Werelddag wordt voor de elfde maal georganiseerd. Dit jaar staat een manifest centraal. Er is ook een optreden van een cabaret. RoSA viert die dag ook, dat op 16 oktober 2007, door 50 mensen de Rotterdamse Sociale Alliantie is opgericht.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Manifestatie Sociale Coöperatie

Op vrijdag 29 september vindt er in Nieuwegein bij Dorpshuis Fort Vreeswijk een landelijke bijeenkomst plaats waarin teruggeblikt wordt op de vierjarige expeditie rondom burgerinitiatieven van de Sociale Alliantie. We noemen deze landelijke bijeenkomst: Manifestatie Sociale Coöperatie.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer

Koppelting 2017

De WAR nodigt je uit voor Koppelting: Een week lang workshops, lezingen, demonstraties en gesprekken over grassroots organisatie en peer productie.
Kom breien met algen. Maak kennis met blockchain. Denk mee over hoe een peer-to-peer rechtssysteem er uit zou kunnen zien. Kom Linux en Arduino uitproberen. Kook eendenkroos in het voedsellab. Verdiep je in permacultuur...

Koppelting wordt gemaakt door de gecombineerde bijdragen van alle deelnemers zelf.

Wanneer: maandag 21 t/m zondag 27 augustus
Waar: De WAR, Geldersestraat 6 in Amersfoort

Kijk op koppelting.org om te zien wat er in de line-up staat en hoe je je kunt aanmelden voor één of meer dagen. Als je wilt kunt daar je ook direct een eigen programmaonderdeel toevoegen.

Nieuwsbrief 2017-5

28 juni 2017

In deze nieuwsbrief:

Thema: Werk, werkloosheid en nieuwe wegen

  Landelijk

Regionaal


De kracht van vertellende armoede

Raf Janssen

Column Raf janssen, juni 2017

Kan een onderscheid gemaakt worden tussen vertelde en vertellende armoede? Een onderscheid tussen het verhaal dat door veel mensen over armoede en armen wordt verteld en het verhaal dat armoede en armen zelf vertellen over hun geleefde werkelijkheid?

Klik hier om de column te lezen.

Ga naar boven

Armoede Live! 10 jaar later

Vooraankondiging

cover van Armoede Live door Frits van Hartingsveldt

In 2007 en 2008 zijn 10 mensen die van het sociaal minimum leefden geïnterviewd. Hun levensverhalen werden verteld op de website en in de film en het boek van Armoede Live!. Tien jaar later zocht Ellie Smolenaars deze mensen opnieuw op. Hoe is het met hen? Wat leren hun ervaringen over leven, werken en sociale zekerheid in Nederland? Vanaf september 2017 deelt de Sociale Alliantie hun ervaringen en de portretten van fotograaf Louis Brown onder 'Armoede Live 10 jaar later'. Met tegenslagen en meevallers, langs mooie en droevige levensgebeurtenissen, zoeken en vinden mensen hun eigen, onverwachte wegen door de samenleving.

Klik hier om de interviews van 10 jaar geleden te lezen en te beluisteren.

Ga naar boven


Thema: Werk, werkloosheid en nieuwe wegen

Werk, werkloosheid en nieuwe wegenBetaald werk wordt al decennia gepresenteerd als de koninklijke weg uit de armoede. Dat dit keer op keer niet werkt voor bepaalde groepen in de samenleving - zoals arbeidsgehandicapten, laagopgeleide mannen en vrouwen die vaak geen startkwalificatie hebben; vrouwen op middelbaar beroepsniveau; niet-westerse migranten; oudere langdurig werklozen - blijkt opnieuw uit een arbeidsmarktanalyse die het UWV onlangs uitvoerde. Ger Ramaekers bericht hierover. In een bijdrage van Trinus Hoekstra laat hij zien dat een deel van de mensen die wel werk vinden in een 'precaire' situatie blijven, omdat de flexibilisering van de arbeidsmarkt ze werkgelegenheid biedt waarmee ze niet uit de armoede komen. Raf Janssen plaatst de vastgelopen strategieën om mensen terug de arbeidsmarkt op te sturen in een brede analyse, en bekijkt de alternatieve kansen die sociale coöperaties en 'bewarende arbeid' bieden. Hub Crijns bespreekt de mogelijkheden die sociaal ondernemen biedt, aan de hand van een SER-advies hierover.

Klik hier om naar de startpagina van dit themadossier te gaan.

