logo-sociale-alliantie6

Armoede Live!

armoedelive klein

Armoede Live! analyseert armoede in de rijke samenleving. Vijf maatschappelijke trends staan centraal. Deze trends raken alle mensen, maar treffen mensen met een beperkt inko-men onevenredig hard. Voor hen zijn de poorten tot consumptie gesloten.

Het doel van Armoede Live! is deze armoede in de rijke samenleving zichtbaar en hoorbaar te maken. Tien Nederlanders vertellen openhartig over hun leven en over hun kortsluiting met de welvaart in Nederland. Door hen komen we te weten wat armoede is en wat trends doen met mensen met weinig inkomen.

Het project Armoede Live! omvat meerdere producten, zie daarvoor de aparte website.
Er is ook een boek met film verschenen.

Bestellen:
Het boek, inclusief dvd met de korte film 'Arm in een rijk land', kost € 14,90.
Graag een mail met vermelding van ‘Boek Armoede Live’ en uw adresgegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Organisaties ontvangen een factuur bij de levering.

Aan de keukentafel

Verslag van gesprekken met arme huishoudens in Zwolle

Keukentafel A5 ring 1 grootDe gemeente Zwolle bindt de strijd aan met armoede in de stad. Het beleid is erop gericht om Zwolle op termijn armoedevrij te maken. De bijdragen die de gemeente kan leveren om dat doel te bereiken zijn vastgelegd in de nota ‘Van kwetsbaar naar weerbaar. Armoedebeleid 2008-2011’.

Daaraan moet nog worden toegevoegd welke bijdragen de Zwolse samenleving kan leveren om een einde te maken aan de armoede in de stad. Daarbij wordt armoede niet beperkt tot een probleem van individuele mensen, maar omschreven als een maatschappelijk vraagstuk dat heel de samenleving aangaat. De oplossing van dit vraagstuk vraagt een gezamenlijke inzet van burgers en maatschappelijke organisaties.
‘Aan de keukentafel. Verslag van gesprekken met arme huishoudens in Zwolle’ verscheen in het kader van het project Zwolle Armoedevrij.

Tekst en uitvoering: Raf Janssen en Wilma Kuiper
Ontwerp: Hans Dienaar bNO

Bestellen of downloaden

Klik hier om 'Aan de keukentafel' te downloaden als pdf-document.

De publicatie is ook als boek te bestellen, voor € 12,50. Graag een mail met vermelding van ‘Boek Keukentafel’ en uw adresgegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Organisaties ontvangen een factuur bij de levering.

Publicaties

Enkele publicateis van de Sociale Alliantie, vaak i.s.m. Stichting CliP, zijn de volgende:

Armoe de baas!? 

armoedebaas klein

Het boek Armoe de baas!? is opgebouwd uit drie delen.
Eerst komen in Stemmen van langszij deelnemers aan het woord. Dit deel geeft een beeld van de dagelijkse werkelijkheid van de mensen die gebruik (moeten) maken van de voedselbank.
Lees meer >

Armoede Live 

armoedelive kleinArmoede Live! analyseert armoede in de rijke samenleving. Vijf maatschappelijke trends staan centraal. Deze trends raken alle mensen, maar treffen mensen met een beperkt inkomen onevenredig hard. Voor hen zijn de poorten tot consumptie gesloten. 
Lees meer >

Aan de keukentafel 

Keukentafel A5 ring 1De gemeente Zwolle bindt de strijd aan met armoede in de stad. Het beleid is erop gericht om Zwolle op termijn armoedevrij te maken. De bijdragen die de gemeente kan leveren om dat doel te bereiken zijn vastgelegd in de nota ‘Van kwetsbaar naar weerbaar. Armoedebeleid 2008-2011’. 
Lees meer >

Armoe de baas?!

Het perspectief van voedselbanken

armoe de baas‘De gemeente werkt vanuit de vraag waar je recht op hebt. De voedselbank kijkt naar wat iemand nodig heeft.’

Het boek Armoe de baas!? is opgebouwd uit drie delen.
Eerst komen in 'Stemmen van langszij' deelnemers aan het woord. Dit deel geeft een beeld van de dagelijkse werkelijkheid van de mensen die gebruik (moeten) maken van de voedselbank.
In 'Lessen voor sociaal beleid' worden de verschillen tussen de voedselbanken en de verschillende manieren hoe gemeenten er mee omgaan in kaart gebracht.
Tot slot wordt in 'Twijfels' gezocht naar een toekomstgericht perspectief van het verschijnsel voedselbanken. Ongebruikelijke en mogelijk ongemakkelijke vragen worden daarbij niet geschuwd. Het zijn vragen die de maatschappelijke discussie over voedselbanken verder kunnen brengen dan de thema’s waarop het debat zich nu toespitst. Daarover willen we graag in discussie met zoveel mogelijk mensen.

