logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2016-9

19 december 2016

In deze nieuwsbrief:

Thema Kinderen en Armoede

Landelijk


Thema Kinderen in Armoede

Kinderen in armoede

In Nederland groeien 421.000 kinderen op in armoede. Er is een brede overeenstemming in de samenleving dat dit onwenselijk is en dat er alles aan gedaan moet worden om deze kinderen zoveel mogelijk mee te laten doen. Over het thema is veel geschreven. En er wordt veel gedaan. Wie daar meer over wil weten, kan in dit dossier 'Kinderen in Armoede' terecht.

Klik hier om naar de startpagina van dit themadossier te gaan.

Kinderen in armoede, wat doen we er aan?

Dat kinderen op moeten groeien in armoede houd de gemoederen erg bezig. Het gonst van de initiatieven om er iets aan te doen of om de gevolgen ervan te verzachten. 
In dit artikel geeft Wilma Kuiper een overzicht van wat er aan feiten en analyses beschikbaar is en van de manieren waarop overheden, instellingen en particulier initiatief hier mee bezig zijn. Het artikel verwijst met een rijkdom aan links naar een indrukwekkend aantal bronnen en inspirerende initiatieven.
Zeer de moeite waard om te lezen en de links te volgen.

Klik hier om het artikel te lezen.

Ga naar boven

Special 'Opgroeien in Armoede' 

Omslag special Mede, Opgroeien in armoede

Kansfonds steunt projecten voor kinderen die opgroeien in armoede. Het zomernummer van 2016 (#10) van het kwartaalblad 'Mede' van Kansfonds is een bijzonder nummer, dat helemaal gewijd is aan het thema 'Opgroeien in Armoede'. Boordevol indrukwekkende interviews, ontroerende verhalen en prachtige projecten. Ervaringsverhalen, interviews met ouders, een gesprek met onderzoeker Cok Vrooman, columns en verhalen over initiatieven die worden gesteund door Kansfonds.

Klik hier om 'Opgroeien in armoede' online te lezen.
Klik hier voor een gratis abonnement op het kwartaalblad 'Mede'.

Ga naar boven

Het Zeeuws Pact

Zeeuws Pact

Het Zeeuws Pact is een actief werkmodel voor armoedebestrijding waardoor alle kinderen en jongeren kunnen meedoen.
Op 17 oktober 2016 vond in de raadszaal in Goes de ondertekening van dit Zeeuws Pact plaats. Het pact leert je wat er allemaal bij komt kijken als je effectief armoede onder kinderen en jongeren wilt bestrijden: hoe begin ik, welk gedrag hoort bij armoedeproblematiek, wat zijn de valkuilen, welke oplossingen zijn er, hoe creëer je begrip en vertrouwen? Het Pact biedt een houvast om armoede onder de loep te nemen en om te checken of je op de goede weg bent. Het is een kompas in de complexe wereld van armoede. Het is ook een statement: kinderen horen niet op te groeien in armoede en ik zet mij in om deze kinderen niet buiten te sluiten.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Armoede onder de loep

Armoede onder de loep

Op 20 januari 2014 organiseerde de gemeente ’s-Hertogenbosch een conferentie Kinderen en Armoede. Tijdens de conferentie bleken de aanwezigen allemaal de urgentie en de noodzaak te voelen om samen armoede bij kinderen aan te pakken door krachten te bundelen en (meer) samen te werken. Dit resulteerde in de start van het comité Netwerk tegen Armoede  (NtA). Het NtA heeft onder meer een werkgroep Signalering, waarin deelnemers uit het onderwijs, welzijn en jeugdzorg hebben de handen ineen geslagen en in de zomer van 2016 een plan van aanpak opgesteld om zoveel mogelijk leerkrachten, pedagogische medewerkers en zorgteamleden kindbesprekingen te scholen in het signaleren van armoede. Dit heeft geresulteerd in het aanbod aan deze professionals van een training 'Armoede onder de Loep'

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Tot de maan en terug

Tot de maan en terug

'... Tot de maan en terug' is een theatervoorstelling die op 18 december 2016 in première ging in het Theater aan het Spui in Den Haag. Een magisch toneelstuk, gespeeld door kinderen, over de vraag 'Waar droom je van als je bijna niets hebt?'. Het is een project dat gesteund wordt door het Kansfonds en Stichting Leergeld. De toegang is gratis. Vooraf reserveren noodzakelijk, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klik hier om de flyer over de voorstelling te downloaden.

In de loop van 2017 wordt het stuk nog 10 keer opgevoerd. Hou de website www.leergelddenhaag.nl in de gaten voor data.

