logo-sociale-alliantie6

Kans op werk: 3 procent

Petitie experimenteren met basisinkomen voor 55-plussers

radarDe kans dat oudere werklozen nog aan werk komen is heel laag. Voor 55-plussers 10%, voor 60-plussers zelfs maar 3%. Het consumentenprogramma Radar heeft hieraan twee speciale uitzendingen gewijd. Met overtuigende argumenten dat het huidige systeem niet werkt. En met overtuigende argumenten om in ieder geval te experimenteren met het alternatief van een basisinkomen voor 55-plussers. Radar is hiervoor een petitie gestart.

Klik hier om de uitzendingen te bekijken.
Klik hier om te lezen over de petitie en deze te tekenen.

Lees meer

Nieuwsbrief 2017-3

11 april 2017

In deze nieuwsbrief:

Thema

Landelijk

Regionaal


Boeiende AlliantieRaad

Op 7 april vond de jaarlijkse AlliantieRaad plaats. Twee sprekers verzorgden boeiende en zeer actuele presentaties. Prof. dr. Nicolette van Gestel vertelde over het SER-advies 'Opgroeien zonder armoede'. Van Gestel was voorzitter van de commissie die dit advies schreef. Marry Mos was de tweede spreker. Zij is secretaris van de Armoedecoalitie Utrecht en vertelde over het Utrechtse armoedebeleid en de rol die de Minima-effectrapportage daarin heeft gespeeld.

Klik hier om over deze presentaties te lezen.

Ga naar boven

Social Talk Amargi

Social Talks

Op 27 maart is een nieuw initiatief Amargi gelanceerd, een nieuwe stap op weg naar 'incassovrije wijken'. Amargi is een vereniging van mensen die zich met elkaar willen bevrijden van geldzorgen. Op 11 april vond hierover een 'Social Talk' over.

Bekijk de promotie-video.

Te laat om het live mee te maken? Geen nood, alle Social Talks zijn terug te kijken:
http://initiatief.nu/social-talks/terugkijken/

Ga naar boven


Thema: Minima-effectrapportages

Lokaal minimabeleid onderzocht en verbeterd

Minima-effectrapportage

Omdat het Rijk tekortschiet wat betreft een evenwichtige verdeling van de rijkdom en gaten laat vallen wat betreft de bestaanszekerheid van grote groepen burgers, mogen/moeten gemeenten bijspringen om met noodverbanden te lage inkomens te ondersteunen. Alle gemeenten doen dat, zij het dat ene gemeente dat beter doet dan de andere. Juist de gemeenten die goed zijn in het aanleggen van noodverbanden, zoeken naar mogelijkheden om de structurele oorzaken van armoede aan te pakken, ook op lokaal niveau.
Een Minima-effectraportage (MER) kan dan een goed hulpmiddel zijn om in beeld te krijgen wat de effecten van beleid zijn en waar dat beleid aangepast moet worden.
Raf Janssen geeft aan wat MER's zijn, bespreekt de uitkomsten van MER's van een grote, een middelgrote en een kleine gemeente, en komt met een serie conclusies.

Klik hier om dit themadossier te lezen.


Landelijk

Opgroeien zonder armoede

SER adviseert nieuw kabinet armoede onder kinderen structureel aan te pakken

Opgroeien zonder armoede

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aa-trekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies 'Opgroeien zonder armoede' stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede.

Klik hier om meer te lezen over het rapport 'Opgroeien zonder armoede'.
Klik hier voor de volledige tekst van het advies Opgroeien zonder armoede.
Klik hier voor een commentaar op het SER-advies vanuit de Sociale Alliantie.

Ga naar boven

Kinderen in Tel 2016

Kinderen in Tel

Het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen, is gestegen tot 225.700. In een aantal gemeenten ontstaat een verontrustende tweedeling tussen wijken waar kinderen in armoede opgroeien en wijken waar kinderen in een gunstiger milieu opgroeien. Ook tussen gemeenten wordt de kloof tussen opgroeiende kinderen groter. Dat blijkt uit het in februari gepubliceerde onderzoek ‘Kinderen in Tel 2016’.

Lees meer.

Meedoen, samen uit de armoede!

Meedoen, samen uit de armoedeIn Nederland leven veel mensen in armoede. Daardoor kunnen zij niet volledig meedoen in onze samenleving. Het Oranje Fonds vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. De komende jaren zet het fonds zich met het programma 'Meedoen, samen uit de armoede!' in voor sociaal-economische participatie. Het nieuwe programma start in november 2017.

Klik hier voor meer informatie.

Ga naar boven

Terugdraaien kostendelersnorm

Logo Petities.nlDe kostendelersnorm dupeert zeker 50.000 bijstandsgerechtigden die met andere volwassenen in een huis wonen. Zij komen hoofdzakelijk door de kostendelersnorm maandelijks circa €150 tot €300 tekort. Hun uitkering is daardoor veel te laag om zelf alle kosten te betalen, die nodig zijn om armoede én uitsluiting te voorkomen.
daarom is een online-petitie gestart om de kostendelersnorm geheel terug te draaien.