Raf Janssen

Klik hier om dit boek te downloaden als pdf-document.

Nieuws rond schuldenbeleid begin 2017

Met dank aan Martijn Schut

 • Eind 2016 is het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar de Tweede kamer gestuurd. De nieuwe beslagvrije voet wordt een stuk eenvoudiger, met zoveel mogelijk een vast bedrag per leefsituatie. Mogelijk wordt hij per 1 juli 2017 ingevoerd, conform oorspronkelijke planning. Tot die tijd moeten we het doen met de huidige beslagvrije voet. Bereken hem hier. Let op: niet alle gemeenten berekenen hem op de juiste manier.
 • Naast vereenvoudiging van de beslagvrije voet moeten ook (verbreding van) het Beslagregister, de Vindplaats voor Schulden en de Verwijsindex Schuldhulpverlening ervoor zorgen dat mensen kunnen beschikken over een minimum aan inkomen voor het basale levensonderhoud. Lees meer.
 • Het brede moratorium - al in 2012 ter nadere uitwerking opgenomen in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening - lijkt er nu toch echt te gaan komen. De Raad van State heeft hierover deze week geadviseerd. Daarna gaat het naar de Eerste Kamer; ik verwacht invoering op 1 juli 2017. Zie rubriek moratorium op blog.
 • De gemeente als schuldeiser: op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Fraudewet in werking. De verandering betekent o.a. dat UWV, SVB en gemeenten de hoogte van de boete voor mensen met een uitkering voortaan moeten afstemmen op de ernst van de overtreding, de mate waarin deze verwijtbaar is en de omstandigheden van betrokkene. De Checklist beleidskeuzes bestuurlijke boete geeft een overzicht van de gevolgen van de wetswijziging voor de keuzes die uw gemeente heeft gemaakt.
 • Bestel Quiet500 Magazine over armoede in Nederland. Sinds kort is er ook de Quiet Community en Quiet Kids waarmee je wat kan in het kader van gemeentelijk armoedebeleid. Lees meer.

 • Ook in 2017 verleent het ministerie van SZW subsidie voor projecten rond armoede- en schuldenproblematiek. Deze subsidie is niet bedoeld voor gemeenten. Lees meer.

Toevoeging 16 februari 2017:

 • Op 16 februari is het Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen door de Tweede Kamer. Nu gaat het naar de Eerste Kamer. Verwachting is dat de nieuwe beslagvrije voet in werking treedt op 1 januari 2018. Lees hier hoe de nieuwe beslagvrije voet eruit ziet.
 • De campagne Afgelost = Opgelost is ontwikkeld om mensen met financiële problemen te stimuleren vroegtijdig professionele hulp te zoeken. Via www.afgelostisopgelost.nl kun je een gratis toolbox downloaden met campagnemateriaal dat je desgewenst kunt aanpassen aan je eigen organisatie of gemeente.
 • Wat zijn goede alternatieven voor beschermingsbewind? Hoe kunnen gemeenten de stijgende kosten tegengaan? Zie hier de laatste inzichten.
 • In een brief van Klijnsma aan de Tweede Kamer over diverse onderwerpen van het schuldenbeleid is op p.2 onderaan te lezen dat de beoogde publicatiedatum van het breed wettelijk moratorium 1 maart aanstaande is.

Kiik hier om naar de startpagina van het themadossie 'Een onbemind probleem' te gaan.

 • Vanmorgen is het Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen door de Tweede Kamer. Nu gaat het naar de Eerste Kamer. Verwachting is dat de nieuwe beslagvrije voet in werking treedt op 1 januari 2018. Lees hier hoe de nieuwe beslagvrije voet eruit ziet.
 • De campagne Afgelost = Opgelost is ontwikkeld om mensen met financiële problemen te stimuleren vroegtijdig professionele hulp te zoeken. Via www.afgelostisopgelost.nl kun je een gratis toolbox downloaden met campagnemateriaal dat je desgewenst kunt aanpassen aan je eigen organisatie of gemeente.
 • Wat zijn goede alternatieven voor beschermingsbewind? Hoe kunnen gemeenten de stijgende kosten tegengaan? Zie hier de laatste inzichten.
 • Het aantal huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens is in 2015 volgens het CBS nagenoeg gelijk gebleven. Maar het aantal huishoudens dat 4 jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen, nam in 2015 toe.
 • In een brief van Klijnsma aan de Tweede Kamer over diverse onderwerpen van het schuldenbeleid is op p.2 onderaan te lezen dat de beoogde publicatiedatum van het breed wettelijk moratorium 1 maart aanstaande is.
Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media