logo-sociale-alliantie6

Uitreiking Ab Harrewijn Prijs 2020 verplaatst naar 10 september

Door Christian Jongeneel en Hub Crijns

 DSC1952De Ab Harrewijn Prijs werkt. Elk jaar worden vijf initiatieven van onderop voor en door mensen met een nood beloond met een nominatie en een geldbedrag.
De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten geselecteerd, die voor de editie 2020 meedingen naar de prijs. Normaal gesproken reikt de jury de Ab Harrewijn Prijs uit op 13 mei, de sterfdag van Ab Harrewijn. Vanwege de gesloten samenleving door de corona-epidemie is de uitreiking nu verplaatst naar donderdag 10 september. De uitreiking van de editie 2020 zal plaatsvinden vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk te Rotterdam, Mauritsweg 20 (5 minuten lopen vanaf R’dam CS).

Vijf genomineerden in 2020

De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft dit jaar 12 projecten of initiatieven voorgedragen gekregen om mee te doen met de Ab Harrewijn Prijs. Jaarlijks maakt de jury vijf initiatieven bekend, die voor de prijs in aanmerking komen. Alle genomineerden ontvangen een bedrag van 1.500 euro en een certificaat. De prijs bestaat uit een kunstwerk, een certificaat en een bedrag van 5.000 euro, in te zetten voor het bekroonde initiatief. De genomineerden van de editie 2020 zijn in willekeurige volgorde.

Ubuntuhuis, Utrecht

Het Ubuntuhuis is een kleinschalig buurthuis in Utrecht, waar mensen werken en welkom zijn die te maken hebben (gehad) met dakloosheid, armoede en sociaal isolement. Met elkaar organiseren we diverse binnen- en buitenactiviteiten. Denk aan: koken en lunchen, theater workshops, muziek, tuinieren, Nederlandse les voor mensen zonder papieren, bezinning en uitwisseling van ervaringen. Ubuntu komt van het Zulu-gezegde: ‘Ubuntu ngumuntu ngabantu’. Dit betekent: ‘Een mens wordt pas een mens door andere mensen’. We zijn wie we zijn doordat we worden gezien, erkend en gerespecteerd door andere mensen. Het uitgangspunt van de Ubuntu-filosofie is: ‘Ik ben omdat wij zijn’. De gemeenschap vormt de waarde van het individu en andersom. De gezamenlijke wijsheid overstijgt de individuele wijsheid. Je bent verbonden met en afhankelijk van de ander om te kunnen bestaan.
http://www.ubuntuhuis.nl/

Wake bij detentiecentrum, Rotterdam

Elke maand op de eerste zondagmiddag, inmiddels al 168 keer!, staan zo’n 30-50 mensen één uur te waken voor de ingang van het Detentiecentrum Rotterdam om zo met liederen, teksten en gebeden, hun protest en schaamte uit te drukken tegen de zinloze opsluiting van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. In het detentiecentrum zitten vreemdelingen (capaciteit zo’n 450) in zogenaamde vreemdelingenbewaring “ter fine van uitzetting”, d.w.z. deportatie naar hun land van herkomst. Deze vreemdelingen zitten vast, niet omdat ze iets misdaan hebben, maar louter om uitgezet te worden. Zo zitten ze soms tot zes maanden en langer, in onzekerheid of hun detentie eindigt met een enkeltje vanaf Schiphol. of dat ze weer ‘geklinkerd’ worden, op straat gezet in Rotterdam omdat ze onuitzetbaar blijken. De gedetineerde vreemdelingen weten van deze wakes. Ze krijgen soms bezoek van de wakers wanneer ze geen familie hebben die ze bezoekt om zo een hart onder de riem te steken.
https://www.samen010.nl/projecten/alle-projecten/welkom-onthaal/

Stichting WMove (Economie van de vriendschap), Rotterdam

Ongeveer twee jaar geleden hebben Bas Ruizeveld de Winter, Marijke van Grafhorst en
Bärbel Goedeking de Stichting Wmove,nu opgericht om mensen aan de onderkant van de sociaaleconomische samenleving volgens een uit India afkomstige werkmethode te stimuleren Zelfregie Groepen (ZRG's) te vormen en op kleine schaal in de informele sector te gaan ondernemen. De methode is door WEvolution (Glasgow) naar Europa gehaald en ook in Rotterdam reeds succesvol beproefd. WEvolution heeft ons toestemming verleent om het door hen ontwikkelde trainingsmateriaal te gebruiken. Intussen bestaan in Rotterdam de eerste zes ZRG's: ZRG Food And Other Stories (gebak en eten), ZRG Los Amigos (verkoop van tweedehands kleding en huisraad), ZRG Golden Hands (creatief), ZRG KIdz&Bizz (oppasservice, samenwerking met Motherdock and Stad in de Maak), ZRG Bopetu (schoonmaak van Huis van de Wijk "De Propeller", samenwerking met SOL), ZRG Boomerangbag (naaien van tassen).
www.wevolution.org.uk