Klik hier om meer te lezen en de petitie te ondertekenen.

Ga naar boven

Zorgkosten? Zo zit dat dus!

Zorgkosten.nl

Op de nieuwe website www.zorgkosten.n, een initiatief van adviesbureau BS&F, kunnen mensen vinden of en zo ja hoe zij in aanmerking komen voor compensatie van hun zorgkosten. Welke vergoeding zit in jouw zorgverzekering? Welke gemeentelijke regelingen zijn er? En welke zorgkosten kun je aftrekken van de belastingdienst? Aan de hand van gerichte vragen wordt de bezoeker inzicht gegeven in zijn situatie. Deze website is ontwikkeld op verzoek van gemeenten, omdat zij een grotere rol hebben gekregen om inwoners goede en betaalbare toegang tot zorg te bieden. Gemeenten en hun maatschappelijk partners kunnen zich aansluiten bij deze website, die momenteel in Amersfoort en Berkelland gepilot wordt. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met BS&F via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Ombudsman kritisch over klachtenbehandeling sociaal domein

Ombudsman kritisch over klachtenbeahndeling sociaal domein

Veel gemeenten hebben het herkennen, oplossen of voorkomen van problemen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk niet op orde. Burgers weten onvoldoende waar, wanneer en hoe zij hun problemen kunnen melden. Dit schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een kritisch rapport.

Klik hier om meer te lezen.

1 mei: Dag van de Echte banen

DAg van de echte banen

9.000 leden, kaderleden met hun kinderen en vrienden kwamen vorig jaar op 1 mei naar Amsterdam voor de Dag van de Echte banen. Ook dit jaar gaat FNV weer de straat op om te knokken voor Echte banen.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

13 mei: vijf nominaties Ab Harrewijn Prijs 2017

Ab Harrewijn Prijs

De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. De bekendmaking van de Ab Harrewijn Prijs 2017 zal plaatsvinden op zaterdag 13 mei vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk te Rotterdam, Mauritsweg 20.

Klik hier om te lezen wie de genomineerden zijn.

Ga naar boven

Vijf landelijke partijen slaan handen ineen voor betere schuldhulpverlening

Schuldhulpverleingn

Schuldhulpverlening kan beter. Daarom slaan de vijf landelijke partijen Divosa, Sociaal Werk Nederland, NVVK, Landelijke Cliëntenraad (LCR) en VNG met subsidie van het ministerie van SZW de handen ineen. Het gezamenlijke Ondersteuningsprogramma Schuldhulp richt zich op het versterken van het vakmanschap van álle professionals en vrijwilligers, die werken in de schuldhulpverlening.

Klik hier voor meer informatie.


Regionaal

Samen tegen armoede

Nog plaats bij regionale bijeenkomsten op 11 mei en 1 juni

Samen tegen armoede

Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert in het voorjaar van 2017 vier regionale bijeenkomsten over armoede in Nederland, waarbij de expertise die aanwezig is bij allerlei initiatieven bijeen wordt gebracht. Twee vonden reeds plaats. Lees hier een verslag. Twee komen nog: 11 mei regio west in Woerden en 1 juni regio Oost in Deventer-Colmschate.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Klik hier om de uitnodigingsfolder te downloaden.

Ga naar boven

31 mei: minisymposium ‘Speelruimte’

Logo Stichting De Vonk

Ria van Nistelrooij heeft onderzoek gedaan van 2014-2016 naar de participatie van kinderen en jongeren in 14 arme gezinnen verspreid over 5 gemeenten. Op een minisymposium op 31 mei, 13.00 - 16.30 uur, wordt dit onderzoek gepresenteerd. Het wordt gehouden in ‘De Harmonie’, Stationsstraat 26 in Tilburg.

Binnenkort meer informatie op stichtingdevonk.nl
Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga naar boven

Meedoen, samen uit de armoede!

Informatiebijeenkomsten half april

Meedoen, samen uit de armoede! In Nederland leven veel mensen in armoede. Daardoor kunnen zij niet volledig meedoen in onze samenleving. Het Oranje Fonds vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. De komende jaren zetten wij ons met het programma 'Meedoen, samen uit de armoede!' in voor sociaaleconomische participatie. Het nieuwe programma begint in november 2017.

Half april zijn er vier regionale informatiebijeenkomsten waarin het programma wordt toegelicht en de gelegenheid wordt geboden om vragen te stellen.
Aanmelden voor een informatiebijeenkomst kan via www.oranjefonds.nl/informatiebijeenkomstmeedoen.

