logo-sociale-alliantie6

Tot de maan en terug

tot de maan en terug'... Tot de maan en terug' is een theatervoorstelling die op 18 december 2016 in première ging in het Theater aan het Spui in Den Haag. Een magisch toneelstuk, gespeeld door kinderen, over de vraag 'Waar droom je van als je bijna niets hebt?'. Het is een project dat gesteund wordt door het Kansfonds en Stichting Leergeld. De toegang is gratis. Vooraf reserveren noodzakelijk, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klik hier om de flyer over de voorstelling te downloaden.

In de loop van 2017 wordt het stuk nog 10 keer opgevoerd. Hou de website www.leergelddenhaag.nl in de gaten voor data.

Opgroeien in Armoede

Special Mede

medeKansfonds steunt projecten voor kinderen die opgroeien in armoede. Het zomernummer van 2016 (#10) van het kwartaalblad 'Mede' van Kansfonds is een bijzonder nummer, dat helemaal gewijd is aan het thema 'Opgroeien in Armoede'. Boordevol indrukwekkende interviews, ontroerende verhalen en prachtige projecten. Ervaringsverhalen, interviews met ouders, een gesprek met onderzoeker Cok Vrooman, columns en verhalen over initiatieven die worden gesteund door Kansfonds.

Klik hier om 'Opgroeien in armoede' online te lezen.
Klik hier voor een gratis abonnement op het kwartaalblad 'Mede'.

Klik hier om naar de startpagina van het themadossier Kinderen in Armoede te gaan.

 

Geslaagde conferentie over kinderen en armoede

Arme Kant Fryslân

conferentie-kinderen-en-armoedeDe problematiek van armoede krijgt een extra dimensie als er kinderen in meegesleurd worden. Hoe kerken daarmee omgaan, stond op 7 oktober centraal tijdens een conferentie over kinderen en armoede van de Arme Kant Fryslân. Met onder andere Meta Floor van Kerk in Actie, Harry van der Molen, wethouder Leeuwarden en Coby van der Kooij van de Kinderombudsman.

“Cijfers zeggen niet alles”, stelt de Leeuwarder wethouder Harry van de Molen. “Het gaat er om te voelen wat het met je doet wanneer je je van dag tot dag afvraagt of het goed komt.”
De gemeente Leeuwarden heeft veel lof gekregen over het Kindpakket. Dit is een pakket maatregelen dat ervoor kan zorgen dat kinderen uit arme gezinnen niet buiten de boot vallen. “Kinderen die in armoede leven is een onrecht en in strijd met de internationale verklaring van de rechten van het kind. In Leeuwarden leeft 16% van de kinderen in armoede. Dat is 1 op de 6. Dat kan niet. Juist omdat het niet alleen een kwestie van minder geld is, maar een kwestie van minder kans op ontwikkeling. In 2016 zijn tot nu toe ruim 2000 kinderen geholpen met de regelingen uit het Kindpakket. Maar we zijn er nog niet.”

“Het gesprek over armoede begint bij de kinderen. Zij voelen de spanning. Wethouder Van der Molen is zeer enthousiast over het Arm-en-Rijk-Spel, dat door Solidair Friesland is ontwikkeld. Daarmee worden alle kinderen uitgedaagd om over armoede na te denken. Activiteiten die mensen bij elkaar brengen zijn ook zeer waardevol. Daarom steunt de gemeente ook projecten als het Resto VanHarte: een goed gesprek én een driegangenmaaltijd. De kerken zijn van harte welkom om aan te schuiven bij het overleg voor de aanpak van armoede en schulden. Er is al veel contact en dat kan zeker nog verder worden uitgebreid.”

Ook de lezing van Coby van der Kooij (medewerker Kinderombudsman) en de workshops in het middagprogramma krijgen veel aandacht, en maken duidelijk dat de aanpak en preventie van armoede bij kinderen een blijvende taak is waarvoor alle krachten gebundeld zouden moeten worden.

Klik hier voor meer informatie over de conferentie.
Klik hier voor artikelen over de conferentie in het Friesch Dagblad

Klik hier om naar de startpagina van het themadossier Kinderen in Armoede te gaan.

Armoede onder de loep

Netwerk tegen Armoede ’s-Hertogenbosch met speciale aandacht voor kinderen

nta1Op 20 januari 2014 organiseerde de gemeente ’s-Hertogenbosch een conferentie Kinderen en Armoede. In ’s-Hertogenbosch gaat het op dat moment om tussen de 3000 en 6000 kinderen. Tijdens de conferentie bleken de aanwezigen allemaal de urgentie en de noodzaak te voelen om samen armoede bij kinderen aan te pakken door krachten te bundelen en (meer) samen te werken. Dit resulteerde in de start van het comité Netwerk tegen Armoede. Nu, bijna drie jaar later, is het Netwerk tegen Armoede ’s-Hertogenbosch (NtA) een platform met meer dan 50 aangesloten instellingen en organisaties van professionals en vrijwilligers. Het NtA heeft een website opgezet waar vraag en aanbod op het terrein van armoedebestrijding, en dan met speciale aandacht voor kinderen en armoede, bij elkaar komt. Daarnaast zijn er drie werkgroepen actief vanuit het Netwerk: de werkgroep Luchtgeven, de werkgroep Toegang tot voorzieningen en de werkgroep Signalering. Over deze laatste werkgroep vertel ik graag iets meer.