Franciscustafel Sant' Egidio, Apeldoorn

In maart 2013 is de Gemeenschap van Sant’Egidio in Apeldoorn begonnen met maaltijden aan bieden aan de dak- en thuisloze vrienden, in de grote zaal van de pastorie naast de Onze Lieve Vrouwekerk. Toen op het zelfde moment de paus voor zijn naam Franciscus koos was voor het restaurant de naam Franciscustafel snel gevonden. De Franciscustafel is een gastvrije plek waar dak- en thuislozen elke maandag welkom zijn voor een maaltijd. Daarnaast trekken de vrijwilligers wekelijks de straten van Apeldoorn in met soep en brood, op zoek naar wie op straat leven. De belangrijkste troef van de Franciscustafel is de vriendschap en de vastberadenheid om een mens in moeilijkheden nooit op te geven. De Franciscustafel moet een plek zijn waar behalve lekkere maaltijden ook menselijke nabijheid, luister-bereidheid en respect centraal staan.
http://www.emmaus-apeldoorn.nl/activiteit/franciscustafel

Vrouwen voor elkaar, Deventer

Vrouwen uit allerlei culturen komen wekelijks bij elkaar voor verschillende activiteiten en wisselen wederzijds ervaringen en gebruiken uit. De groep bestaat sinds 1994. Op dit moment zijn er zo’n 35 deelneemsters. Gemiddeld komen er 15 tot 20 vrouwen op de wekelijkse inloopochtend. Op de bijeenkomst komen geregeld gasten om informatie te geven over bijvoorbeeld anti-discriminatie, budgetadvies, medicijngebruik, de voedselbank en brandwonden. Daarnaast gaat de groep geregeld op excursie, bijvoorbeeld naar het gemeentehuis. Een paar keer per jaar wordt gezamenlijk gekookt en gegeten en worden de jaarfeesten uit alle culturen samen gevierd (van Suikerfeest tot Sinterklaas en van het slachtfeest tot kerst). Ook heeft de groep een theatervoorstelling gemaakt waarin aspecten van verschillende culturen aan bod komen. Deze voorstelling is al op verschillende plaatsen opgevoerd. Vrouwen voor Elkaar wordt aangestuurd door een werkgroep van zes vrijwilligsters. Daarnaast zijn alle activiteiten op vrijwillige basis. Vrijwilligheid is zodoende de basis van alles wat er binnen Vrouwen voor Elkaar gebeurt. Zonder dat zou de groep niet kunnen bestaan en functioneren.
https://www.facebook.com/vrouwenvoorelkaardeventer/

Ab Harrewijn Prijs
De Ab Harrewijn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of groep initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen of initiatieven om samen vooruit te komen te organiseren.
De Ab Harrewijn is erkend als algemeen nut beogende instelling (anbi). Giften zijn welkom op NL94-INGB-0009.6443.96. U kunt voor uw donatie en aanmelden op de nieuwsbrief terecht op www.abharrewijnprijs.nl

Christian Jongeneel en Hub Crijns zijn beide lid van de jury Ab Harrewijn Prijs

Breed schuldenoffensief herstelfase Corona

Brief G4 en Armoedecoalitie aan staatssecretaris

g4 landelijke armoedecoalitieDe gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht roepen, samen met de Lande-lijke Armoedecoalitie, op om een breed schuldenoffensief in te zetten om te voorkomen dat de coronacrisis leidt tot oplopende en escalerende financiële problemen voor grote groepen Nederlanders. Daartoe schreven zij een brief aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Vaste Kamercommissie SZW en de woordvoerders armoede & schulden. Dit ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Armoede- en Schuldenbeleid in de Tweede Kamer op 18 juni 2020.

Lees meer

Voor 14

Minimaal 14 euro voor iedereen

voor 14

FNV is een actie gestart voor verhoging van het minimumloon. Dat moet minstens 14 euro per uur worden. Er komen bijeenkomsten.

Lees meer

Nieuwsbrief 2019-5 verschenen

Op 27 november is een nieuwsbrief verschenen met een oproep om naar de conferentie van 13 december te komen, een beschouwing over de energietransitie, informatie over het laatste kerkelijk armoedeonderzoek, en voorbeelden van bekroonde diaconale initiatieven tegen armoede. 

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

‘Pak Armoede en Schulden Aan’

Bied perspectief aan mensen met een kleine beurs!

De Sociale Alliantie heeft samen met een groot aantal andere landelijke en plaatselijke organisaties een pamflet ondertekend dat opgesteld is voor de bijeenkomst van de vaste Kamer-commissie SZW op 10 oktober met staatssecretaris Van Ark over het armoede- en schuldenbeleid.

pak armoede en schlden aan

Lees meer

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Gerard van Santen / Sociale Alliantie
p/a CNV
Postbus 2475
3500 GL Utrecht
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media