logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2018-3

6 april 2018

In deze nieuwsbrief:

Themadossier: Eerlijk delen

Landelijk

Regionaal

Bij de buren - bevriende nieuwsbrieven


Sociale Alliantie maakt kennis met staatssecretaris Tamara van Ark

Tamara van Ark

Op 4 april j.l. had een brede delegatie van de Sociale Alliantie een kennismakingsgesprek met staatssecretaris Tamara van Ark, die in het kabinet belast is met onder meer de bestrijding van armoede n schulden. Er zijn afspraken gemaakt over de voortzetting van het halfjaarlijks overleg tussen de staatssecretaris en de sociale alliantie. Daarbij werd door Kitty Jong, voorzitter van de Sociale Alliantie, wel aangetekend dat onze inbreng serieus genomen moet worden en het overleg niet gebruikt mag worden om elders mee te delen dat maatschappelijke organisaties zijn gehoord, dat inspraak heeft plaats gevonden. Als eerste testcase in dit verband werd het voorstel van het kabinet om de loonkostensubsidie te vervangen door het instrument van loondispensatie besproken. Vanuit de Sociale Alliantie werd gewezen op de ernstige bezwaren en bedenkingen die tegen dit voorstel leven in de samenleving. Binnenkort is het verslag van het gesprek beschikbaar. In een volgende nieuwsbrief zullen we daar aandacht aan besteden.

Ga naar boven


Armoede Live! 10 jaar later: Paulien

Paulien

In 'Armoede Live! 10 jaar later' worden mensen die 10 jaar geleden meededen aan een interviewproject opnieuw geprotretteerd. Met deze nieuwsbrief is het verhaal van Paulien toegevoegd aan de site.

Klik hier om dit portret te lezen.
Klik hier om naar de startpagina van de website 'Armoede Live - 10 jaar later' te gaan.

Ga naar boven


Themadossier: Eerlijk delen

Eerlijk delen

Eerlijk delen

Bij het verschijnen van het regeerakkoord van het kabinet Rutte III vielen onder meer de belastingplannen op. Een nieuwe stap op weg naar een vlaktaks, verhoging van het laagste btw-tarief, lastenverlichting voor het bedrijfsleven: het pakt goed uit voor grote bedrijven en slecht voor uitkeringsgerechtigden, In dit dossier een overzicht.
Dit bracht ons ook tot bespiegelingen over solidariteit en een ethische reflectie over inkomens- envermogensverdeling.

Klik hier om naar de startpagina van dit dossier op de website te gaan.

Dit themadossier bevat de volgende bijdragen:

Belastingplannen van het kabinet

Ministerie van Financiën

Met belastingen is invloed uit te oefenen op de verdeling van de welvaart. Welke keuzes maakt het huidige kabinet? Het lijkt er op dat de inkomensverschillen weer verder zullen toenemen. Raf Janssen en Peter de Bie geven een overzicht van een aantal maatregelen.

Klik hier om verder te lezen.

Over solidariteit gesproken

Solidariteit

Solidariteit is een kernbegrip als het gaat om eerlijk delen. Maar wat wordt er precies onder verstaan en welke soorten solidariteit zijn te onderscheiden? Hub Crijns deed grondig onderzoek.

Klik hier om deze bijdrage te lezen.

Ethische reflecties rond inkomens- en vermogensverdeling

Weegschaal

Hub Crijns verkent de waarden en normen rond rechtvaardige inkomens- en vermogensverdeling, vooral vanuit de christelijke traditie en de sociale leer van de kerk.

Klik hier om dit artikel te lezen.

Jezus en de tollenaar

Hub Crijns

Column van Hub Crijns over Zacheüs.

Klik hier om deze column te lezen.

Ga naar boven


Landelijk

1 mei - Dag van de Arbeid 2018

1 mei 2018

Op 1 mei organiseert de FNV in Den Haag een manifestatie en een mars door de stad.

