logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2017-1 verschenen

De eerste nieuwsbrief van 2017 is verschenen. Het hoofdthema is 'Een onbemind probleem'; over problematische schulden.
Daarnaast onder meer een brief aan alle gemeenten, columns, regionale dagen 'Samen tegen armoede' en nieuwe armoedecijfers van het CBS.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Een Onbemind Probleem

Problematische schulden

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

een onbemind probleemWat zijn de kosten en de baten van de wijze waarop overheden omgaan met mensen die kampen met problematische schulden? De Tweede Kamer en het Kabinet willen graag een antwoord op die vraag. Om zo'n maatschappelijke kosten-baten-analyse (mkba) mogelijk te maken heeft het ministerie van SZW aan de Universiteit van Tilburg (Roel in 't Veld), de KWINK groep (Jakar Westerbeek) en de RebelGroup (Rob Winters) opdracht gegeven een voorstudie te verrichten. Deze is in oktober 2016 verschenen onder de titel 'Een Onbemind Probleem'. In deze voorstudie wordt een schets gegeven het probleem en er worden voorstellen gedaan voor een beleidsalternatief. Veel van de geschetste knelpunten en voorgestelde alternatieven stemmen overeen met constateringen en verbeterpunten die vanuit de praktijk van de hulpverlening zijn en worden aangedragen. Niettemin is het goed dat ze nogmaals op een rij worden gezet. Hieronder een omschrijving van de voornaamste bevindingen van het rapport.

Lees meer

Schuldig - Wie betaalt de rekening?

schuldigVelen zullen erover gehoord hebben of de documentaireserie 'Schuldig' gezien hebben, die Human in november en december 2016 uitzond. Bewoners van de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord die het hoofd maar moeilijk boven water kunnen houden, worden gevolgd. Veel anderen die elk op hun eigen manier de strijd aangaan tegen ongeopende rekeningen en een vastgelopen systeem verschijnen ook ten tonele. De serie illustreert veel van wat er in 'Een onbemind probleem' wordt gesignaleerd.

Klik hier om de documentaireserie te bekijken.

Kiik hier om naar de startpagina van het themadossie 'Een onbemind probleem' te gaan.

Mensen kopje onder door digitalisering

digitaliseringDigitalisering rukt op. De opvatting dat mensen financieel zelfredzaam moeten zijn rukt tegelijkertijd ook op. En daar gaat het mis. Veel mensen blijken niet computervaardig genoeg om de digitale ontwikkelingen te kunnen bijbenen en raken in de problemen.
Overheid en instellingen mogen niet zonder meer uitgaan van de zelfredzaamheid van mensen. Waar moet je rekening mee houden en hoe benader je deze kwetsbare groep mensen? Schuld-HulpMaatje schreef er samen met NIBUD een artikel over in Sociaal Bestek, nr.5 2016.

Lees het artikel uit Sociaal Bestek

Kiik hier om naar de startpagina van het themadossie 'Een onbemind probleem' te gaan.

Hulp op maat doet wonderen

rekeningen2Denk mee met mensen met schulden en biedt ze begeleiding aan. Regels zijn nooit een doel op zich en maakt hulp op maat mogelijk. Dat is de strekking van een artikel van SchuldHulpMaatje in het augustus/septembernummer van Sociaal Bestek. De praktijk wijst uit dat een begeleiding op maat er toe bijdraagt dat veel mensen gemotiveerd hun financiële problemen willen aanpakken.

Lees het artikel uit Sociaal Bestek

Kiik hier om naar de startpagina van het themadossie 'Een onbemind probleem' te gaan.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media