logo-sociale-alliantie6

Van verzorgingsstaat naar...?

We gaan naar een ander type samenleving. De verzorgingsstaat maakt plaats voor ...? In de troonrede van 2013 viel als invulling op de stippeltjes het woord ‘participatiesamenleving’. Dat werd het woord van het jaar.
De verzorgingsstaat kwam na de Tweede Wereldoorlog op als een antwoord op de vragen van armoede en bestaansonzekerheid, de vrees dat men tot armoede zou vervallen als ie-mand niet zelf meer in het bestaan kon voorzien als gevolg van werkloosheid, een handicap, ouderdom, ziekte of het wegvallen van de kostwinner (weduwen en wezen).

Lees meer

Het wegwerken van zorgzorgen

Een samenleving die minder en anders werkt, heeft niet méér maar juist minder overheids-zorg nodig en daarmee ook minder betaalde arbeid om deze zorg te verlenen en te bekostigen. Deze constatering dwingt tot een kritische bezinning op het huidige beleid dat blind blijft geloven in betaalde arbeid als koninklijke weg uit de armoede.

Lees meer

Eco-sociale verstandigheid

Als de logica van de onbetaalde zorgarbeid opgenomen wordt in de economische rationaliteit wordt deze rationaliteit meer afgestemd op het leven in plaats van andersom en kan ze zich ontwikkelen tot eco-sociale verstandigheid. De beroepsarbeid zou dan niet langer per definitie voorrang hebben op andere vormen van arbeid. Dat zou heilzaam-ingrijpende gevolgen hebben voor het dagelijkse leven van veel grote en kleine mensen.

Lees meer

De arbeid van vrouwen

De gangbare economische theorie beschouwt de arbeid van vrouwen als een (gratis) bi-komstigheid. In de economie telt deze arbeid niet echt mee: ze blijft buiten de markt, heeft geen prijs en daarmee ook geen waarde. Dit getuigt van een enge economische rationaliteit. De normale alledaagsheid van de onbetaalde zorgarbeid moet een veel centralere positie krijgen in de economie.

Lees meer

Zorg en armoede

Dit themadossier over zorg en armoede heeft twee delen: een vierluik over zorgarbeid en een drieluik over kerk en zorg.

Zorgarbeid

bakfietsDe economische crises en de groeiende twijfel over de houdbaarheid van de huidige geld-economie hebben met name feministische auteurs ertoe aangezet om zich opnieuw te buigen over het thema zorg en zorgarbeid. Dat is een reden voor de redactie van website en nieuwsbrief van de Sociale Alliantie een aantal aspecten van de maatschappelijke discussie over armoede en zorg opnieuw naar voren te halen.
U kunt hier artikelen lezen over:

Kerk en zorg

zorgmaatjesDe kerken spelen in de geschiedenis van de zorg in Nederland een belangrijke rol, vooral vóór de jaren 70 van de vorige eeuw. Die rol is later veranderd en kleiner geworden. Sinds de invoering van de Wmo zijn de kerken opnieuw meer in beeld bij het vormgeven van zorg. Dat roept vragen en antwoorden op over de rol die zij kunnen en willen spelen.
U kunt hier artikelen lezen over:

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Gerard van Santen / Sociale Alliantie
p/a CNV
Postbus 2475
3500 GL Utrecht
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media