logo-sociale-alliantie6

Stille helpers

stille-helpersStille helpers zijn mensen die anderen helpen, gewoon omdat ze zien dat het nodig is. Vaak zijn ze onzichtbaar, maar achter de schermen verzetten ze bergen werk.
Helpen en delen is de afgelopen decennia onderbelicht geraakt, maar de stille helpers zijn gebleven. Ze zijn met velen, en ze blijven vaak anoniem. Tot nu.
In 2014 geeft Cordaid de stille helpers een naam en een gezicht. Om ze te bedanken voor hun werk, en om anderen te inspireren. Want stille helpers hebben we nodig, misschien wel meer dan ooit.

Website

Cordaid bestaat in 2014 100 jaar. Dat is aanleiding om de verhalen van stille helpers op de website stillehelper.nl/nl te plaatsen en tijdens speciale bijeenkomsten door het land aandacht te geven. Zo wordt een beweging van stille helpers gecreëerd.

Klik hier om naar de speciale website te gaan, met veel filmpjes en verhalen.

In het filmpje ieronder kunt u kennis maken met de gedachten achter de beweging.  

Bijzonder Lokaal

Activiteiten en initiatieven met een bijzondere aanpak

bijzonder-lokaalIn de Pijler-brochure 'Bijzonder Lokaal' zijn dertig initiatieven en projecten in Limburg verzameld, die bijzonder zijn in hun aanpak van 'armoede'. Eenvoudige, creatieve, kleinschalige, bijzondere activiteiten van onderop. Initiatieven van de mensen zelf in buurt, wijk, dorp of stad, die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen of als inspiratie kunnen dienen. Activiteiten en initiatieven met een bijzondere aanpak van de armoedeproblematiek, het tegengaan van verspilling, het delen van zaken, het laten meedoen van mensen aan onze samenleving. Ook zijn er aansprekende voorbeelden van wisselwerking en samenwerking tussen instituten en burgers. Waar de Rijksoverheid decentraliseert naar de burgerlijke gemeente geeft deze brochure aandacht aan het lokale initiatief.

Klik hier om de pdf van de brochure te downloaden.

Rotterdamse Sociale Alliantie

logo-rosaEen heel actieve plaatselijke sociale alliantie is RoSA: de Rotterdamse Sociale Alliantie.
Op 16 oktober 2007 was de oprichtingsbijeenkomst. De Rotterdamse Sociale Alliantie is een netwerk van deskundigen en van de hulpverlening aan arme mensen in Rotterdam. Cliëntenraden, kerkelijke organisaties, vakbonden, opbouwwerk, vrouwenorganisaties, allochtone en autochtone organisaties zijn erin vertegenwoordigd.
De strijd tegen de armoede wordt vanuit RoSA gevoerd door beïnvloeding van de Rotterdamse politiek. Er worden ook acties gevoerd.

Wat doet RoSA?

RoSA heeft een netwerkfunctie. Kennis en ervaringen worden gebundeld om aandacht te vragen voor de groepen Rotterdammers die rond moeten komen van rond een sociaal minimum of zelf minder. RoSA organiseert ieder voorjaar en ieder najaar bijeenkomsten om met (ervarings-)deskundigen van gedachten te wisselen over één of enkele onderwerpen. Vervolgens worden deze onderwerpen nader uitgewerkt tijdens lokale alliantiedagen van de kaderleden van het netwerk. De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden aan de orde gesteld in een jaarlijks overleg dat RoSA heeft met de wethouder voor armoedebeleid. Over dringend actuele onderwerpen neemt RoSA contact op met de beleidsambtenaar armoede van de dienst Sociale Zaken en Werk.
RoSA verricht werkzaamheden op het gebied van publiciteit en onderzoek met als doel de positie van Rotterdammers die rond moeten komen met een inkomen rond het sociaal minimum te verbeteren. RoSA organiseert elk jaar op 17 oktober de Internationale Dag tegen Armoede uitgeroepen in 1992 door de Verenigde Naties met een themabijeenkomst.

Klik hier om meer te lezen op de eigen website van RoSA.

Delen achter de Duinen

dadd2In een aantal gemeenten zijn samenwerkingsverbanden ontstaan van tal van organisaties die iets met armoede te maken hebben. Zeg maar plaatselijke 'sociale allianties', ook al hebben ze vaak een andere naam.
Zo hebben in Den Haag, onder de paraplu van 'Delen achter de Duinen' (DADD), tientallen Haagse organisaties in 'het sociale domein' zich verenigd. Zij hebben onder meer een mooi model ontwikkeld om de gemeente te voeden met signalen en suggesties op het gebied van armoede in Den Haag: het samenstellen van een 'inspiratienota' met beleidsvoorstellen en daarover debatteren met de gemeenteraad. Leden van DADD spreken regelmatig in bij de gemeenteraad en houden nauw contact met politieke partijen.
Verder zijn er werkgroepen; politiek, onderzoek, armoedefietstochten en zelfvoorzieningen. Tenslotte werken ze ook samen met de Haagse Hogeschool in het kader van afstudeertrajecten.

Klik hier om op de eigen website van DADD meer te lezen.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media