Ga naar boven

Geslaagde conferentie over kinderen en armoede
Arme Kant Fryslân

De problematiek van armoede krijgt een extra dimensie als er kinderen in meegesleurd worden. Hoe kerken daarmee omgaan, stond op 7 oktober centraal tijdens een conferentie over kinderen en armoede van de Arme Kant Fryslân. Met onder andere Meta Floor van Kerk in Actie, Harry van der Molen, wethouder Leeuwarden en Coby van der Kooij van de Kinderombudsman.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Sinterklaasactie Malburgen Arnhem wint Ariënsprijs 2016

Sinterklaasactie wint Ariënsprijs 2016

In veel gezinnen is er geen geld om dit feest te vieren. Uitsluiting van een kinderfeest als Sinterklaas kan heel pijnlijk zijn. Elk jaar rond 5 december komt een groep van vier mensen uit Malburgen, Arnhem bij elkaar om een lijst samen te stellen van de gezinnen, die in aanmerking komen voor de Sinterklaasactie. Alle kinderen in een gezin krijgen een cadeautje. Bij de uitreiking van de Ariënsprijs 2016 bleek dit project als winnaar uit de bus te komen.

Klik hier om over deze actie te lezen.

Ga naar boven

De Kinderwinkel Den Haag

De Kinderwinkel Den Haag

In de Haagse wijk Moerwijk – een van de wijken in Den Haag waar kinderen het in het algemeen niet gemakkelijk hebben – werd in 1995 vanuit kerkelijk initiatief de Kinderwinkel opgericht. In 2015 vierde de Kinderwinkel in de Van Baerlestraat zijn twintigjarig bestaan. In die jaren heeft het project zich ontwikkeld tot een onmisbare plek in de wijk, waar kinderen zich thuis kunnen voelen, samen kunnen spelen, sporten, knutselen en zich veilig kunnen voelen.

Klik hier om meer te lezen.

Houd uw gemeente bij de les!

100 miljoen extra voor kinderen in armoede

Met ingang van 2017 wordt er - naast eerdere financiële impulsen voor beleid gericht op kinderen - nogmaals elk jaar 100 miljoen extra voor kinderen uitgetrokken, waarvan 10 miljoen naar de samenwerkende fondsen Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld, Fonds Kinderhulp en Jarige Job. 85 miljoen gaat naar gemeenten en voor 5 miljoen wordt de bestemming nog nader bepaald.

Gemeenten hebben grote vrijheid bij de besteding van deze gelden. Des te meer reden om vanuit maatschappelijke organisaties de vinger aan de pols te houden. Welk beleid voert uw gemeente bij het besteden van deze gelden voor verbetering van de positie van kinderen? Wordt alles besteed aan deze 'kindpakketten', en wordt het goed besteed?

Bevraag uw gemeenteraadsleden en wethouder hierop!

Ga naar boven


Landelijk

Oproep Nominaties en donaties voor Ab Harrewijn Prijs 2017

Ab harrewijn Prijs

De Ab Harrewijn Prijs werkt. Elk jaar worden vijf initiatieven van onderop voor mensen met een nood beloond met een nominatie en een geldbedrag. Een mooi initiatief vindt altijd zijn weg. De jury zoekt voor de editie 2017 initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen of initiatieven om samen vooruit te komen te organiseren. U kunt het initiatief per mail voordragen voor 1 maart 2017 bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2016 is op 13 mei 2017 in de middag in de Pauluskerk te Rotterdam.
Giften zijn ook van harte welkom op NL94-INGB-0009.6443.96, t.n.v. Stichting Ab Harrewijn Prijs te Rotterdam (heeft Anbi-status).

Klik hier om naar de website van de Ab Harrewijn Prijs te gaan.

Ga naar boven

Nieuwsbrief 2016-9 verschenen

De laatste nieuwsbrief van 2016 is verschenen, met een special over kinderen in armoede.
De redactie wenst u veel leesplezier, goede feestdagen en een strijdbaar 2017.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Kinderen in armoede

Wat doen we er aan?

ballonnen touwtjespringen kleinKinderen die in armoede opgroeien; het is een groeiend en schrijnend probleem in Nederland. Wilma Kuiper geeft in een artikel een overzicht van de manieren waarop overheden, instellingen en particulier initiatief hiermee bezig zijn. Het artikel verwijst met een rijkdom aan links naar een indrukwekkend aantal bronnen en inspirerende initiatieven. 

Klik hier om dit artikel te lezen.

Kinderen in armoede, wat doen we eraan?

