logo-sociale-alliantie6

logo-sociale alliantie youtube3

Aanpak 2015

Werkprogramma van de Sociale Alliantie

Ondanks de geringe financiële en organisatorische middelen blijft de Sociale Alliantie in 2015 actief als landelijk netwerk voor een samenleving zonder armoede. Er worden inhoudelijk inspirerende en vernieuwende bijdragen geleverd aan het maatschappelijk debat rond verarming, verrijking en verschulding.

Lees meer

Armoedesignalement 2013

In 2012 is de armoede in Nederland sterk toegenomen

armoedesignalement2013

Begin december verscheen het Armoedesignalement 2013. In het rapport geven onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een zo actueel mogelijk beeld van de omvang, ontwikkeling en karakteristieken van armoede in Nederland.
Het Armoedesignalement 2013 is het vierde jaarrapport in een informatiereeks over armoede, die door het SCP en het CBS gezamenlijk wordt uitgebracht.

Lees meer

Gezichten van armoede

Armoede heeft veel gezichten. Schrijnend zijn de beelden in de media over armoede ver van huis. Maar wie goed kijkt, ziet ook steeds meer armoede in ons eigen land.
Jolanda Hennekam schetst beelden van armoede in Nederland.

Klik hier om onderstaand artikel te downloaden als Word-document.

Zelf zag ik in 1980 voor het eerst bewust het gezicht van armoede in het rijke West-Europa. Dat was in Wenen, die keurige stad. Ik zag daar een man op straat in een afvalbak grabbelen. Hij viste een halve Big Mac eruit, propte die snel in zijn mond en grabbelde toen verder in de afvalbak. Ik schrok me wild. Mijn studiebeurs was geen vetpot, maar ik hoefde gelukkig niet uit een vuilcontainer mijn kostje bij elkaar te sprokkelen.
Eind jaren tachtig, toen Lubbers zijn karwei had afgemaakt, zag ik de eerste 'skipper' op de Vismarkt een restje kibbeling uit een prullenbak vissen. Nu zie ik geregeld zulke 'dumpster divers'. En ik zie bedelaars op straat, ik zie daklozen in portieken slapen. Ik woon hartje stad en zie dagelijks dit gezicht van armoede. Honger, dak-en thuisloosheid.
Na mijn studie kwam ik begin jaren tachtig op de arbeidsmarkt. Op het hoogtepunt van de recessie. Er was geen werk, mensen vlogen er met bosjes tegelijk uit. Ik vroeg een uitkering aan. Dat ging collectief, met grote groepen tegelijk ergens in de Uurwerkersgang. Ik ging erop vooruit: de uitkering was hoger dan mijn studiebeurs. Maar de pret duurde niet lang: de no-nonsense van Lubbers I en Lubbers II zorgde ervoor dat ik steeds minder te besteden had na aftrek van alle vaste lasten.

No future

Begin jaren negentig kreeg ik het steeds benauwder vanwege die voortdurende bezuinigingen en sloot me uit protest aan bij De Arme Kant van Nederland. Ik schreef stukken in Trouw, hield lezingen en sprak met politici. Ik deed mee aan de grote landelijke Armoedeconferenties. Maar ik merkte dat ondanks alle rapporten en discussies over armoede mijn besteedbaar inkomen alleen maar verder afnam. En ook het inkomen van mijn vrienden, die net als ik tot de verloren generatie behoorden. No future.
Veel van die vrienden zijn nooit goed terecht gekomen: als ze eindelijk een baantje vonden was het meestal een banenpoolplaats, melkertbaan, id-baan. En nu zitten ze weer thuis en kwijnen achter en samen met de geraniums weg. Het gezicht van die vrienden is een ander gezicht van armoede. Uitgesloten, uitgekotst. Nooit echt een volwaardige baan gehad. En nu weer aan de kant gezet. Alweer no future.

