logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2015-7 verschenen

Deze nieuwsbrief heeft als centraal thema 'Gezondheid en armoede'. Armoede en (on)gezondheid hangen op veel manieren met elkaar samen. Lees in de nieuwsbrief over sociaal-economische gezondheidsverschillen, over het tegengaan daarvan en over andere visies.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Gezondheid en armoede

Over de relatie tussen armoede en gezondheid bestaan enkele algemene uitgangspunten. Je kunt zeggen: hoe armer, hoe ongezonder. Omgekeerd kan de stelling ook gehanteerd worden: hoe ongezonder, hoe armer. Tegelijk is het niet zo eenvoudig om deze twee stellingen met cijfers of onderzoeksgegevens te onderbouwen. We doen evengoed een poging.

Lees meer

Lokaal gezondheidsbeleid

Vanaf 2003 zijn gemeenten verplicht iedere vier jaar hun gezondheidsbeleid vast te stellen. Gemeenten zijn intussen toe aan hun derde of vierde gezondheidsnota. Het lokale beleid kan daarin accenten leggen op preventie. En op het terugdringen van de nog steeds aanwezige gezondheidsverschillen tussen arm en rijk. Hierbij een herhaalrecept voor zo’n beleid.

Lees meer

Nieuwsbrief 2015-6

9 november 2015

In deze nieuwsbrief:


Column: Ont-eigen de taal!

Piet van der Lende

Raf Janssen, november 2015

Door het woordje eigen voor begrippen te zetten die vanuit zichzelf sociaal zijn, beroof je deze begrippen van hun sociaal karakter. Dat is de ontsolidariserende werking van het woordje eigen. Hoog tijd dat we dit woordje uit onze taal weren. Ont-eigen de taal!

Klik hier om de hele column te lezen.

Ga naar boven


Thema: Schulden

Het themadossier van deze nieuwsbrief gaat over schulden. De Alliantie maakt zich grote zorgen over de toename van problematische schulden. Deze special bevat artkelen over verbeteringen op korte termijn, structurele oplossingen en achtergronden.

Klik hier om naar de startpagina van het dossier te gaan.

Verbetervoorstellen armoede- en schuldenbeleid

De Sociale Alliantie signaleert een toenemende omvang en intensiteit van problematische schulden. En concludeert dat voor een effectievere hulpverlening de regelgeving moet worden aangepast, landelijk en lokaal. Daartoe zijn enkele verbetervoorstellen opgesteld die met de landelijke politiek worden besproken.

Klik hier om meer over deze voorstellen te lezen.

Hoe huishoudens met schulden te helpen?

Door het oplopen van incassokosten en beslagen worden die situaties bovendien steeds vaker uitzichtloos. Ook lopen de maatschappelijke kosten steeds verder op. Tijd om nieuwe wegen in te slaan. Eén van de initiatieven daartoe verkent de mogelijkheden van een fonds dat schulden afkoopt bij schuldeisers en een traject met de schuldenaar afspreekt voor sociale begeleiding en - in tijd en hoogte beperkte - terugbetaling.

Klik hier om het artikel van Hub Crijns te lezen waarin dit 'Nationaal Initiatief Herstructureren Schulden' wordt besproken.

Vergeef ons onze schulden

Een theologische blik op schulden, vergeving en jubeljaar door Trinus Hoekstra.

Klik hier om meer te lezen.

Een imposant boek over schuld

De Engelse antropoloog David Graeber heeft een imposant boek geschreven over schuld. Hij behandelt daarin onder meer de vraag waar schuld vandaan komt en wat de relatie is met de geldeconomie.

Klik hier voor een recensie door Raf Janssen.

Column: Kan gemeente uitslaande schuldenbrand blussen?

Steeds meer mensen kampen met problematische schulden. De consumptiekerk staat in brand. Binnen blijven de gelovigen bidden om meer vuur. Gemeenten krijgen de plicht om te blussen. Tegelijk moeten ze de gelovigen te vriend houden.

Klik hier om de hele column te lezen.

Analyse van de Nederlandse schuldhulpverlening

Jaap Bos, schuldhulpverlener bij Boscon, ontvouwt zijn ideeën over schuldhulpverlening en faillissementswet.

Klik hier om dit artikel te downloaden als Word-document.

Ga naar boven


Landelijk

Waar blijft die baan?

Waar blijft die baan?

Ger Ramaekers bespreekt het boek 'Waar blijft die baan' van Renzo Verwer die tien mythen over de arbeidsmarkt doorprikt. Een pleidooi voor een eerlijke en realistische benadering van werkloosheid en werk.

Lees meer >

Ga naar boven


Zwartboek kostendelersnorm

Zwartboek kostendelersnorm

Er komen steeds meer schrijnender verhalen binnen die het rechtstreekse gevolg zijn van de invoering van de kostendelersnorm.
Het Groot MO/GGz overleg maakte een zwartboek, waaruit onder meer blijkt dat mensenhet steeds lastiger vinden om elkaar te helpen. Meer mensen komen in de financiële problemen. Het aantal daklozen stijgt. Bovendien zijn de kosten hoger dan de besparingen.

