logo-sociale-alliantie6

Ariëns Prijs 2013: 28 lokale initiatieven

Werken vanuit je hart

ariensprijs-2013In de Walburgiskerk in Arnhem reikte Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop aartsbisdom Utrecht, op 5 oktober 2013 de driejaarlijkse Ariëns Prijs voor Diaconie uit. Er waren 28 projecten en initiatieven ingediend. "Een verheugend groot aantal", aldus juryvoorzitter Hub Crijns. Daaruit selecteerde de jury er vier, waaruit inloophuis De Herberg uit Westervoort tot winnaar werd gekozen. Dit initiatief ontving 1.000 euro en een kunstwerk, de drie nummers twee kregen elk 500 euro en een kunstwerk.

Boekje met 28 lokale initiatieven

Hoe maak je een Vastenactiekalender die professioneel oogt? Op welke wijze organiseer je een eenvoudig systeem om een kaartschrijfactie tot een succes te maken? Wat is er voor nodig om een diaconaal platform in de stad te organiseren - een platform dat het werk van 80 kerken bundelt middels een diaconale kaart op een website, waarin armoedevraagstukken gekoppeld worden aan hulpverlenende organisaties?

Dit is een kleine greep uit de 28 projecten die in Werken vanuit je hart beschreven worden. De 28 pareltjes vormen het hart van het boekje. Ieder project is voorbeeldgevend, in zijn eenvoud of creativiteit, in zijn uithoudingsvermogen, in de organisatie, in de samenwerking. De diaconale focus op de medemens in nood brengt ze samen, waarmee "Werken vanuit je hart" als antwoord dient op de vraag "Hoe kan ik voor jou een naaste zijn?"

Klik hier om de pdf van de brochure te downloaden.

Volkstuinvitaminen

volkstuinvitaminenParticipatieproject voor minima

In 2010 zijn de eerste ervaringen opgedaan met een kleinschalig volkstuinproject om minima te stimuleren om te gaan tuinieren op een volkstuin. Het is een eenvoudige en goedkope manier om iets voor minima te doen.
Gemeenten en volkstuinverenigingen voeren het volkstuinproject op hun eigen manier uit: de formule kan aan elke lokale situatie worden aangepast. Bij de uitvoering van het project zijn in principe drie organisaties betrokken: de volkstuinvereniging, de gemeente en CliP/Stimulansz. De Volkstuinverenigingen benaderen in samenwerking met CliP/Stimulansz de gemeente om een aantal randvoorwaarden (werving en promotie, een financiële projectbijdrage en in sommige gevallen het leveren van grond) om het project op lokaal niveau te regelen. De gemeente kan een stimulerende rol vervullen voor potentiële deelnemers.
De volkstuinvereniging wordt gevraagd om mensen met een minimuminkomen op te nemen die willen (leren) tuinieren. De vereniging stelt grond per deelnemer beschikbaar en zorgt dat er een 'tuincoach' is die de deelnemers begeleidt. De vereniging zorgt voor (tweedehands) gereedschap, een tuingereedschapskist en wat poot- en zaaigoed om te beginnen. Deelname is op basis van vrijwilligheid.
Met een kleinschalige volkstuinproject wordt op verschillende manieren voor mensen met minimuminkomens de drempel verlaagd om een volkstuin te nemen. Factoren eigen regie en sociale contacten zijn belangrijk en kunnen gezien worden als een stap op weg naar participatie. Inmiddels zijn er in 11 gemeenten volkstuinprojecten.

Lees meer op de eigen website van Volkstuinvitaminen van Volkstuinvitaminen.

Ariënsprijs 2016 - 30 diaconale projecten

Areënsprijs voor diaconie

Het Aartsbisdom Utrecht reikt om de drie jaar de Ariëns Prijs voor Diaconie uit aan een diaconale activiteit uit het aartsbisdom. In het jaar van Barmhartigheid zien we veel verschillende initiatieven rond diaconie en caritas. Er waren maar liefst 30 genomineerde projecten, die alle beschreven zijn in een publicatie.

Klik hier om meer te lezen over de prijs.
Klik hier om de bundel met beschrijvingen en interviews van alle initiatieven te downloaden als pdf-document.

Lokale bijdragen aan de strijd tegen armoede

Voorjaarsactie 2016

lokale-strijdDe Sociale Alliantie biedt plaatselijke groepen en gemeenteraadsleden materiaal aan om de gemeente te stimuleren een goed armoedebeleid te voeren. Rond vier speerpunten worden beleidsaanbevelingen gedaan en worden vragen gesteld om meer inzicht in het beleid te krijgen.

Lees meer

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media