logo-sociale-alliantie6

Kitty Jong nieuwe voorzitter Sociale Alliantie

kitty jongKitty Jong, FNV-bestuurder, is de komende twee jaar de voorzitter van de Sociale Alliantie. Zij vertelt wat haar hoog zit en wat zij met de alliantie wil aanpakken de komende tijd.

"Ook in het welvarende Nederland zijn er kinderen die in armoede opgroeien. Vrij vertaald zitten er gemiddeld in iedere schoolklas 2 tot 3 kinderen die onder de armoedegrens leven. En armoede onder kinderen is een hardnekkig probleem gezien het relatief hoogblijvend percentage kinderen dat in armoede opgroeit sinds 2000, namelijk tussen de 8 en 12 procent van alle kinderen. Zonder nader beleid zal het armoedeprobleem onder kinderen niet sub-stantieel worden teruggedrongen."

Het bovenstaande is de inleiding van het SER-advies 'Opgroeien in armoede' dat ik – net aangetreden in het bestuur van de FNV - met de SER-delegatie aan de Eerste en Tweede Kamer heb aangeboden. Hetzelfde citaat heb ik gebruikt bij mijn afscheid van de gemeenteraad van Weesp. Dat afscheid was nodig omdat ik vicevoorzitter van de FNV was geworden en kwam helaas net voordat de gemeente Weesp een besluit moest nemen over het kind-pakket: de 100 miljoen euro die besteed moet worden aan de bestrijding van kinderarmoede in Nederland. Een onderwerp dat mij ook in de gemeenteraad van Weesp zeer aan het hart ging.

Armoede. Het zou niet meer moeten kunnen bestaan in het Nederland van 2018. Maar het doet het wel. Zoals hierboven al opgemerkt, is dit vanzelfsprekend ook een onderwerp dat de FNV bezighoudt. De strijd tegen armoede is onlosmakelijk verbonden met de vakbeweging die – naast vele andere zaken – strijdt voor een goed inkomen voor iedereen. Die strijd ver-taalt zich in een concreet doel in het meerjarenplan van de FNV: een aanzienlijke verhoging van het sociaal minimum en het terugdringen van flexwerk en onzekere contracten. Want bestrijding van armoede is een goede zaak, maar het aanpakken van de oorzaken is van minstens even groot belang. Van de kinderen in armoede heeft maar liefst 60% werkende ouders: ouders met flexwerk, ouders als zzp'ers of ouders met een stapelbaan. Een uitkomst die ronduit schokkend mag worden genoemd. Even zo schokkend is het feit dat objectief is vastgesteld dat een alleenstaande moeder in de bijstand met twee schoolgaande kinderen honderden euro's per maand tekort komt. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. En dan hebben we het nog niet eens over de bejegening van uitkeringsgerechtigden.

We zullen van ons moeten laten horen en als nieuwe voorzitter van de Sociale Alliantie kondig ik vast aan dat ik niet bang ben om daarbij onorthodoxe middelen in te zetten.

Op 1 januari jl. heb ik de voorzittershamer van de Sociale Alliantie overgenomen van CNV-collega Willem Jelle Berg. Ik ben zeer vereerd dat ik de komende twee jaar de voorzitter mag zijn van deze alliantie van vakbonden, kerken en humanitaire organisaties. Een alliantie die de strijd tegen armoede tot haar kerntaak heeft. Een strijd die de komende tijd hard nodig zal zijn. Twee nieuwe ontwikkelingen zijn namelijk aanstaande. De loondispensatiemaatregel voor arbeidsbeperkten en de energietransitie.

De eerste maatregel heeft als gevaar dat een nieuwe groep minder dan het wettelijk minimum gaat verdienen: als het aan het nieuwe kabinet ligt krijgen zij alleen nog maar de uren die ze kunnen werken betaald en moeten hopen dat de gemeente dat ‘loon’ wil aanvullen. De energietranstitie, de overgang naar een duurzame economie en samenleving, is een goede zaak, maar de vraag wie voor de kosten gaat opdraaien nog niet is beantwoord. Is het bijvoorbeeld redelijk dat mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen en weinig energie verbruiken, net zoveel gaan bijdragen aan de energiekosten als de vervuilende bedrijven en het welvarende deel van onze bevolking? Ik dacht het persoonlijk van niet.

We zullen van ons moeten laten horen en als nieuwe voorzitter van de Sociale Alliantie kondig ik vast aan dat ik niet bang ben om daarbij onorthodoxe middelen in te zetten. In ons onlangs vastgesteld manifest roepen we alle gemeenteraden op protest aan te tekenen tegen het voornemen om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie. Als het kabinet deze a-sociale maatregel toch doorzet zullen we als Sociale Alliantie niet schromen om wethouders op te roepen deze maatregel te boycotten. De strijd tegen armoede en de strijd voor de verhoging van het sociaal minimum wordt immers niet gewonnen op papier. Daar zullen we voor in actie moeten komen. Te beginnen in Rotterdam waar op 10 maart de Mars tegen armoede wordt gehouden. Wellicht zien we elkaar daar!

Kitty Jong

 

 

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media