Nieuwsbrief 2017-2

9 maart 2017

In deze nieuwsbrief:


AlliantieRaad, 7 april 2017

Logo Sociale Allianite

Op 7 april, 10.00 - 13.30 uur, bij CNV in Utrecht, vindt een AlliantieRaad plaats. voor afgevaardigden van organisaties uit de achterban.
Tijdens de bijeenkomst van 7 april willen we met elkaar van gedachten wisselen aan de hand van feiten en voorstellen uit beleid en praktijk en signalen uit het veld. We willen samen speerpunten formuleren voor beide genoemde acties in 2017. 
Naar verwachting zijn op 7 april politieke partijen nog met elkaar in overleg over de vorming van een nieuw kabinet. Tijdens deze kabinetsformatie en zeker als het nieuwe kabinet gevormd is, zal de Sociale Alliantie aandacht blijven vragen voor een beleid dat gericht is op het wegwerken en voorkómen van armoede, want …  een rijk land zonder armoede is rijker!

Twee thema's op de agenda
Op het programma staat een inleiding over bestrijding van armoede onder kinderen, door prof. dr. Nicolette van Gestel, onder meer voorzitter van de SER-commissie die onderzoek doet naar armoede onder kinderen. Discussie over de vraag wat landelijk en lokaal kan/moet gebeuren om armoede onder kinderen op te heffen en/of te voorkómen.
Zie voor dit onderwerp ook ons thema-dossier Kinderen in armoede

Een tweede thema wordt gevormd door Minima-effectrapportages (MER) en de vertaling ervan in lokaal beleid. Gedachtewisseling met Marry Mos, secretaris van de Armoedecoalitie Utrecht, over Utrechtse MER en de vertaling ervan in het armoedebeleid van de stad.

Aanmelden bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Klik hier voor het programma.

Ga naar boven

Oproep tot actie aan de landelijke politiek en de nieuwe regering

De Sociale Alliantie ondersteunt een actie die de Utrechtse wethouder Victor Everhardt samen doet met de Armoedecoalitie in zijn stad: een dringende oproep aan de toekomstige regering: “Laat iedereen meedoen en zorg voor voldoende inkomen.” Everhardt: “Dagelijks staan mensen in de overlevingsstand. We doen in Utrecht al het mogelijke aan preventie en incidentele ondersteuning, maar dat is vaak niet genoeg. Inkomensbeleid voeren is voorbehouden aan het rijk en niet aan de gemeenten zelf. Gemeente UtrechtDaarom onze klemmende oproep aan Den Haag om te zorgen voor voldoende inkomen.”

Iedereen kan deze oproep online ondertekenen. Doe mee!

Klik hier voor meer informatie en ondertekenen.

Ga naar boven

Alliantie steunt oproep Woonbond tegen verhuurdersheffing

Oproep tegen verhuurderheffing

De Sociale Alliantie steunt, samen met 17 andere organisaties, een oproep van de Woonbond om de verhuurdersheffing af te schaffen. Deze belasting, oplopend tot 2 miljard euro per jaar, zorgt voor veel maatschappelijke problemen. De Woonbond wil dat een komend kabinet de heffing afschaft. Sociale verhuurders betalen de heffing over de waarde van hun sociale huurwoningen. Op 28 februari werd de oproep aangeboden aan de Tweede Kamer.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Samen tegen armoede

Regionale expertisebijeenkomsten Armoede in Nederland

Samen tegen armoede

Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert in het voorjaar van 2017 vier regionale bijeenkomsten over armoede in Nederland.
Steeds meer mensen kloppen aan bij de kerken omdat ze financieel in de knel raken. In diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere diaconale organisaties is er een scala aan activiteiten om mensen in de knel materieel en immaterieel te ondersteunen. Dat gebeurt ook vanuit initiatieven als SchuldHulpMaatje, Voedselbanken, Noodfondsen en Diaconale Platforms.
Het Knooppunt Kerken en Armoede brengt in de eerste helft van 2017 de expertise die aanwezig is bij al deze initiatieven bijeen in een viertal regionale bijeenkomsten. Van elkaar leren en elkaar inspireren. Samen tegen armoede!

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Klik hier om de uitnodigingsfolder te downloaden.

Ga naar boven

Oproep tot actie

aan de landelijke politiek en de nieuwe regering

logo armoedecoalitie utrecht kleinDe Sociale Alliantie ondersteunt een actie die de Utrechtse wethouder Victor Everhardt samen doet met de Armoedecoalitie in zijn stad: een dringende oproep aan de toekomstige regering: “Laat iedereen meedoen en zorg voor voldoende inkomen.” Everhardt: “Dagelijks staan mensen in de overlevingsstand. We doen in Utrecht al het mogelijke aan preventie en incidentele ondersteuning, maar dat is vaak niet genoeg. Inkomensbeleid voeren is voorbehouden aan het rijk en niet aan de gemeenten zelf. Daarom onze klemmende oproep aan Den Haag om te zorgen voor voldoende inkomen.”

Iedereen kan deze oproep online ondertekenen. Doe mee!

Klik hier voor meer informatie en ondertekenen.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Gerard van Santen / Sociale Alliantie
p/a CNV
Postbus 2475
3500 GL Utrecht
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media