14.00 inloop/verzamelen deelnemers Malieveld
15.00 start demonstratieve tocht
16.00 terugkomst op Malieveld
17.00 einde demonstratie

De FNV is in offensief om fundamentele veranderingen af te dwingen voor werkenden en niet werkenden. Er is een race naar beneden gaande. De winsten stijgen, maar de lonen van werknemers blijven achter door een moordende concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dat is niet eerlijk. Die trend wil FNV keren zodat iedereen in Nederland gaat profiteren. Kom op 1 mei naar Den Haag en strijd mee voor kwaliteit, zekerheid en inkomen.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Nominaties Ab Harrewijn Prijs

13 mei 2018 in Rotterdam

Logo Ab Harrewijn Prijs

De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. De bekendmaking van de Ab Harrewijn Prijs 2018 zal plaatsvinden op zondag 13 mei vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk te Rotterdam, Mauritsweg 20 (5 minuten lopen vanaf Rotterdam CS).
We stellen de genomineerden aan u voor.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


18 mei - Expertbijeenkomst EDASU

Ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting

Logo Edasu

Bij deze nieuwe aanpak van armoedebestrijding, ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting (EDASU), zijn mensen uit armoede zelf actief bij de bestrijding van armoede. Dat betekent armoedebestrijding waarin de armen zelf een rol spelen: niet langer voor hen en zonder hen, maar beleid waarin armen zelf echt centraal staan.
Mensen die zelf in armoede zijn opgegroeid, worden opgeleid tot ervaringswerkers. Zij leren kritisch naar zichzelf en hun verleden te kijken. Door de opleiding leren zij zichzelf te accepteren, hun verleden te erkennen en krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen. In Vlaanderen werken ze al sinds 1999 met ervaringsdeskundigen om de armoede te doorbreken. Er zijn opleidingen voor ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in Utrecht, Groningen en Amsterdam.

Sleutelpersonen welkom voor expertmeeting

EDASU wil vanuit plaatsen in het hele land sleutelpersonen uit het netwerk van de Sociale Alliantie en het Knooppunt Kerken en Armoede bijeenbrengen om:

  • hen te informeren over de methodiek EDASU om lokaal draagvlak te krijgen;
  • de kennis en ervaring van sleutelpersonen te benutten om een goed beeld te krijgen van de kansen en mogelijke obstakels bij de inzet van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting;
  • te bespreken welke mogelijkheden en hobbels de deelnemers en EDASU zien om in meer gemeenten met de methodiek te gaan werken.

Aanmelden

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 18 mei 2018 in de ochtend, met aansluitend lunch, bij FNV, Hertogswetering 159, Utrecht.
Hebt u een contactennetwerk met organisaties en gemeentelijke instellingen in uw woonplaats en wilt aan deze bijeenkomst meedoen? Meld u dan aan.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ga naar boven


Regionaal

Mars tegen de armoede in Rotterdam

Mars tegen de armoede, Rotterdam

Er waren veel Rotterdammers op af gekomen zaterdag 10 maart. Op het plein 1940 bij het beeld van Ossip Zadkine ‘De Verwoeste Stad’. Daar startte de Mars tegen de Armoede, die in de weken ervoor uitgebreid aangekondigd was.
De mars was bedoeld om aandacht te vragen voor armoede in Rotterdam en om de mensen met de minste inkomens op te roepen op 21 maart naar de stembus te gaan voor de Gemeenteraadsverkiezingen.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Presentatie Manifest Rotterdam Schuldvrij!

Rotterdam schuldvrij

Op woensdagavond 14 maart 2018 presenteerde (W)arm Rotterdam het 'Manifest Rotterdam Schuldvrij!' in een volle Pauluskerk en overhandigde het aan 8 politieke fracties. Het manifest bevat vijf punten voor een beter anti-schuldenbeleid:betere samenhang, eenvoudiger toegang, meer perspectief op een schuldenvrij bestaan, geen boetes op schulden bij de gemeente en de incassopraktijken aanpakken.
Warm Rotterdam is een initiatief van de Pauluskerk Rotterdam en wordt gedragen door een groeiende groep mensen en organisaties in Rotterdam die samen armoede willen aanpakken.

Lees meer op de site van Warm Rotterdam.

Ga naar boven


Bij de buren - Bevriende nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Armoedebeleid en Schuldhulpverlening

Logo Martijn Schut

Martijn Schut houdt een zeer informatief blog bij over armoede en schulden.

Lees bijvoorbeeld zijn nieuwsbrief van 12 maart.
Meld je aan voor zijn nieuwsbrief.

