logo-sociale-alliantie6

Thema: Minima-effectrapportages

Lokaal minimabeleid onderzocht en verbeterd

minima effectrapportage nubudOmdat het Rijk tekortschiet wat betreft een evenwichtige verdeling van de rijkdom en gaten laat vallen wat betreft de bestaanszekerheid van grote groepen burgers, mogen/moeten gemeenten bijspringen om met noodverbanden te lage inkomens te ondersteunen. Alle gemeenten doen dat, zij het dat ene gemeente dat beter doet dan de andere. Juist de gemeenten die goed zijn in het aanleggen van noodverbanden, zoeken naar mogelijkheden om de structurele oorzaken van armoede aan te pakken, ook op lokaal niveau. Dat is ook de hoofdaanbeveling van een onlangs verschenen SER-rapport over de aanpak van armoede onder kinderen.

Lees meer

Armoede is schending van mensenrechten

spaarvarkenHet College voor de Rechten van de Mens brengt jaarlijks een rapport uit over de stand van zaken wat betreft de mensenrechten in Nederland. Het jaarrapport 2016 staat in het teken van armoede. De rapportage laat zien dat armoede verschillende mensenrechten onder druk zet (zoals het recht op gezondheid, onderwijs, arbeid en huisvesting. En omgekeerd: als mensenrechten onvoldoende worden gegarandeerd, is er een risico in armoede te komen of te blijven. Het College doet ook aanbevelingen aan de overheid.

Lees meer

  • thema dinges
  • thema huppeldepup
  • etc.

 

Zijn de beslissingen van armen wel zo dom?

Er is een nieuwe hype in de aanpak van armoede en schulden: mobility mentoring. Overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. Inzichten uit de hersenwetenschap worden gebruikt om mensen te leren hoe ze zich kunnen ontworstelen aan hun situatie van armoede en verschulding. De veronderstelling van deze nieuwe hype is dat armen domme beslissingen nemen en dat zij geen doordachte besluiten kunnen nemen voor de lange termijn, omdat de spanningen vanwege armoede de ontwikkeling van hun hersenen remt. Mijn indruk is dat hier sprake is van een hardnekkig vooroordeel van niet-armen over de cognitieve vermogens van armen.

Lees meer

Nieuwsbrief 2017-3 verschenen

Op 11 april is een nieuwe nieuwsbrief verschenen, met themadossier 'Minima-effectrapportages', en een grote hoeveelheid andere boeiende informatie.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media