logo-sociale-alliantie6

Breed schuldenoffensief herstelfase Corona

Brief G4 en Armoedecoalitie aan staatssecretaris

g4 landelijke armoedecoalitieDe gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht roepen, samen met de Lande-lijke Armoedecoalitie, op om een breed schuldenoffensief in te zetten om te voorkomen dat de coronacrisis leidt tot oplopende en escalerende financiële problemen voor grote groepen Nederlanders. Daartoe schreven zij een brief aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Vaste Kamercommissie SZW en de woordvoerders armoede & schulden. Dit ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Armoede- en Schuldenbeleid in de Tweede Kamer op 18 juni 2020.

"We roepen u op om de investering in het voorkomen en oplossen van problematische schulden nu niet stop te zetten. In de vorige economische crisis hebben we gezien dat het (te) lang duurde voordat mensen zich melden. We moeten nu alles op alles zetten om individueel leed en maatschappelijke problematiek in de nasleep van deze nieuwe crisis te voorkomen."

G4 en Armoedecoalitie pleiten voor een breed schuldenoffensief met drie pijlers: voorkom schulden, houd geldproblemen klein, en los problematische schulden op. Voor elk onderdeel worden concrete beleidssuggesties gedaan.

Klik hier om de hele brief te lezen.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media