Ga naar boven


Nieuwsbrief Netwerk tegen Armoede Vlaanderen

Logo netwerk tegen armoede

In het Vlaamse Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. Deze verenigingen kunnen voor ondersteuning van hun werking beroep doen op het team van het Netwerk tegen Armoede. Het Netwerk tegen Armoede werkt onder meer aan de verbetering van de beeldvorming rond mensen in armoede en het wegwerken van vooroordelen.
Het Netwerk heeft een interessante nieuwsbrief, met in het laatste nummer bijvoorbeeld aandacht voor huisbezoeken van de beweging in Gent. In het nummer van 7 maart onder meer aandacht voor een aanmaning die het Netwerk tegen Armoede stuurt naar de federale regering om de schuldindustrie nu daadwerkelijk aan te pakken.

Lees de nieuwsbrief van 20 maart.
Bezoek de website van het Netwerk tegen Armoede
(hier kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief).

Ga naar boven


Nieuwsbrief Knooppunt Kerken en Armoede

Logo Knooppunt Kerken en Armoede

Het Knooppunt Kerken en Armoede, ook actief in de Sociale Alliantie, verbindt en versterkt de landelijke en lokale oecumenische inzet van kerken en diaconale organisaties bij het bestrijden van armoede in Nederland en maakt deze zichtbaar.

Klk hier om de laatste nieuwsbrief te lezen.
Klik hier voor aanmelding voor de nieuwsbrief.
Klik hier om naar de website te gaan.

Ga naar boven

Expertbijeenkomst EDASU

18 mei 2018 in Utrecht


edasuBij deze nieuwe aanpak van armoedebestrijding, ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting (EDASU), zijn mensen uit armoede zelf actief bij de bestrijding van armoede. Dat betekent armoedebestrijding waarin de armen zelf een rol spelen: niet langer voor hen en zonder hen, maar beleid waarin armen zelf echt centraal staan. 
Mensen die zelf in armoede zijn opgegroeid, worden opgeleid tot ervaringswerkers. Zij leren kritisch naar zichzelf en hun verleden te kijken. Door de opleiding leren zij zichzelf te accepteren, hun verleden te erkennen en krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen. In Vlaanderen werken ze al sinds 1999 met ervaringsdeskundigen om de armoede te doorbreken. Er zijn opleidingen voor ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in Utrecht, Groningen en Amsterdam.

Lees meer

Tweede Kamerdebat loondispensatie

Sociale Alliantie sluit aan bij breed maatschappelijk verzet

loondispensatie cHet kabinetsplan om loondispensatie in te voeren, heeft zeer nadelige gevolgen voor de mensen met een beperking. Hun arbeidsvoorwaarden gaan erop achteruit en het tast hun mensenrechten aan. 40 organisaties sturen daarom een gezamenlijk pamflet naar de Tweede Kamer, in aanloop naar het Kamerdebat over de voorgenomen wetswijziging. In het pamflet worden de bezwaren tegen het plan toegelicht en de voorwaarden voor een alternatief op een rij gezet.

De 40 organisaties vinden dat het kabinet het loondispensatieplan moet schrappen. Het schaadt mensenrechten en maakt mensen met een arbeidsbeperking tot tweederangs werknemers. Bovendien ontbreekt de logica in de redenering van het kabinet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat maatschappelijk draagvlak voor de plannen ontbreekt. Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer bleek dat er nauwelijks voorstanders van de invoering van loondispensatie zijn.

Lees meer

Nieuwsbrief 2018-3 verschenen

Op 6 maart is de derde nieuwsbrief van 2018 verschenen. Met daarin een boeiend themadossier 'Eerlijk delen' en veel nieuws over - voorbije en komende - landelijke en regionale bijeenkomsten, en over bevriende nieuwsbrieven.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Nieuwsbrief 2018-2

2 maart 2018

In deze nieuwsbrief:

Samen voor beter

Landelijk

Regionaal


Kitty Jong nieuwe voorzitter Sociale Alliantie

Kitty Jong

Kitty Jong, FNV-bestuurder, is de komende twee jaar de voorzitter van de Sociale Alliantie. Zij nam het stokje over van CNV-bestuurder Willem Jelle Berg, die deze functie de afgelopen twee jaar met verve invulde. Kitty Jong stelt zich vor, vertelt wat haar hoog zit en wat zij met de alliantie wil aanpakken de komende tijd.

Lees meer.

Ga naar boven

AlliantieRaad 14 februari 2018

Hans Goosen en Therese Steur

Op 14 februari vond er een bijeenkomst van de AlliantieRaad plaats, die vooral in het teken stond van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Klik hier voor een verslag.

