logo-sociale-alliantie6

Gemeenten besteden armoedegeld voor jongeren massaal aan andere zaken

jongerenNieuwsuur meldde in november 2017 al: "Geld voor arme kinderen verdwijnt in schuldenberg gemeenten (...) Het geld is gebruikt om gaten in de begroting te dichten." In november 2018 komt NH Nieuws met een onderzoek waaruit blijkt dat ook dit jaar lang niet alle 'Klijnsma-gelden' worden gebruikt voor het beoogde doel. Noord-Hollandse gemeenten gebruiken geld dat ze van het Rijk krijgen om jongeren in armoede te ondersteunen massaal voor andere zaken. Bovendien blijft er ook nog eens voor ruim 2 miljoen euro ongebruikt op de plank liggen.

De Noord-Hollandse gemeenten ontvingen in totaal zo'n 15 miljoen euro. Daarvan bleef ruim twee miljoen euro onbesteed, waarvan het meeste werd doorgeschoven naar 2018. In sommige gemeenten blijft het budget ongebruikt omdat er te weinig ambtenaren zijn om beleid te maken. Andere gemeenten schoven het budget door naar 2018.

Gemeenten gebruikten het geld vaak om de reservepot van het sociaal domein te vullen, omdat daar deels ook armoede onder valt. Maar ook werd het volledige budget een enkele keer aan de algemene middelen toegevoegd. Daarmee kan de gemeente het geld vrij aan andere zaken besteden.

Gebeurt er nog iets goeds met het geld? Ja, er zijn veel gemeenten die het budget hebben uitgegeven aan jongeren. Het meeste geld gaat naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur dat jongeren ondersteunt om lid te kunnen worden van een sportclub of bijvoorbeeld een muziekschool. Maar ook zijn er veel fiets- en computerregelingen of de mogelijkheid tot het behalen van zwemdiploma's. Verder zijn vergoedingen voor schoolkosten erg populair, net als bonnen voor kleding of uitjes.

 

Nieuwsbrief 2018-7 verschenen

Op 15 oktober verscheen een nieuwsbrief met als thema 'Voedsel en armoede'. Tevens informatie over een conferentie van FNV en Christelijk Sociaal Congres, een rapport over werkende armen en het tweede magazine 'Qracht 500'.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Qracht 500 - deel 2

Magazine over psychische problematiek en (arbeids)participatie

qracht500 2‘Burn-out is wel sexy, maar in een isoleercel hebben gezeten, dan ben je echt van het padje af geweest.’ Dat zegt Kimberly in het voorjaar 2018 verschenen magazine Qracht 500 over psychische problematiek en werk. Zij en vele anderen verzwijgen hun psychische aandoening, uit angst niet aangenomen of ontslagen te worden. De geportretteerden in Qracht 500 willen worden beoordeeld op wat zij wél kunnen. Zij vragen om banen waarin zij naar vermogen kunnen meedoen, zo nodig door aangepaste werktijden of extra begeleiding.

Lees meer

Nieuwsbrief 2018-6 verschenen

Op 25 september is een nieuwsbrief verschenen, met onder meer een uitnodiging voor de AlliantieRaad op 11 oktober 2018 en een concept-manifest.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

AlliantieRaad 11 oktober 2018

Voor meer kwaliteit van leven

logo sociale alliantie kleinDe Sociale Alliantie brengt op donderdag 11 oktober 2018, van 10.30 tot 13.00 uur, de achterban bijeen voor een consultatie over een nieuw manifest waarmee activiteiten worden opgezet richting landelijke en lokale overheden en richting maatschappelijke organisaties en samenleving als geheel. Iedere groep of organisatie die meedoet met het netwerk van de Sociale Alliantie wordt uitgenodigd een of enkele mensen af te vaardigen naar deze bijeenkomst van de AlliantieRaad.

Lees meer

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media