logo-sociale-alliantie6

Kinderen in armoede, wat doen we eraan?

Een boeket uit duizend bloemen

Dat kinderen op moeten groeien in armoede houd de gemoederen erg bezig. Het gonst van de initiatieven om er iets aan te doen of om de gevolgen ervan te verzachten.
In dit artikel geeft Wilma Kuiper een overzicht van wat er aan feiten en analyses beschikbaar is en van de manieren waarop overheden, instellingen en particulier initiatief hier mee bezig zijn, overzichtelijk ingedeeld in vier categorieën:
a. Bereikbare en toegankelijke voorzieningen
b. Opvoedingsondersteuning
c. Talentontwikkeling en meedoen van kinderen
d. Mee-praten door kinderen

Het artikel verwijst met een rijkdom aan links naar een indrukwekkend aantal bronnen en inspirerende initiatieven. En daarbij gaat het nog maar om een bloemlezing: het werkelijke boeket is nog veel groter.
Zeer de moeite waard om te lezen en de links te volgen.

Lees meer

Thema: sociale coöperaties

sociale cooperatiesOp steeds meer plekken in Nederland vormen burgers collectieven om sociale grondrechten te herstellen of te behouden. Deze collectieven noemen wij sociale coöperaties. Dit themadossier staat geheel in het teken van ontwikkelingen rond sociale coöperaties. Er worden geen voorbeelden beschreven van sociale coöperaties. Daarvoor verwijzen we naar websites als www.initiatief.nu en www.peer-m.nu. We leggen de nadruk op de verandering in het denken dat nodig is om ontwikkelingsmogelijkheden te creëren voor sociale coöperaties en om de maatschappelijke betekenis ervan te onderkennen. Het dossier bevat een aantal lessen die opgedaan zijn in het project ‘Collectieve belangenbehartiging’ in de provincie Limburg. Daar zijn gesprekken gevoerd met en over collectieven van burgers die zich verenigen om sociale grondrechten te behouden en/of te herstellen. Verder is de beschrijving herlezen die Abram de Swaan in een studie uit 1989 gegeven heeft over de arbeidersonderlinges, de collectieven die arbeiders rond 1900 vormden om zich te beschermen tegen risico’s op het werk en in hun woonomgeving. Tenslotte wordt geschetst hoe begrippen als vrijheid, gelijkheid en solidariteit een andere inhoud krijgen als ze verbonden worden met de leefwereld, met het alledaagse en het collectieve.

 

Nieuwsbrief 2019-2 verschenen

Op 14 maart verscheen de tweede nieuwsbrief van 2019. De kern van de nieuwsbrief wordt gevormd door een stevig themadossier over sociale coöperaties. 
Mis ook de aankondiging van de Alliantieraad op 16 april niet. Inschrijven nu mogelijk.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Sociale Coöperaties

Collectieven van burgers werken aan herstel van sociale grondrechten

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

sociale cooperaties raf

In de jaren 2013 – 2017 heeft de Sociale Alliantie samen met een aantal koplopers op het terrein van sociale coöperaties, ervaringen verzameld van collectieven van burgers die werken aan het herstel van sociale grondrechten om de bestaanszekerheid van mensen met een laag inkomen te vergroten. In 2018 zijn die ervaringen ingezet om in de provincie Limburg aandacht te vragen voor burgerinitiatieven die concrete bijdragen leveren aan het op gang brengen van een beweging die zich inzet voor een samenleving zonder armoede. In dit themadossier doen Nicole Estejé en Raf Janssen verslag van een aantal bevindingen.

Lees meer

Hoedanigheden die kenmerkend zijn voor sociale coöperaties

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

zorg en de staat

Raf Janssen herlas de beschrijving die Abram de Swaan gaf van arbeidersonderlinges en probeert daaruit enkele lessen te trekken voor de momenteel in opkomst zijnde sociale coöperaties.

Abram de Swaan schreef dertig jaar geleden een indrukwekkende studie over de opkomst van de verzorgingsstaat. De titel van het boek is 'Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd'. Het boek werd oorspronkelijk uitgegeven in het Engels. De Nederlandse vertaling verscheen in 1989 bij uitgeverij Bert Bakker in Amsterdam. De studie beschrijft doe in verschillende westerse samenlevingen op soortgelijke wijze collectieve arrangementen werden gevormd om tegenslagen en tekorten te bestrijden die mensen afzonderlijk troffen.
In een van de hoofdstukken uit deze studie werd een beschrijving gegeven van de ‘arbeidersonderlinges’. Dat waren verenigingen die gevormd werden door arbeiders die naar de nieuwe fabriekssteden getrokken waren en die tot het inzicht kwamen dat ze elkaar nodig hadden om problemen waarmee te geconfronteerd werden het hoofd te kunnen bieden. De Swaan beschrijft deze arbeidersonderlinges als ‘een intermezzo over zelfbestuur’, een tussenfase in het proces waarin de verzorgingsstaten werden gevormd. Mogelijk kunnen uit deze tussenfase van zelfbestuur enkele hoedanigheden worden afgeleid die van belang zijn voor hedendaagse coöperatieve verbanden van mensen die hun bestaanszekerheid willen vergroten. De Swaan beschrijft hoe de arbeidersonderlinges tekortschoten en al snel na hun opkomst weer verdwenen of beter gezegd: ze gingen op in de dynamiek van een nationale economie en een nationale staat en in een steeds professioneler wordende arbeidersbeweging. In de achtergronden van dat tekort schieten zitten wellicht hoedanigheden benoemd (kritische succes/faal-factoren) die momenteel van belang kunnen zijn voor het goed functioneren en voortbestaan van sociale coöperaties van groepen mensen, die zelf het heft in handen nemen wat betreft het veiligstellen van hun bestaanszekerheid.
In deze bijdrage worden enkele passages uit de studie over arbeidersonderlinges weergegeven. En per passage wordt een verbinding gelegd met de huidige tijd van groeiende onzekerheden, die de context vormen van een opkomende beweging van sociale coöperaties waarin mensen collectieven vormen om deze bestaanszonzekerheden het hoofd te bieden.

Lees meer

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media