Ga naar boven

Armoede Live! 10 jaar later - Essay deel 1

Ervaringen van mensen met sociale zekerheid in Nederland

Armoede Live

Ellie Smolenaars schrijft een onderzoeksessay in meerdere delen dat is gebaseerd op het intensieve onderzoek Armoede Live (Smolenaars 2008) en Armoede Live 10 jaar later (socialealliantie.nl 2017-2018).

Klik hier om dit essay te lezen.
Klik hier om naar de startpagina van de website 'Armoede Live - 10 jaar later' te gaan.

Ga naar boven


Samen voor beter

Lokale bijdragen aan herstel en behoud van bestaanszekerheid

Logo Samen voor beter

De Sociale Alliantie heeft een manifest opgesteld over bijdragen aan het herstel en behoud van bestaanszekerheid. Het betreft bijdragen die vanuit de lokale situatie door gemeenten, lokale initiatieven en gemeenschappen geleverd kunnen worden met als uiteindelijk doel een samenleving zonder armoede tot stand te brengen en in stand te houden.

Binnenkort zijn er verkiezingen en daarna worden raadsprogramma’s en collegeprogramma’s opgesteld. Het is van belang die gelegenheid aan te grijpen om concrete vragen te stellen en concrete voorstellen te doen. Bijgevoegd manifest wil daarbij behulpzaam zijn.  Mogelijk kun je als lokale groepering zelf contact opnemen met de gemeenteraad, met raadsleden en/of met het college van B&W.

Speciale aandacht vragen we voor het onderwerp van de loondispensatie. Daarover is een concept-motie bijgevoegd. Het is zaak om fracties of leden van de gemeenteraad te vragen om deze motie in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde te stellen. Het is van belang om de aangekondigde maatregel van de loondispensatie tegen te houden, want het is een maatregel die voor heel veel mensen negatieve gevolgen heeft en ook voor de gemeente en de gemeenschap slecht uitpakt. Dus graag actie: laten we een halt toeroepen aan verdere verslechteringen van de sociale zekerheid en laten we de weg inslaan van herstel van bestaanszekerheden.

Klik hier om het manifest te downloaden als pdf-document.
Klik hier om het manifest te downloaden als Word-document.

Ga naar boven


Landelijk

Armoede en sociale uitsluiting 2018

Nieuw rapport CBS: armoede is niet verminderd

Armoede en soicale uitsluiting 2018

Het CBS heeft op 17 januari 2018 nieuwe cijfers naar buiten gebracht over armoede in Nederland. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2016. Ten opzichte van de vorige metingen is de armoede niet verminderd. Waar het de langdurige armoede betreft is zelfs sprake van een toename. Onder zzp'ers is het percentage mensen hoger dan het gemiddelde. Dat geldt ook voor mensen met een migratieachtergrond en zeker voor vluchtelingen.

Klik hier om meer te lezen.
Klik hier om het rapport direct te downloaden.

Ga naar boven


Zorgkosten terug van de belasting

Zorgkosten

Als je veel zorg nodig hebt, kunnen de kosten flink oplopen. Dat maakt mensen met chronische ziekte of handicap extra kwetsbaar voor armoede. Ieder jaar zet Ieder(in) op een rijtje hoe je bij de belastingaangifte een deel van die kosten kunt aftrekken. Op de website meerkosten.nl leest u daarover verder. Daar is bovendien een overzicht te vinden van de inkomensondersteuning waarop mensen met hoge zorgkosten een beroep kunnen doen. Handig voor uzelf of voor mensen die u ondersteunt.

Klik hier om naar de website meerkosten.nl te gaan.
Klik hier om een artikel over belastingaftrek te downloaden.

Ga naar boven


Regionaal

Sociaal akkoord Armoedecoalitie Utrecht

Verkiezingsdebat Utrecht

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen kruisten op 20 februari tien politieke partijen in Utrecht de degens, in een debat dat werd georganiseerd door de Armoedecoalitie Utrecht. Ter afsluiting ondertekenden de aanwezige partijen een Sociaal Akkoord. 

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


10 maart: Mars tegen de armoede in Rotterdam

Mars tegen de armoede Rotterdam

Op zaterdag 10 maart 2018 wordt er in Rotterdam een mars tegen de armoede georganiseerd door de Actiegroep Rotterdam Armoedevrij waar de Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) in vertegenwoordigd is. Vele Rotterdammers, maatschappelijke organisaties en vakbonden lopen mee. Ook vertegenwoordigers van de politieke partijen, die het manifest voor een nieuw rechtvaardig armoedebeleid ondertekend hebben.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media