Klik hier om er meer over te lezen.
Klik hier om direct het zwartboek te downloaden.

Ga naar boven


22 januari 2016: Startmiddag Knooppunt Kerken en Armoede

startmiddag-betrokkenheid-troef-voorkant-kleinOnder de titel ‘Betrokkenheid troef’ organiseert het Knooppunt Kerken en Armoede op vrijdagmiddag 22 januari 2016 in de Opstandingskerk in Houten een bijeenkomst waarop inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland centraal staan. Deze bijeenkomst markeert ook de start van dit interkerkelijke Knooppunt.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Ga naar boven


Regionaal

20 november: Alliantiedag Zuidoost

De Pijler

Op 20 november 2015 vindt een regionale Alliantiedag plaats in het Theaterhotel De Oranjerie in Roermond.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.
Klik hier om direct naar het aanmeldingsformulier te gaan.

Ga naar boven


Steungezin.nl

Helma du Pont

Interview met Helma Dupont, winnares van de Ab Harrewijn Prijs 2015. Zij vertelt over het Bredase initiatief van Steungezin.nl.

Klik hier om dit interview te lezen.

Ga naar boven


 klik hier als u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief wilt attenderen.

De kracht van verbinden en versterken

Sinds 2012 is de Sociale Alliantie bezig met het zoeken naar nieuwe verbindingen en wegen. In 2014 is in dat kader een project Sociale Coöperaties uitgevoerd. De opbrengsten en veel materiaal voor mensen die zelf iets willen gaan opzetten is te vinden op:
www.socialecooperatie.nl

Vandoormet

Nu (juli 2015 – juli 2017) loopt het project 'De kracht van verbinden en versterken', met als ondertitel: 'initiatieven van, door, met mensen met lage inkomens, waarin zij maximaal eigen regie en zeggenschap hebben'. De korte werktitel luidt: VANDOORMET.
Met enkele Alliantiepartners vond een eerste bijeenkomst plaats op 26 augustus, met het projectteam (Raf Janssen, Wilma Kuiper, Nicole Estejé en Ger Ramaekers) om de zaak in de steigers te zetten. Vervolgens zijn op 16 oktober en 4 december de eerste vier basisinitiatieven bij elkaar gehaald. Dit zijn groepen die het klappen van de zweep kennen en al langer bezig zijn:

 • De Vrije Uitloop, coöperatie van scharrelondernemers in Breda
  www.devrijeuitloop.nl
 • Werkplaats Soesterkwartier, een coöperatie van bewoners die elkaar diensten leveren; Duurzaam Soesterkwartier, een vereniging van en voor betrokken wijkbewoners, beiden in Amersfoort
  soesterkwartier.com
 • Future of Fame, een organisatie voor iedereen die zich wil ontplooien op de arbeidsmarkt of als zelfstandige, in Amersfoort
  www.futureoffame.nl
 • Lucas Community, een community van BewOndernemers in Amsterdam
  www.lucascommunity.nl

Intussen staat het vijfde project te trappelen om aan te haken: EDASU (Ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting).. Over dit project kunt u meer lezen in het artikel 'Armoede in de uitverkoop!'
Het is de bedoeling om uiteindelijk met zo’n 20 projecten aan de slag te gaan.
oproepBent u betrokken bij een project waarin mensen met lage inkomens zelf de zeggenschap hebben of ken je projecten, laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Thema’s

In de eerste twee bijeenkomsten kwamen al enkele onderwerpen naar boven waar initiatieven kansen zien of waar ze tegenaan lopen. Daar gaan we binnen dit project in elk geval al mee aan de slag:

 • Belemmerende regels
  Daarvoor is het nodig om ruimte op te rekken bij instituties. In januari 2016 gaan we in gesprek met UWV over mogelijkheden voor mensen die zelf iets willen op-zetten (en nu eigenlijk niets mogen)
 • Samenwerking met bedrijfsleven
 • Samenwerking met woningbouwcorporaties
 • Vrijwilligerswerk
  Binnenkort verschijnt er een rapport van het ministerie.

Resultaten

Informatie over de deelnemende projecten, activiteiten en de producten (methodiekbeschrijvingen, scholingsbijeenkomsten en brede landelijke bijeenkomsten) in het project komen op een interactieve website met veel beeldmateriaal.
Ook gaan we nieuwe vormen van communicatie uitproberen en zetten we moderne (digitale) technieken in. Bijvoorbeeld Rondetafelgesprekken met slechts enkele deelnemers, die we live streamen, zodat veel meer mensen het gemakkelijk van thuis uit via internet mee kunnen maken en van afstand kunnen meedoen.
In de nieuwsbrief van de Sociale Alliantie zullen we het project begin 2016 uitgebreider belichten met een themanummer. Wordt vervolgd!

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media