Gekleurde armoede

Zelf kwam ik niet in het gesubsidieerde werk terecht, maar kreeg een tijdelijke aanstelling in het volwassenenonderwijs. Ik gaf les aan asielzoekers op verschillende AZC's in de provincie. Het was leuk werk. Maar mijn leerlingen hadden het niet zo leuk. Ze leefden in piepkleine woonunits en caravans, waren chronisch gestresst, depressief, machteloos. Vechtend tegen de IND, de wanhoop, het verdriet. Verloren in een vreemd land, onbekend met onze taal, soms zelfs analfabeet. Ik zag een nieuw gezicht van armoede, een gekleurd gezicht.

Flexwerk

Ik kreeg een aantal keren achter elkaar een nieuw tijdelijk contract bij dat ROC. Een vaste aanstelling gloorde aan de horizon. Maar opeens sloeg het noodlot toe en kreeg ik kanker. Ik was een tijdje uit de running. Toen werd ik via de arbo-arts door mijn werkgever onder druk gezet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, anders zou ik geen nieuw contract krijgen. Mijn volgende contract was half zo veel uren en daarna kreeg ik geen nieuw contract meer. Naar UWV toe heette het 'geen formatie', maar zoals mijn leidinggevende mij later toegaf, was het omdat de school geen risico wilde lopen. Kanker en ook nog een trap na! De vakbond kon niks voor me doen. Het was weliswaar smerig maar conform de CAO. En het kwam vaak voor. Als flexwerker moet je niet ernstig ziek worden, want dan kun je het wel schudden.
Maar deze tijdelijke contracten waren nog een zegen vergeleken bij de contracten die ik daarna kreeg. Vaak kreeg ik zo weinig uren dat ik een aanvullende uitkering nodig had. Meestal was er niet eens sprake van een echt arbeidscontract, maar van een uitzendovereenkomst. Het was elke dag maar weer afwachten of ik volgende week nog werk had. De baantjes duurden vaak te kort om WW-recht op te bouwen en pensioenopbouw zat er ook nauwelijks in. Als ik ziek was kreeg ik de eerste paar dagen geen ziektegeld. De korte schoolvakanties kreeg ik niet of maar gedeeltelijk doorbetaald en in de zomer werd ik keihard op straat geschopt. Ik ontdekte een nieuw gezicht van armoede: gebrek aan goede arbeidsvoorwaarden en rechtszekerheid.

Chronisch ziek

En ik zie steeds meer gezichten van armoede om me heen. Bijvoorbeeld bij een goede vriendin van mij. Zij had - na jaren bijstand - een ID-baan gekregen en was blij dat ze eindelijk iets meer te besteden had, eindelijk ook wat leven in plaats van alleen maar overleven. Maar haar baan werd wegbezuinigd. En zij werd ziek; een chronische darmontsteking. Ze kwam twee jaar in de ziektewet en daarna in de WIA. Haar inkomen ging terug naar bijstandsniveau. Voor bepaalde medicijnen moet ze een eigen bijdrage betalen. Ze moet bovendien elk jaar het hele eigen risico ophoesten. Maar hoewel haar aandoening op de lijst van chronische ziekten staat, krijgt ze toch geen WTCG-tegemoetkoming, omdat ze wisselende doseringen en combinaties van medicijnen krijgt. Door haar ziekte heeft ze geregeld pijn en vaak is ze te moe om iets gezelligs met vrienden te ondernemen. Ook heeft ze nauwelijks geld voor uitstapjes en ontspanning. Dat is ook een gezicht van armoede: chronische lichamelijke ziekte.

