logo-sociale-alliantie6

De kracht van verbinden en versterken

Sinds 2012 is de Sociale Alliantie bezig met het zoeken naar nieuwe verbindingen en wegen. In 2014 is in dat kader een project Sociale Coöperaties uitgevoerd. De opbrengsten en veel materiaal voor mensen die zelf iets willen gaan opzetten is te vinden op:
www.socialecooperatie.nl

Vandoormet

Nu (juli 2015 – juli 2017) loopt het project 'De kracht van verbinden en versterken', met als ondertitel: 'initiatieven van, door, met mensen met lage inkomens, waarin zij maximaal eigen regie en zeggenschap hebben'. De korte werktitel luidt: VANDOORMET.
Met enkele Alliantiepartners vond een eerste bijeenkomst plaats op 26 augustus, met het projectteam (Raf Janssen, Wilma Kuiper, Nicole Estejé en Ger Ramaekers) om de zaak in de steigers te zetten. Vervolgens zijn op 16 oktober en 4 december de eerste vier basisinitiatieven bij elkaar gehaald. Dit zijn groepen die het klappen van de zweep kennen en al langer bezig zijn:

 • De Vrije Uitloop, coöperatie van scharrelondernemers in Breda
  www.devrijeuitloop.nl
 • Werkplaats Soesterkwartier, een coöperatie van bewoners die elkaar diensten leveren; Duurzaam Soesterkwartier, een vereniging van en voor betrokken wijkbewoners, beiden in Amersfoort
  soesterkwartier.com
 • Future of Fame, een organisatie voor iedereen die zich wil ontplooien op de arbeidsmarkt of als zelfstandige, in Amersfoort
  www.futureoffame.nl
 • Lucas Community, een community van BewOndernemers in Amsterdam
  www.lucascommunity.nl

Intussen staat het vijfde project te trappelen om aan te haken: EDASU (Ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting).. Over dit project kunt u meer lezen in het artikel 'Armoede in de uitverkoop!'
Het is de bedoeling om uiteindelijk met zo’n 20 projecten aan de slag te gaan.
oproepBent u betrokken bij een project waarin mensen met lage inkomens zelf de zeggenschap hebben of ken je projecten, laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Thema’s

In de eerste twee bijeenkomsten kwamen al enkele onderwerpen naar boven waar initiatieven kansen zien of waar ze tegenaan lopen. Daar gaan we binnen dit project in elk geval al mee aan de slag:

 • Belemmerende regels
  Daarvoor is het nodig om ruimte op te rekken bij instituties. In januari 2016 gaan we in gesprek met UWV over mogelijkheden voor mensen die zelf iets willen op-zetten (en nu eigenlijk niets mogen)
 • Samenwerking met bedrijfsleven
 • Samenwerking met woningbouwcorporaties
 • Vrijwilligerswerk
  Binnenkort verschijnt er een rapport van het ministerie.

Resultaten

Informatie over de deelnemende projecten, activiteiten en de producten (methodiekbeschrijvingen, scholingsbijeenkomsten en brede landelijke bijeenkomsten) in het project komen op een interactieve website met veel beeldmateriaal.
Ook gaan we nieuwe vormen van communicatie uitproberen en zetten we moderne (digitale) technieken in. Bijvoorbeeld Rondetafelgesprekken met slechts enkele deelnemers, die we live streamen, zodat veel meer mensen het gemakkelijk van thuis uit via internet mee kunnen maken en van afstand kunnen meedoen.
In de nieuwsbrief van de Sociale Alliantie zullen we het project begin 2016 uitgebreider belichten met een themanummer. Wordt vervolgd!

Armoede in de uitverkoop!

Conferentie over opleiding ervaringsdeskundigen in strijd tegen armoede

Op 25 september 2015 vond een conferentie plaats over Het rendement van opgeleide ervaringsdeskundigen in de strijd tegen armoede. Zo'n opleiding bestaat al sinds 1999 in België. 'De Link' is daar mee bezig. Inmiddels zijn er in België al 125 afgestudeerden, waarvan 85 betaald aan het werk zijn bij sociale diensten, ministeries, schuldhulp, andere overheidsdiensten, opleidingen, onderzoeksorganisaties, belangenorganisaties, jeugdhulpverlening, arbeidsbemiddeling en vele andere plekken. De Link heeft het concept van de opleiding voor ervaringsdeskundigen in armoede naar Nederland gebracht.

Lees meer

Collectieve gemeentelijke zorgverzekering

collectieve-ziektekostenverzekeringEen middel om mensen met lage inkomens een beetje tegemoet te komen in de kosten van zorg is de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering. Deze heeft in het algemeen een uitgebreidere dekking, een voordeliger premie en kent geen medische selectie. Ze is bedoeld voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. De grens varieert per gemeente. soms komen inkomensgroepen tot 110% van het sociaal minimum in aanmerking, soms tot 125%.

