logo-sociale-alliantie6

De lokale solidariteit getoetst

Voorjaarsactie 2015

scrabbleKlik hier om de petitie te downloaden.

De Sociale Alliantie ondersteunt plaatselijke groepen in de anti-armoedebeweging. Dat doen we onder meer door een voorjaarsactie in de richting van de lokale politiek. Mei is onze actiemaand voor lokale solidariteit. Daarom hebben we samen met de achterban een petitie opgesteld met mogelijkheden die gemeenten hebben om de armoede onder hun inwoners te bestrijden. Met alle nieuwe taken die gemeenten nu hebben, is het actueler dan ooit om te zorgen dat daarbij een goed armoedebeleid en een optimale lokale solidariteit worden gewaarborgd. De petitie biedt daarvoor nuttige handvatten, met 10 belangrijke punten voor beleid.

De petitie is gestuurd naar de griffies van alle gemeenten. Zo kunnen gemeenteraadsleden er kennis van nemen. Maar het wordt veel actiever als plaatselijke groepen er ook mee aan de slag gaan. Hebt u in uw woonplaats nog geen plannen om de politiek ideeën aan te reiken? Dan kunt u de petitie gebruiken om contact te leggen. Organiseer een aanbiedingsbijeenkomst, mail de tekst naar gemeenteraadsleden en/of wethouder, of bedenk een andere actie. Hebt u wel uw eigen plannen? Prima. Mogelijk kan de petitie daarbij extra ondersteuning bieden. Hoe dan ook: laat uw stem horen in uw gemeente.

Inmkiddels is de peitie aangeboden in Rotterdam op 1 juni. 
Klik hier voor een verslag van die bijeenkomst.

Petitie

De petitie gaat over goed beleid op de volgende punten:

1. Respectvolle bejegening
2. Collectieve gemeentelijke zorgverzekering
3. Maatschappelijke participatie van kinderen
4. Individuele inkomenstoeslag
5. Goede schuldhulpverlening en maximale kwijtschelding
6. Ondersteuning maatschappelijke initiatieven
7. Integraal beleid
8. Werkende armen
9. Bijstand vervanging kapotte apparaten
10. Ruimere mogelijkheden voor garantiebanen en emplooi in onbetaalde arbeid

Klik hier om de petitie te downloaden.

Klik hier voor een nadere toelichting.

Armoede en sociale uitsluiting 2015

Rapport CBS

Op 16 december 2015 verscheen het CBS-rapport 'Armoede en sociale uitsluiting 2015'.

Lees meer

Column

Betrokkenheid troef

Startmiddag Knooppunt Kerken en Armoede - 22 januari 2016

Op 22 januari gaat het nieuwe Knooppunt Kekren en Armoede van start, met onder meer de presntatie van een bundel inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland.

Klik hier om meer te lezen over het programma en aanmelding.

Diaconieprijs Brood en Rozen 2015

Portretten van 22 diaconale initiatieven

brood-en-rozen-2015Op zaterdag 14 november 2015 heeft vicaris-generaal H. Verbakel de Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ uitgereikt aan drie diaconale initiatieven in het bisdom Rotterdam. Ruim negentig vrijwilligers en pastorale beroepskrachten waren daarvan getuige op een bijeenkomst in de Caeciliakerk in Rotterdam. De meesten van hen zijn zelf betrokken bij een van de 22 projecten, die parochies en kerkelijke instellingen dit voorjaar hadden aangemeld. De brochure met de 22 portretten is verstuurd aan alle parochies en caritasinstellingen, ter inspiratie en navolging.

Winnaar Diaconieprijs 2015

De eerste prijs in de categorie ‘eenzaamheidsbestrijding’ met de daaraan verbonden wisseltrofee ging naar de Bezoekgroep Sint Jacobsstaf van de parochiekern St Jacobus de Meerdere in Den Haag. In twintig jaar tijd heeft deze werkgroep een uitgebreid programma van activiteiten ontwikkeld, waarmee het zich als een parochieel initiatief richt op de buurt. Het viel de jury op, dat deze kerkelijke organisatie nauw samenwerkt met maatschappelijke organisaties, van het wijkcentrum tot de Hogeschool. In de verhalen van de vrijwilligers klinkt ook door, dat zij in deze contacten ook iets van wederkerigheid ervaren. Soms troosten de bezochten de vrijwilligers, als hen iets ergs is overkomen. “Ook dat vermag goede diaconie: bij sterken én zwakken van tijd tot tijd het besef levend houden dat wij allen kwetsbaar zijn, elkaar nodig hebben en tot zegen mogen zijn,” aldus de jury.

Tweede en derde prijs

De prijs in de categorie ‘diaconie dichtbij’ werd uitgereikt aan de werkgroep Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp in Rotterdam. Ze ondersteunt vluchtelingen door het bieden van een luisterend oor, het wegwijs maken in de wijk en waar mogelijk praktische hulp geven. Elke woensdagochtend houdt ze spreekuur, ze verleent taalsteun en ze organiseert enkele keren per jaar groepsactiviteiten.
De regionale MOV-groep Delflanden ontving de Diaconieprijs in de categorie ‘diaconie ver weg (Missie, Ontwikkeling en Vrede)’, met name voor haar activiteiten ten behoeve van het eigen Vastenactieproject in Benin. Van oudsher kent het Westland veel missionarissen en een sterk missiethuisfront, die het werk van deze religieuzen ondersteunde. De MOV-groepen in het Westland hebben de contacten met de eigen missionarissen en ontwikkelingswerkers altijd goed onderhouden. Ze hebben nu dan ook een schat aan mogelijke eigen doelen en dienen daarom zeer geregeld een eigen project in. Dat was ook het geval bij het laatste Vastenactieproject: de bouw van een middelbare school in een uithoek van Benin op verzoek van pater Gerard Blesgraaf. De samenwerkende MOV-groepen hebben via allerlei eigen activiteiten het vuur uit de sloffen gelopen om het streefbedrag te halen.

Boekje met 22 initiatieven

De brochure ‘Diaconieprijs 2015’ bevat 22 verhalen van diaconale projecten, die de parochies en kerkelijke instellingen eerder dit jaar hebben aangemeld voor de diaconieprijs. Met de diaconieprijs wil het Bisdom Rotterdam de diaconale inzet zichtbaar maken. De 22 projecten laten met elkaar een breed palet van initiatieven zien, die kunnen dienen ter inspiratie en navolging in de eigen geloofsgemeenschap.

Klik hier om de brochure 'Diaconieprijs 2015' te downloaden.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media