logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2018-8 verschenen

Op 12 december is de laatste nieuwsbrief van 2018 verschenen. Met daarin het nieuwe manifest van de Sociale Alliantie, een stevig thema-artikel over armoede en wonen, een uitndoiging voor een conferentie over armoede en schulden, cijfers van CBS en SCP en een artikel over het abonnementstarief in de WMO.

De redactie wenst iedereen mooie feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar, met volle strijd voor een samenleving zonder armoede.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Omgekeerde solidariteit in de WMO

wmoHet nieuwe abonnementstarief voor WMO-voorzieningen is een te grof middel voor een eerlijke aanpak van de stapeling van eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor deze voorzieningen. Gemeenten worstelen met de regeling die het kabinet per 1 januari 2019 invoert zonder een parlementaire behandeling van een daarvoor noodzakelijke wetswijziging af te wachten.

Lees meer

Gemeenten besteden armoedegeld voor jongeren massaal aan andere zaken

jongerenNieuwsuur meldde in november 2017 al: "Geld voor arme kinderen verdwijnt in schuldenberg gemeenten (...) Het geld is gebruikt om gaten in de begroting te dichten." In november 2018 komt NH Nieuws met een onderzoek waaruit blijkt dat ook dit jaar lang niet alle 'Klijnsma-gelden' worden gebruikt voor het beoogde doel. Noord-Hollandse gemeenten gebruiken geld dat ze van het Rijk krijgen om jongeren in armoede te ondersteunen massaal voor andere zaken. Bovendien blijft er ook nog eens voor ruim 2 miljoen euro ongebruikt op de plank liggen.

De Noord-Hollandse gemeenten ontvingen in totaal zo'n 15 miljoen euro. Daarvan bleef ruim twee miljoen euro onbesteed, waarvan het meeste werd doorgeschoven naar 2018. In sommige gemeenten blijft het budget ongebruikt omdat er te weinig ambtenaren zijn om beleid te maken. Andere gemeenten schoven het budget door naar 2018.

Gemeenten gebruikten het geld vaak om de reservepot van het sociaal domein te vullen, omdat daar deels ook armoede onder valt. Maar ook werd het volledige budget een enkele keer aan de algemene middelen toegevoegd. Daarmee kan de gemeente het geld vrij aan andere zaken besteden.

Gebeurt er nog iets goeds met het geld? Ja, er zijn veel gemeenten die het budget hebben uitgegeven aan jongeren. Het meeste geld gaat naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur dat jongeren ondersteunt om lid te kunnen worden van een sportclub of bijvoorbeeld een muziekschool. Maar ook zijn er veel fiets- en computerregelingen of de mogelijkheid tot het behalen van zwemdiploma's. Verder zijn vergoedingen voor schoolkosten erg populair, net als bonnen voor kleding of uitjes.

 

Nieuwsbrief 2018-7 verschenen

Op 15 oktober verscheen een nieuwsbrief met als thema 'Voedsel en armoede'. Tevens informatie over een conferentie van FNV en Christelijk Sociaal Congres, een rapport over werkende armen en het tweede magazine 'Qracht 500'.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Qracht 500 - deel 2

Magazine over psychische problematiek en (arbeids)participatie

qracht500 2‘Burn-out is wel sexy, maar in een isoleercel hebben gezeten, dan ben je echt van het padje af geweest.’ Dat zegt Kimberly in het voorjaar 2018 verschenen magazine Qracht 500 over psychische problematiek en werk. Zij en vele anderen verzwijgen hun psychische aandoening, uit angst niet aangenomen of ontslagen te worden. De geportretteerden in Qracht 500 willen worden beoordeeld op wat zij wél kunnen. Zij vragen om banen waarin zij naar vermogen kunnen meedoen, zo nodig door aangepaste werktijden of extra begeleiding.

Lees meer

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media