Klik hier om per gemeente te bekijken hoe de voorwaarden zijn.

Chronisch zieken en gehandicapten

Gemeenten hebben sinds 2015 een grotere verantwoordelijkheid voor burgers in een kwets-bare positie. Niet alleen met de drie grote decentralisaties (jeugd, werk en zorg) maar ook specifiek voor chronisch zieken en gehandicapten. Met de afbouw van de landelijke inkomensregelingen Wtcg en CER en met de uitbreiding van het gemeentefonds (oplopend tot structureel € 268 miljoen) wordt van gemeenten verwacht dat zij het wegvallen van deze regelingen gaan compenseren.
Eén van de mogelijkheden om deze groepen tegemoet te komen wordt gevormd door de collectieve zorgverzekeringen die gemeenten sinds jaar en dag afsluiten voor inwoners met een laag inkomen. Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziek-te, heeft bureau BS&F (adviseur van gemeenten bij deze zorgverzekeringen) gevraagd om in kaart te brengen in welke mate en op welke wijze gemeenten gebruik maken van deze route. In een rapport van BS&F van december 2014 wordt hiervan een landelijk overzicht geboden.

Klik hier om dit rapport te downloaden.

Stappenplan voor belangenbehartigers

Ieder(in) heeft voor lokale belangenbehartigers een factsheet over collectieve zorgverzekeringen samengesteld. Die informatie is te gebruiken bij gesprekken met de gemeente over de gemeentelijke zorgverzekering. De brochure bevat ook een stappenplan om met de gemeente in gesprek te gaan. In drie stappen worden suggesties gegeven. De eerste stap beschrijft
waarom het belangrijk is dat u met uw gemeente in gesprek gaat. De tweede stap beschrijft waarover u afspraken met de gemeente kunt maken. De derde stap bestaat uit een check waarmee u nagaat of de gemeentelijke zorgverzekering aan de belangrijkste voorwaarden voldoet.

Klik hier om dit factsheet / stappenplan te downloaden.

Klik hier voor de startpagina van dit thema-dossier.

Thema Gezondheid en armoede

gezondheid-en-armoedeGezondheid en armoede hangen sterk met elkaar samen. Arme mensen hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en mensen met gezondheidsproblemen komen vaak voor flinke uitgaven te staan, waardoor ze in financiële problemen kunnen komen. De relatie gezondheid en armoede heeft veel kanten. In dit dossier 'Gezondheid en armoede' gaan we in op een aantal van die aspecten. Lees verder in de volgende artikelen:

 • Gezondheid en armoede
  C
  ijfers, feiten en analyse over sociaal-economische gezondheidsverschillen.

 • Lokaal gezondheidsbeleid
  Gemeenten zijn verplicht iedere 4 jaar hun gezondheidsbeleid vast te stellen. Het lokale beleid kan daarin accenten leggen op preventie en terugdringen van de nog steeds aanwezige gezondheidsverschillen tussen arm en rijk. Raf Janssen geeft een herhaalrecept voor zo’n beleid.

 • Collectieve gemeentelijke zorgverzekering
  Een middel om mensen met lage inkomens een beetje tegemoet te komen in de kosten van zorg is de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering. Deze heeft in het algemeen een uitgebreidere dekking, een voordeliger premie en kent geen medische selectie. Ze is bedoeld voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. Lees meer over verschillen tussen gemeenten, voorwaarden en een stappenplan voor belangenbehartigers.

 • Positieve gezondheid en de strijd tegen armoede
  In het sociaal domein is een nieuw begrip in opkomst: positieve gezondheid. Het fysieke en psychische welbevinden staat niet langer centraal, maar het vermogen dat iemand heeft om zich aan te passen en zelf regie te hebben in zijn of haar leven. Dit nieuwe concept past in het participatiebeleid dat de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers benadrukt. Wat mogen armen van dit nieuwe begrip verwachten?

 • STIL helpt dakloze vluchtelingen in medische nood
  STIL is een solidariteitsorganisatie in Utrecht, die hulp geeft aan dakloze vluchtelingen in medische nood. De organisatie helpt hen door te verwijzen, te bemiddelen, te informeren en mensen te begeleiden. Coördinator Margreet Jenezon vertelt over dit werk.

Positieve gezondheid en de strijd tegen armoede

Begrippen zijn belangrijk. Ze bepalen de kijk op de werkelijkheid. In het sociaal domein is een nieuw begrip in opkomst: positieve gezondheid. Het fysieke en psychische welbevinden staat niet langer centraal, maar het vermogen dat iemand heeft om zich aan te passen en zelf regie te hebben in zijn of haar leven. Dit nieuwe concept past in het participatiebeleid dat de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers benadrukt. Wat mogen armen van dit nieuwe begrip verwachten?

Lees meer

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media