Een boeket uit duizend bloemen

Dat kinderen op moeten groeien in armoede houd de gemoederen erg bezig. Het gonst van de initiatieven om er iets aan te doen of om de gevolgen ervan te verzachten.
In dit artikel geeft Wilma Kuiper een overzicht van wat er aan feiten en analyses beschikbaar is en van de manieren waarop overheden, instellingen en particulier initiatief hier mee bezig zijn, overzichtelijk ingedeeld in vier categorieën:
a. Bereikbare en toegankelijke voorzieningen
b. Opvoedingsondersteuning
c. Talentontwikkeling en meedoen van kinderen
d. Mee-praten door kinderen

Het artikel verwijst met een rijkdom aan links naar een indrukwekkend aantal bronnen en inspirerende initiatieven. En daarbij gaat het nog maar om een bloemlezing: het werkelijke boeket is nog veel groter.
Zeer de moeite waard om te lezen en de links te volgen.

Lees meer

Het Zeeuws Pact

Een actief werkmodel voor armoedebestrijding waardoor alle kinderen en jongeren kunnen meedoen

kidsOp 17 oktober 2016 vond in de raadszaal in Goes de ondertekening van het Zeeuws Pact plaats. Marjolein Borgers (Stichting De Vonk, Tilburg*) schreef in 2015 in opdracht van Splinter** het Zeeuws Pact. Dit werd toen ondertekend door wethouders uit alle gemeenten van Zeeland. Het pact leert je wat er allemaal bij komt kijken als je effectief armoede onder kin-deren en jongeren wilt bestrijden: hoe begin ik, welk gedrag hoort bij armoedeproblematiek, wat zijn de valkuilen, welke oplossingen zijn er, hoe creëer je begrip en vertrouwen? Het Pact biedt een houvast om armoede onder de loep te nemen en om te checken of je op de goede weg bent. Het is een kompas in de complexe wereld van armoede. Het is ook een statement: kinderen horen niet op te groeien in armoede en ik zet mij in om deze kinderen niet buiten te sluiten.

Ondertekening op Wereldarmoededag

Dit jaar, op Wereldarmoededag, ondertekenden de Alpha scholengroep, de Nobego (basis-onderwijs) en Kinderopvang Walcheren het pact. Marjolein had de dag mee voorbereid en vertelde in Goes over het belang van samenwerken en de inspraak van kinderen en jongeren bij het maken van beleid. Kinderen en jongeren weten zelf vaak het beste waar zij behoefte aan hebben en zo sluiten je beleid of je activiteiten het meest aan bij de doelgroep.
Leerlingen van de scholengroepen gingen in gesprek met de ondertekenaars van vorig jaar. Dit leverde een levendige discussie op, door de openheid van de vragen (“Wat heeft u nou eigenlijk gedaan?”). De ondertekenaars van vorig jaar gaven aan dat het doorvoeren van nieuw beleid belangrijk is en dat er mooie concrete initiatieven zijn geweest. Zo zorgde een gemeente ervoor dat alle kinderen die zich hadden aangemeld voor de vakantieweek mee konden gaan en hield niet vast aan een maximaal aantal plaatsen.

Posterwedstrijd

poster zeeuws pact 2Ook was er de prijsuitreiking van de posterwedstrijd die voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen was uitgezet. De opdracht was een poster te ontwerpen met het thema: 'Wat kunnen mensen doen om armoede te stoppen?'. De winnaressen hadden zich goed verdiept in het thema en konden in hun eigen woorden perfect aandacht vragen voor de kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Ook was er een speciale vermelding van een klas voor nieuwkomers; kinderen die pas een jaar in Nederland zijn hadden zich samen creatief bezig gehouden met het onderwerp armoede.
Na de ondertekening van het pact vertelde de directeur van een van de basisscholen wat hun werkgroep van plan is te gaan doen om armoede meer bespreekbaar te maken en te zorgen dat geen enkel kind zich op school buitengesloten zou voelen. Een prachtig statement voor de toekomst!

* Stichting De Vonk is een kennis- en activeringscentrum voor armoede en sociaal uitsluiting, met speciale aandacht voor de effecten van armoede op kinderen. www.stichtingdevonk.nl
** Stichting Splinter is een provinciaal platform en komt op voor en behartigt de belangen van mensen met een minimuminkomen in de provincie Zeeland. www.splinterzeeland.nl

Klik hier voor meer informatie over het Zeeuws Pact

Klik hier om de volledige tekst van het Zeeuws Pact te downloaden

Klik hier om de posters 'Kinderen tegen armoede' te downloaden.

Klik hier om naar de startpagina van het themadossier Kinderen in Armoede te gaan.

 

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media