logo-sociale-alliantie6

Overleg staatssecretaris

Jaarlijks voert de Sociale Alliantie één of twee gesprekken met de verantwoordelijke bewindspersoon. Ter voorbereiding van dit overleg maakt de Alliantie veelal een voorstellenbrief. Van het overleg wordt meestal een verslag gemaakt.

  • Op 14 oktober 2015 vond een overleg plaats met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
    Hiervan is geen verslag beschikbaar.
  • Op 24 februari 2015 vond een overleg plaats met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
    Klik hier voor een verslag.
  • Op 17 juni 2014 vond er een gesprek plaats met Jetta Klijnsma. Voor dit overleg is een voorstellenbrief gemaakt.
    Klik hier voor de voorstellenbrief.

Alliantiedag Zuidoost

Op 20 november 2015 vindt een regionale Alliantiedag plaats in het Theaterhotel De Oranjerie in Roermond.
Klik hier voor meer informatie en aanmelding.
Klik hier om direct naar het aanmeldingsformulier te gaan.

Zorgrevolutie

De huidige economie van de markt en het geld slaagt er niet in, of beter gezegd, heeft ook niet de intentie zich te richten op hetgeen voor het dagelijks leven van mensen van belang is: zorg, opvoeding, gezondheid. Er is een fundamentele verandering nodig, een zorgrevolutie. Zorgarbeid mag niet langer achtergesteld worden bij betaalde arbeid. Dat is met name van belang voor vrouwen die nu vanwege zorgarbeid gevangen zitten in armoede.

Lees meer

Zorgmaatjes en Zorgzame Kerk

De kern van het project Zorgzame Kerk is: als kerkelijke gemeenschap zorgzaam zijn voor wie zorgafhankelijk zijn, binnen en buiten de kerk. Daarbij gaat het erom te inventariseren wat er al gebeurt in de eigen wijk of het eigen dorp, en om te kijken wat er nodig is nu de zorg verschraalt. Door de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz)
zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners met een chronische ziekte, fysieke beperking of psychosociale problemen. Veel kerken zijn bezig met de vraag naar hun verantwoordelijkheid in de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. De Protestantse Kerk/Kerk in Actie zette het project Zorgzame Kerk op: Om de herbezinning op de kerkelijke rol – en de vertaling in activiteiten – te voeden, on-dersteunen en begeleiden.

Lees meer

Kerken en Wmo

een zoektocht

Nederland lijkt zich in een transitie te bevinden van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.
Lees hierover het eerste deel van een artikel van Herman Noordegraaf.

De vraag is nu voor kerken hoe zij zich willen, kunnen en moeten verhouden met deze ont-wikkelingen waarbij de ondersteuning op het terrein van zorg en welzijn nieuwe gestalten krijgt zowel wat betreft het beleid, de verantwoordelijkheden, als de aard van de activiteiten. Om een visie daarop te ontwikkelen is het goed om twee perspectieven te hanteren, te weten het buiten- en het binnenperspectief. Bij het eerste gaat het om de vraag hoe vooral de lokale overheid (politici en ambtenaren) en maatschappelijke organisaties en instellingen, bij het tweede om de visie van kerken zelf.

Lees meer

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Gerard van Santen / Sociale Alliantie
p/a CNV
Postbus 2475
3500 GL Utrecht
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media