Psychisch ziek

Een familielid van mij heeft een psychische ziekte en krijgt antipsychotica en antidepressiva. Ze leeft al jaren van een bijstandsuitkering. Eens vond een overijverige ondeskundige medewerker bij de sociale dienst dat ze 'sociaal geactiveerd' moest worden en zette haar onder druk om verplicht vrijwilligerswerk te gaan doen. Het gevolg was dat ze compleet flipte en Lentis dagelijks psychiatrisch verpleegkundigen bij haar langs moest sturen om een opname te voorkomen. De psychiater schreef nog een extra pilletje voor. De sociale dienst laat haar weer even met rust.
Ze moet zien rond te komen met een bijstandsuitkering, wat veel zelfdiscipline en helderheid van geest vergt. Maar de warboel in haar hoofd is te groot. Ze heeft vrijwel geen overzicht over haar financiën. Ze laat zich gemakkelijk overhalen door colporteurs, callcentra en reclamefolders om dingen te kopen die ze niet nodig heeft. Ze maakt schulden bij postorderbedrijven. Ze kan niet reserveren voor het eigen risico. Als de financiële stress te groot wordt, krijgt ze meer dwanggedachten en wanen. Dan schrijft de psychiater, die niet op de hoogte is van haar financiële knoeiboel, haar een hogere dosis pillen voor, waardoor ze nog passiever en duffer wordt. Ik heb haar aangeraden hulp te zoeken voor haar financiële problemen. Ze krijgt nu hulp van de Belastingtoko en Paperassentoko. Zo wordt ze weer iets rustiger in haar hoofd. En komt er weer iets van ontspanning in haar gezicht. Psychische ziekte, verwarring, schulden: ook een gezicht van armoede.

Bijstandsmoeder

Een ander familielid van mij is bijstandsmoeder. Twee keer gescheiden, uit elk huwelijk een kind. Ze moet elk dubbeltje omdraaien. Ze wil haar kinderen niet te kort doen, maar het wordt steeds moeilijker. Haar moeder springt soms bij, koopt schoenen voor de kinderen, betaalt de zwemlessen, geeft geld voor vervoer. Gelukkig is ze erg handig en creatief en kan zelf kleren naaien en kapot huisraad repareren. Geld voor een cursus, uitgaan of vakantie heeft ze niet. Haar leefwereld en kennissenkring wordt steeds kleiner, haar zorgen steeds groter. Je ziet het in haar gezicht. De armoede van een moeder in de bijstand. En je ziet het al een beetje in de gezichten van haar kinderen. De armoede van kinderen in de bijstand.

Ouderen

Ik ken een mevrouw van 87. Ze leeft van AOW en een klein pensioentje. Ze is slecht ter been, haar zoon doet af en toe boodschappen. Ze kan haar huis niet meer schoonhouden, maar wil geen mensen van het Zorgloket over de vloer. Want ze schaamt zich. Ze schaamt zich voor haar woning. Ze woont weliswaar in een eigen huis, maar heeft geen geld meer voor het onderhoud. De vloerbedekking is sleets, haar huisraad versleten, het behang vertoont slechte plekken. Ze schaamt zich voor zichzelf. Want ze heeft geen geld meer om haar kapotte kronen te laten vervangen, geen geld meer voor een nieuwe bril, geen geld meer voor de kapper. Veel van haar vrienden van vroeger zijn al overleden. Die namen haar nog wel eens mee uit sinds het overlijden van haar man. Ze kijkt wat tv, leest af en toe een boek. En zit veel in het donker, want de stroom is zo duur. Soms zegt ze dat ze er niks meer aan vindt. Als ik haar aankijk, zie ik het gezicht van stille armoede.

Nieuwe armoede

Op de televisie zag ik een mevrouw, Sascha Meyer, moeder van drie opgroeiende pubers. Ooit had ze een succesvolle carrière als styliste en journaliste. Ze woonde in een mooi groot huis en kon kopen wat ze wilde. Maar haar huwelijk liep stuk, ze raakte haar baan kwijt en haar ex-man kon de kinderalimentatie niet betalen. Zij belandde bij de Voedselbank. Haar ex ook. Als haar ouders niet bijspringen moet ze haar huis uit. Nieuw werk vinden lukt niet; iedereen vindt haar met 47 te oud. Ze heeft nu een boek geschreven over zichzelf, getiteld 'De nieuwe arme'. Ze is niet de enige. Steeds meer hoger opgeleiden, zzp'ers en eigenwoningbezitters komen in financiële problemen. Bij de Kredietbank en de Voedselbank zie je het gezicht van de nieuwe armoede.