Werkgroep Signalering

Deelnemers uit het veld van onderwijs, welzijn en jeugdzorg hebben de handen ineen geslagen en in de zomer van 2016 een plan van aanpak opgesteld om zoveel mogelijk leerkrach-ten, pedagogische medewerkers en zorgteamleden kindbesprekingen te scholen in het signaleren van armoede. Dit heeft geresulteerd in het aanbod aan deze professionals van een training 'Armoede onder de Loep', verzorgd door stichting De Vonk uit Tilburg.
Waarom een training armoedesignalering? Veel armoede is nog steeds verborgen armoede. Signalen die kunnen wijzen op het leven in een armoedesituatie worden niet als zodanig herkend. Daarnaast wordt er in de training ingegaan op waarom arme mensen doen wat ze doen. Door oog te hebben voor hoe armoede beleefd wordt, wat het doet met mensen en de beslissingen die ze daarom wel of juist niet nemen, komt er meer begrip voor de handelswijze en kan er meer effectief gecommuniceerd worden. In de training worden handelingsperspectieven gegeven en kan op verzoek gewerkt worden aan een sociale kaart.

Wat is er op dit moment bereikt

Een eerste training 'Armoede onder de loep' is verzorgd voor de managers van de Brede Scholen in Den Bosch en voor medewerkers van Compas013. Ook een aantal medewerkers van Divers en MEE hebben in de afgelopen 1,5 jaar de training gevolgd. Verschillende deel-nemers kunnen via het Train-de-Traineraanbod in 2017 in heel Den Bosch medewerkers uit het basisonderwijs trainen in het signaleren van armoede.

Wordt vervolgd

Wat goed gewerkt heeft voor het basisonderwijs in Den Bosch en een deel van de vrijwilligers werkzaam in de Wijkpleinen, kan ook uitgezet worden onder bijvoorbeeld medewerkers van de GGD en het CJG maar ook bij medewerkers van de woningbouwcorporaties of medewerkers van gemeentelijke afdeling zoals werk en inkomen / schulddienstverlening / wonen en de Wmo-adviesraad.
De werkgroep Signalering is hiervoor op zoek naar nieuwe, enthousiaste werkgroepleden. die samen een nieuw plan van aanpak maken om een nog grotere groep professionals in Den Bosch getraind te krijgen in het signaleren van armoede. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Trainen in het signaleren van armoede

Wat merken de mensen in Den Bosch ervan? Dat de professionals en de vrijwilligers waar zij mee te maken krijgen meer kennis en inzicht hebben over hoe het is om te leven in armoede. Er is meer aandacht voor wat schaarste, in dit geval van inkomen, met mensen doet: wat voor de professional een prachtig aanbod aan ‘de arme’ lijkt komt helemaal niet aan..., er is geen ruimte voor in het hoofd....
Dat er meer oog is voor de sociale uitsluiting, die vaak het gevolg is van het leven in armoede en door meer begrip van de situatie van mensen in armoede, kan er beter gecommuniceerd worden. Er wordt beter doorverwezen en meer hulp op maat geboden. En dat werkt!

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het NtA: www.netwerktegenarmoede.nl

Voor meer informatie over de trainingen van stichting De Vonk kunt u terecht op www.stichtingdevonk.nl

Mirjam Mulder-Doggen

Klik hier om naar de startpagina van het thema-dossier Kinderen in Armoede te gaan.

Armoede in kaart 2016

Armoede in kaartHet Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft jarenlang een 'Armoedesignalement' uitgegeven, maar stopte daar mee. Ze geven nu een nieuw vervolg op de Armoedesignalementen in de vorm van een digitaal dossier: 'Armoede in kaart'. 
Het SCP werkt met een andere armoededefinitie dan het CBS dat ook cijfers over armoede publiceert. Volgens de CBS-definitie was in 2014 10,4% van de Nederlandse bevolking arm. Volgens het 'niet-veel-maar-toereikendcriterium' van het SCP was in 2014 7,6% arm. In 2015 en 2016 zou dat dalen naar 7,0%, maar dat is een raming: de meest recente gegevens dateren van 2014.
Een flink deel van armen ís werkend, 41 procent. En daarvan het grootste deel ‘gewoon’ in loondienst. Tot de risicogroepen behoren verder eenoudergezinnen en kinderen tot 12 jaar. Onder 65-plussers is het armoedepercentage relatief laag: 3%. De meeste armoede komt voor onder niet-westerse allochtonen, met name onder Marokkaanse Nederlanders. Van hen behoort 22% tot een huishouden met een inkomen onder het ‘niet-veel-maar-toereikendcriterium’. Dat is ruim vier maal zoveel als autochtonen.

Klik hier om naar 'Armoede in kaart' te gaan.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media