logo-sociale-alliantie6

STIL helpt dakloze vluchtelingen in medische nood

stilSTIL (Stichting-Lauw-Recht) is een solidariteitsorganisatie in Utrecht, die hulp geeft aan dakloze vluchtelingen in medische nood. De organisatie helpt hen door te verwijzen, te bemiddelen, te informeren en mensen te begeleiden. Regelmatig komen er zieke, kwetsbare of verwarde vluchtelingen die op straat staan en hulp nodig hebben. Zij zitten vaak zonder zorg en medicatie terwijl die zeer noodzakelijk zijn. Zij horen in de ogen van STIL niet op straat. Ook zouden ze toegang tot medicatie moeten hebben om levensbedreigende situaties te voor-komen.
Al negentien jaar helpt STIL mensen zonder verblijfsvergunning aan medische zorg. Dit zijn behalve vluchtelingen ook slachtoffers van mensenhandel, huiselijk geweld of anderen die in de problemen zijn gekomen. Zij kunnen zich niet verzekeren tegen ziektekosten en kunnen de zorg vaak ook niet zelf betalen. De organisatie informeert hen en artsen en zorgverleners over mogelijkheden vergoeding te krijgen. Ook betaalt ze vaak voor zorg die niet vergoed wordt, bijvoorbeeld voor kiespijnbehandeling, brillen en prothesen. Dit financiert STIL deels door gemeentesubsidie, deels dankzij trouwe en onmisbare steun van kerken, particulieren en fondsen. Als mensen zelf een netwerk of inkomen hebben (bijvoorbeeld uit zwart werk), betalen ze zelf (een deel).

Zonder medicijnen op straat

Op het medisch spreekuur komen elke woensdagochtend de meest uiteenlopende mensen en vragen. Zo komen er bijvoorbeeld mensen die na afwijzing van hun asielverzoek op straat belanden en daardoor geen medicatie en behandeling meer krijgen. Terwijl het toch om zeer noodzakelijke zorg gaat. STIL probeert dan alsnog die zorg te regelen via de huisarts, apo-theek, verloskundige of specialist.
Sinds 1 januari 2014 moeten deze mensen een eigen bijdrage voor de medicatie betalen van 5 euro per medicijn, per recept. Dat geldt ook als het gaat om medicatie voor suikerziekte, tegen psychoses of hart- en vaatziekten. Zonder medicatie kan levensgevaar of ernstige schade ontstaan.
Landelijke politieke lobby, samen met organisaties uit andere steden, om te pogen tot een oplossing te komen, heeft geen resultaat gehad. In Utrecht heeft de gemeente voor de eigen bijdrage voor medicatie van de doelgroep van STIL wel geld beschikbaar gesteld. In andere regio’s is dit deels ook op gemeentelijk niveau geregeld, deels nog steeds niet geregeld. Meestal brengen kerken, goedhartige Nederlanders, vrienden of landgenoten dit geld op. Omdat het onmogelijk is deze hulp aan je medemens te weigeren is het probleem tot nu toe ook nog steeds niet echt zichtbaar geworden. Er is (voor zover de redactie bekend...) nog niemand doodgegaan.

Toename psychische nood

STIL ervaart dat psychische problematiek toeneemt. Zeer regelmatig moet de crisisdienst langskomen. Soms kan in echte nood ‘uitstel van vertrek’ gevraagd worden, een soort tijde-lijke verblijfsvergunning, bijvoorbeeld bij een gedwongen opname in de psychiatrie. Vaak belanden mensen daarna weer op straat en loopt de tijdelijke vergunning af.
STIL kon gelukkig afgelopen jaar vijf mensen helpen aan een verblijfsvergunning op medische gronden. Deze procedures kosten 972 euro per persoon! Dit is onmogelijk op te brengen voor mensen zonder recht op werk of uitkering... Dit ging om zeer kwetsbare mannen, vier met een oorlogstrauma en drie die regelmatig psychotisch of erg verward zijn. Een van hen verblijft in een kliniek voor oorlogsslachtoffers in Wolfheze. Helaas snapte hij zelf het goede nieuws niet toen een medewerker hem belde om te vertellen dat hij een verblijfsvergunning heeft. Hij vroeg: "Waarom kom je nooit op bezoek?"

Meer weten over STIL? Kijk op www.stil-utrecht.nl

Margreet Jenezon, medewerker fondswerving, pr en particuliere opvang,

Klik hier voor de startpagina van dit thema-dossier.

Nieuwsbrief 2015-7 verschenen

Deze nieuwsbrief heeft als centraal thema 'Gezondheid en armoede'. Armoede en (on)gezondheid hangen op veel manieren met elkaar samen. Lees in de nieuwsbrief over sociaal-economische gezondheidsverschillen, over het tegengaan daarvan en over andere visies.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Gezondheid en armoede

Over de relatie tussen armoede en gezondheid bestaan enkele algemene uitgangspunten. Je kunt zeggen: hoe armer, hoe ongezonder. Omgekeerd kan de stelling ook gehanteerd worden: hoe ongezonder, hoe armer. Tegelijk is het niet zo eenvoudig om deze twee stellingen met cijfers of onderzoeksgegevens te onderbouwen. We doen evengoed een poging.