Geestelijke armoede

Bij gezichten van armoede denk ik tenslotte ook aan premier Rutte. Die beweerde eind vorig jaar dat er in ons land geen armoede bestaat: het is wel "pittig" om te moeten rondkomen van een uitkering, maar er is geen situatie "waar onmiddellijk ontwikkelingshulp naar toe moet". Pittig is een Haags modewoord. Het roept associaties op met spannende uitdagingen, avontuur, lekkere kruiden, iets wat je leven jus geeft. Daar kunnen onze armen het mee doen! In Den Haag zie ik het gezicht van geestelijke armoede.

Maar genoeg over armoede. Ik wil rijkdom zien. Rijkdom aan ideeën hoe we armoede kunnen verzachten en uitbannen. Daarvoor zijn we actief in de anti-armoedebeweging.

Jolanda Hennekam

Eerste digitale nieuwsbrief verschenen   

Op 11 november 2014 is de eerste eigen nieuwsbrief van de Sociale Alliantie verschenen. Via deze nieuwsbrief kan iedereen die er zich (gratis) op abonneert op de hoogte blijven van nieuws over de Alliantie zelf en over onderwerpen die van belang zijn voor de anti-armoedebeweging. Elk nummer zal een eigen inhoudelijk thema krijgen. In het eerste nummer is dat 'Ongelijkheid en armoede'.   

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om je aan te melden. 

Nieuwsbrief 2014-1

11 november 2014

Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van de Sociale Alliantie.
De Sociale Alliantie is een samenwerkingsverband van meer dan 50 organisaties die strijden voor een samenleving zonder armoede.

Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief, dan kunt u zich Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


In deze nieuwsbrief:


De Alliantie

Vernieuwde website Sociale Alliantie

De Sociale Alliantie heeft een vernieuwde website. De site is in een nieuw jasje gestoken en de inhoud is uitgebreid met nieuwe rubrieken:

Klik hier om de site te bekijken.

Oproep

Hebt u 'kopij' voor bijvoorbeeld de rubrieken met ervaringsverhalen en plaatselijke projecten, stuur ons dan informatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ga naar boven


Volg ons op Twitter

Twitter

De Sociale Alliantie heeft ook een Twiterpagina. Neem er eens een kijkje en wordt volger! Dat is een goede manier om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en wetenswaardigheden. En schroom niet om die wetenswaardigheden te 'retweeten'!

Klik hier om de Twitterpagina te bezoeken.

Ga naar boven


Alliantiedagen

Alliantiedagen 2014

In het najaar worden er weer enkele Alliantiedagen georganiseerd. Op deze regionale dagen komt de achterban bijeen van de organisaties die de Sociale Alliantie vormen: cliëntenraden, anti-armoedegroepen, kader dat actief is in vakbonden, in Humanitas, in de kerken, mantelzorg, ggz-groepen, etc.
De dagen zijn bedoeld voor ontmoeting, uitwisseling, discussie en inspiratie. De bijeenkomsten hebben ook een stevig inhoudelijk thema. Dit jaar is dat per regio verschillend en ingevuld door de regionale organisatoren, aansluitend bij wat er speelt.
De meeste bijeenkomsten zijn inmiddels geweest. Van enkele is er verslagmateriaal beschikbaar.

Klik hier om er meer over te lezen.

Ga naar boven


Thema: Ongelijkheid en armoede

Op 17 oktober - de VN-Werelddag van verzet tegen armoede - organiseerde de Sociale Alliantie een conferentie 'Ongelijkheid en armoede' in Den Haag. Aanleidingen waren de actuele discussies over het boek van de Franse econoom Piketty en een verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) met de titel 'Hoe ongelijk is Nederland?'

Klik hier om naar de overzichtspagina voor dit thema op de website van de Sociale Alliantie te gaan. Lees hieronder meer over onderdelen van dit thema.