Ga naar boven

UWV Arbeidsmarktanalyse 2017

arbeidsmarktanalyse klein

UWV heeft de arbeidsmarktanalyse 2017 gepubliceerd met als doel om met deze analyse een bijdrage te leveren aan de arbeidsmarktpositie van groepen met afstand tot de arbeidsmarkt, en input te leveren voor een goede werking van de arbeidsmarkt. In onderstaande bijdrage enkele interessante en opmerkelijke onderdelen. Die komen vaak overeen met zaken die de Sociale Alliantie al langer bepleit. Misschien worden de geesten (te) langzaam rijp?

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Met flexibilisering ‘van de wal in de sloot’

flexibilisering klein

VVD-leider Mark Rutte stelde tijdens verkiezingsdebatten voor om uitkeringen te korten, omdat er volgens hem bij een aantrekkende economie genoeg (betaald) werk is. Een verlaging van uitkeringen bedoelde hij als een spreekwoordelijk ‘duwtje in de rug’. Voor velen voelt het evenwel vanwege de onzekerheid op de arbeidsmarkt als een duw ‘van de wal in de sloot’. 

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Kan arbeid de groeiende kloof in de samenleving overbruggen?

pont d avignon klien

 Volgens een bekend kinderliedje gaan mensen in het Franse Avignon vrolijk dansend een brug op. Ze bereiken echter nooit de overkant, omdat de brug halverwege de rivier ophoudt. Iets dergelijks overkomt bijstandsmensen en werklozen die voor de zoveelste keer met prikkelende begeleidingsmuziek de arbeidsmarkt opgestuwd worden, omdat dit de koninklijke weg uit de armoede zou zijn en omdat de economische crisis overwonnen is en er weer meer werkers nodig zijn. In de hoop de slechte kant van de maatschappelijke kloof achter zich te laten, stapt menigeen de arbeidsbrug op. Velen bereiken echter de overkant van de kloof niet. Ze blijven hangen in de armoede en de onzekerheden die reeds hun deel waren. Wat nu? Kan de arbeidsbrug verlegd of verlengd worden? Kan de kloof wat smaller gemaakt worden? Of moet de mensen geleerd worden nog beter te dansen en te springen? Een toekomstgerichte terugblik op beleid en praktijk van armoedebestrijding is nodig voor het vinden van een eerlijk antwoord op deze vragen.

Klik hier om de samenvatting van dit artikel van Raf Janssen te lezen.
Klik hier om het hele artikel te lezen.

Ga naar boven

SER adviseert de regering over sociaal ondernemen

sociaal ondernemen klein

De Sociaal-Economische Raad heeft op 22 mei 2015 het SER-advies ‘Sociale ondernemingen: een verkennend advies’ vastgesteld. Dit rapport is de reactie van de Raad op een adviesvraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij heeft de SER gevraagd in hoeverre en op welke wijze de (rijks)overheid aansluiting kan vinden bij de ontwikkelingen rondom sociaal ondernemerschap. Het advies geeft geen antwoord op de vraag op welke wijze een specifiek maatschappelijk probleem het beste kan worden opgelost.
Hub Crijns bericht over het rapport.

Klik hier om dit artikel te lezen.

Ga naar boven


Landelijk

Eenvoud loont

Oplossingen om schulden te voorkomen

Een voud loont

Voor een groeiende groep Nederlanders is de samenleving te ingewikkeld geworden. Zij lopen een verhoogd risico om in de schulden te raken. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onderzocht hoe overheden en andere organisaties kunnen voorkomen dat mensen in de schulden raken. Eenvoud is het sleutelwoord.

Klik hier om meer te lezen.
Klik hier om het rapport direct te downloaden.

Ga naar boven


Regionaal

Utrecht en de gemeenteraadsverkiezingen

Logo Armoedecoalitie Utrecht

Bied perspectief

De Armoedecoalitie Utrecht heeft op 27 juni 2017 alle partijen in de Utrechtse gemeenteraad een brief gestuurd met het motto 'Bied perspectief'. Daarin staan tien punten rond armoedebeleid om mee te nemen in de partijprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
Deze 10 tips worden in een pamflet toegelicht en uitgewerkt met een aantal concrete voorstellen.

Klik hier om het pamflet te downloaden.
Klik hier om naar de website van de Armoedecoalitie te gaan.

Ga naar boven

3 juli - bijeenkomst RoSA Manifest tegen armoede

Logo RoSA

Op maandagmiddag 3 juli van 14.30 tot 17.00 uur, Gerard Scholtenstraat 129 in Rotterdam, is er een vierde bijeenkomst  in een reeks. Deze is de aanzet naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 Het is de bedoeling om uit alle ideeën uit de vorige drie bijeenkomsten de bouwstenen te bespreken voor een definitief manifest tegen de armoede, met aanbevelingen voor een nieuw, beter, eerlijk en rechtvaardig armoedebeleid in de periode 2018-2022.

Opgeven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga naar boven

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media