Lees meer

Lokaal gezondheidsbeleid

Vanaf 2003 zijn gemeenten verplicht iedere vier jaar hun gezondheidsbeleid vast te stellen. Gemeenten zijn intussen toe aan hun derde of vierde gezondheidsnota. Het lokale beleid kan daarin accenten leggen op preventie. En op het terugdringen van de nog steeds aanwezige gezondheidsverschillen tussen arm en rijk. Hierbij een herhaalrecept voor zo’n beleid.

Lees meer

Nieuwsbrief 2015-6

9 november 2015

In deze nieuwsbrief:


Column: Ont-eigen de taal!

Piet van der Lende

Raf Janssen, november 2015

Door het woordje eigen voor begrippen te zetten die vanuit zichzelf sociaal zijn, beroof je deze begrippen van hun sociaal karakter. Dat is de ontsolidariserende werking van het woordje eigen. Hoog tijd dat we dit woordje uit onze taal weren. Ont-eigen de taal!

Klik hier om de hele column te lezen.

Ga naar boven


Thema: Schulden

Het themadossier van deze nieuwsbrief gaat over schulden. De Alliantie maakt zich grote zorgen over de toename van problematische schulden. Deze special bevat artkelen over verbeteringen op korte termijn, structurele oplossingen en achtergronden.

Klik hier om naar de startpagina van het dossier te gaan.

Verbetervoorstellen armoede- en schuldenbeleid

De Sociale Alliantie signaleert een toenemende omvang en intensiteit van problematische schulden. En concludeert dat voor een effectievere hulpverlening de regelgeving moet worden aangepast, landelijk en lokaal. Daartoe zijn enkele verbetervoorstellen opgesteld die met de landelijke politiek worden besproken.

Klik hier om meer over deze voorstellen te lezen.

Hoe huishoudens met schulden te helpen?

Door het oplopen van incassokosten en beslagen worden die situaties bovendien steeds vaker uitzichtloos. Ook lopen de maatschappelijke kosten steeds verder op. Tijd om nieuwe wegen in te slaan. Eén van de initiatieven daartoe verkent de mogelijkheden van een fonds dat schulden afkoopt bij schuldeisers en een traject met de schuldenaar afspreekt voor sociale begeleiding en - in tijd en hoogte beperkte - terugbetaling.

Klik hier om het artikel van Hub Crijns te lezen waarin dit 'Nationaal Initiatief Herstructureren Schulden' wordt besproken.

Vergeef ons onze schulden

Een theologische blik op schulden, vergeving en jubeljaar door Trinus Hoekstra.

Klik hier om meer te lezen.

Een imposant boek over schuld

De Engelse antropoloog David Graeber heeft een imposant boek geschreven over schuld. Hij behandelt daarin onder meer de vraag waar schuld vandaan komt en wat de relatie is met de geldeconomie.

Klik hier voor een recensie door Raf Janssen.

Column: Kan gemeente uitslaande schuldenbrand blussen?

Steeds meer mensen kampen met problematische schulden. De consumptiekerk staat in brand. Binnen blijven de gelovigen bidden om meer vuur. Gemeenten krijgen de plicht om te blussen. Tegelijk moeten ze de gelovigen te vriend houden.

Klik hier om de hele column te lezen.

Analyse van de Nederlandse schuldhulpverlening

Jaap Bos, schuldhulpverlener bij Boscon, ontvouwt zijn ideeën over schuldhulpverlening en faillissementswet.

Klik hier om dit artikel te downloaden als Word-document.

Ga naar boven


Landelijk

Waar blijft die baan?

Waar blijft die baan?

Ger Ramaekers bespreekt het boek 'Waar blijft die baan' van Renzo Verwer die tien mythen over de arbeidsmarkt doorprikt. Een pleidooi voor een eerlijke en realistische benadering van werkloosheid en werk.

Lees meer >

Ga naar boven


Zwartboek kostendelersnorm

Zwartboek kostendelersnorm

Er komen steeds meer schrijnender verhalen binnen die het rechtstreekse gevolg zijn van de invoering van de kostendelersnorm.
Het Groot MO/GGz overleg maakte een zwartboek, waaruit onder meer blijkt dat mensenhet steeds lastiger vinden om elkaar te helpen. Meer mensen komen in de financiële problemen. Het aantal daklozen stijgt. Bovendien zijn de kosten hoger dan de besparingen.

Klik hier om er meer over te lezen.
Klik hier om direct het zwartboek te downloaden.

Ga naar boven


22 januari 2016: Startmiddag Knooppunt Kerken en Armoede

startmiddag-betrokkenheid-troef-voorkant-kleinOnder de titel ‘Betrokkenheid troef’ organiseert het Knooppunt Kerken en Armoede op vrijdagmiddag 22 januari 2016 in de Opstandingskerk in Houten een bijeenkomst waarop inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland centraal staan. Deze bijeenkomst markeert ook de start van dit interkerkelijke Knooppunt.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Ga naar boven


Regionaal

20 november: Alliantiedag Zuidoost

De Pijler

Op 20 november 2015 vindt een regionale Alliantiedag plaats in het Theaterhotel De Oranjerie in Roermond.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.
Klik hier om direct naar het aanmeldingsformulier te gaan.

Ga naar boven


Steungezin.nl

Helma du Pont

Interview met Helma Dupont, winnares van de Ab Harrewijn Prijs 2015. Zij vertelt over het Bredase initiatief van Steungezin.nl.

Klik hier om dit interview te lezen.

Ga naar boven


 klik hier als u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief wilt attenderen.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media