logo-sociale-alliantie6

Kinderen in armoede

Wat doen we er aan?

ballonnen touwtjespringen kleinKinderen die in armoede opgroeien; het is een groeiend en schrijnend probleem in Nederland. Wilma Kuiper geeft in een artikel een overzicht van de manieren waarop overheden, instellingen en particulier initiatief hiermee bezig zijn. Het artikel verwijst met een rijkdom aan links naar een indrukwekkend aantal bronnen en inspirerende initiatieven. 

Klik hier om dit artikel te lezen.

Het Zeeuws Pact

Een actief werkmodel voor armoedebestrijding waardoor alle kinderen en jongeren kunnen meedoen

kidsOp 17 oktober 2016 vond in de raadszaal in Goes de ondertekening van het Zeeuws Pact plaats. Marjolein Borgers (Stichting De Vonk, Tilburg*) schreef in 2015 in opdracht van Splinter** het Zeeuws Pact. Dit werd toen ondertekend door wethouders uit alle gemeenten van Zeeland. Het pact leert je wat er allemaal bij komt kijken als je effectief armoede onder kin-deren en jongeren wilt bestrijden: hoe begin ik, welk gedrag hoort bij armoedeproblematiek, wat zijn de valkuilen, welke oplossingen zijn er, hoe creëer je begrip en vertrouwen? Het Pact biedt een houvast om armoede onder de loep te nemen en om te checken of je op de goede weg bent. Het is een kompas in de complexe wereld van armoede. Het is ook een statement: kinderen horen niet op te groeien in armoede en ik zet mij in om deze kinderen niet buiten te sluiten.

Ondertekening op Wereldarmoededag

Dit jaar, op Wereldarmoededag, ondertekenden de Alpha scholengroep, de Nobego (basis-onderwijs) en Kinderopvang Walcheren het pact. Marjolein had de dag mee voorbereid en vertelde in Goes over het belang van samenwerken en de inspraak van kinderen en jongeren bij het maken van beleid. Kinderen en jongeren weten zelf vaak het beste waar zij behoefte aan hebben en zo sluiten je beleid of je activiteiten het meest aan bij de doelgroep.
Leerlingen van de scholengroepen gingen in gesprek met de ondertekenaars van vorig jaar. Dit leverde een levendige discussie op, door de openheid van de vragen (“Wat heeft u nou eigenlijk gedaan?”). De ondertekenaars van vorig jaar gaven aan dat het doorvoeren van nieuw beleid belangrijk is en dat er mooie concrete initiatieven zijn geweest. Zo zorgde een gemeente ervoor dat alle kinderen die zich hadden aangemeld voor de vakantieweek mee konden gaan en hield niet vast aan een maximaal aantal plaatsen.

Posterwedstrijd

poster zeeuws pact 2Ook was er de prijsuitreiking van de posterwedstrijd die voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen was uitgezet. De opdracht was een poster te ontwerpen met het thema: 'Wat kunnen mensen doen om armoede te stoppen?'. De winnaressen hadden zich goed verdiept in het thema en konden in hun eigen woorden perfect aandacht vragen voor de kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Ook was er een speciale vermelding van een klas voor nieuwkomers; kinderen die pas een jaar in Nederland zijn hadden zich samen creatief bezig gehouden met het onderwerp armoede.
Na de ondertekening van het pact vertelde de directeur van een van de basisscholen wat hun werkgroep van plan is te gaan doen om armoede meer bespreekbaar te maken en te zorgen dat geen enkel kind zich op school buitengesloten zou voelen. Een prachtig statement voor de toekomst!

* Stichting De Vonk is een kennis- en activeringscentrum voor armoede en sociaal uitsluiting, met speciale aandacht voor de effecten van armoede op kinderen. www.stichtingdevonk.nl
** Stichting Splinter is een provinciaal platform en komt op voor en behartigt de belangen van mensen met een minimuminkomen in de provincie Zeeland. www.splinterzeeland.nl

Klik hier voor meer informatie over het Zeeuws Pact

Klik hier om de volledige tekst van het Zeeuws Pact te downloaden

Klik hier om de posters 'Kinderen tegen armoede' te downloaden.

Klik hier om naar de startpagina van het themadossier Kinderen in Armoede te gaan.

 

De Kinderwinkel Den Haag

kinderwinkelIn de Haagse wijk Moerwijk – een van de wijken in Den Haag waar kinderen het in het alge-meen niet gemakkelijk hebben – werd in 1995 vanuit kerkelijk initiatief de Kinderwinkel opgericht. In 2015 vierde de Kinderwinkel in de Van Baerlestraat zijn twintigjarig bestaan. In die jaren heeft het project zich ontwikkeld tot een onmisbare plek in de wijk, waar kinderen zich thuis kunnen voelen, samen kunnen spelen, sporten, knutselen en zich veilig kunnen voelen.

Klik hier om meer te lezen.

Klik hier om naar de startpagina van het themadossier Kinderen in Armoede te gaan.

 

Sinterklaasactie Malburgen Arnhem

Winnaar Ariënsprijs 2016

ariensprijs 2016In veel gezinnen is er geen geld om dit feest te vieren. Uitsluiting van een kinderfeest als Sinterklaas kan heel pijnlijk zijn. Elk jaar rond 5 december komt een groep van vier mensen uit Malburgen, Arnhem bij elkaar om een lijst samen te stellen van de gezinnen, die in aanmerking komen voor de Sinterklaasactie. Alle kinderen in een gezin krijgen een cadeautje. Bij de uitreiking van de Ariënsprijs 2016 bleek dit project als winnaar uit de bus te komen.

Klik hier om over deze actie te lezen.

Klik hier om naar de startpagina van het themadossier Kinderen in Armoede te gaan.

 

Houd uw gemeente bij de les!

100-miljoenMet ingang van 2017 wordt er - naast eerdere financiële impulsen voor beleid gericht op kinderen - nogmaals elk jaar 100 miljoen extra voor kinderen uitgetrokken, waarvan 10 miljoen naar de samenwerkende fondsen Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld, Fonds Kinderhulp en Jarige Job. 85 miljoen gaat naar gemeenten en voor 5 miljoen wordt de bestemming nog nader bepaald.

Gemeenten hebben grote vrijheid bij de besteding van deze gelden. Des te meer reden om vanuit maatschappelijke organisaties de vinger aan de pols te houden. Welk beleid voert uw gemeente bij het besteden van deze gelden voor verbetering van de positie van kinderen? Wordt alles besteed aan deze 'kindpakketten', en wordt het goed besteed?

Bevraag uw gemeenteraadsleden en wethouder hierop!

Klik hier om naar de startpagina van het themadossier Kinderen in Armoede te gaan.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media