Ruud Kuin

Conferentie 17 oktober - Introductie Ruud Kuin

Voorzitter van de Sociale Alliantie en bestuurslid FNV Ruud Kuin opende de bijeenkomst met een introductie waarin hij het probleem stevig neerzette.

Klik hier om deze toespraak te lezen.

Monique kremer

Conferentie 17 oktober - Inleiding Monique Kremer

Monique Kremer is één van de auteurs van de WRR-verkenning 'Hoe ongelijk is Nederland'. Zij vertelde op de conferentie over de bevindingen en legde de link naar armoedebestrijding in Nederland.

Klik hier om haar presentatie te downloaden.

Annemieke Hollanders - Cordaid

Conferentie 17 oktober - Statements

Enkele lid-organisaties van de Alliantie gaven commentaar op het onderwerp en poneerden stellingen.

Klik hier om deze statements te lezen.

Conferentie 17 oktober - Foto's

Klik hier voor foto's van de conferentie.

Hoe ongelijk is Nederland?WRR: Hoe ongelijk is Nederland?

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid organiseerde in november 2013 een lezing 'Hoeveel (on)gelijkheid kan een samenleving aan?', met hoofdspreker prof. Wilkinson.
Klik hier om een artikel over deze bijeenkomst te lezen.

De lezing was de opmaat naar de veelbesproken WRR-verkenning 'Hoe ongelijk is Nederland'.
Klik hier om meer over deze bundel te lezen.
Klik hier om 'Economische ongelijkheid in 8 figuren' te bekijken.

pikettyPiketty: Kapitaal in de 21ste eeuw

Het boek van de Franse topeconoom Thomas Piketty 'Kapitaal in de 21ste eeuw' heeft veel stof doen opwaaien. Op 5 november 2014 sprak Piketty in de Tweede Kamer, o.m. ter gelegenheid van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van zijn boek.

Klik hier voor informatie over het boek.

Ga naar boven


Landelijk

Stop werken zonder loon

stop werken zonder loon

De FNV is een campagne begonnen die kritisch kijkt naar wat vaak genoemd wordt 'werken met behoud van uitkering', maar waarvan FNV vindt dat het vaak neerkomt op 'werken zonder loon'. Een goede beloning, opbouw van socialezekerheids- en pensioenrechten ontbreken vaak. Verdringing van banen ligt op de loer.

Klik hier voor meer informatie.

Ga naar boven


Red de Zorg

red-de-zorg-kleinZo'n drieduizend leden van vakbond Abvakabo FNV hebben op 8 november in Den Haag gedemonstreerd tegen de Wet Langdurige Zorg. Aan aanwezige politici werden ruim 159 duizend handtekeningen overhandigd van mensen die de senaat oproepen tegen de wet te stemmen. 
Tevens hebben de zorgmedewerkers plannen gemaakt voor vervolgacties voor wanneer de Eerste Kamerleden tóch instemmen met de Wet Langdurige Zorg. Zij zullen een grote Volkspetitie starten om een groot maatschappelijk debat over de zorg los te maken, waarin iedereen zich kan uitspreken.

Klik hier om meer te lezen.
Klik hier voor foto's van de demonstratie.
Ga naar boven


Koopkrachttegemoetkoming 2014

Koopkrachttegemoetkoming

Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of bijstand? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van uw gemeente.
Bekijk op de website van de overheid óf u extra geld krijgt, hoeveel u krijgt en hoe u het geld kunt aanvragen.

Klik hier om naar de website te gaan.
Ga naar boven


Regionaal

Conferentie Kinderen, Armoede en Gezondheid

Op vrijdagmiddag 21 november wordt in Eindhoven een conferentie georganiseerd in het kader van 25 jaar 'Internationale dag Rechten van het Kind'. Hoe arm zijn de kinderen in Nederland? Wat zijn de effecten hiervan op hun gezondheid en de toekomst van de samenleving? Dat zijn de vragen die centraal staan.

Klik hier om uitnodiging, programma en informatie over aanmelding te lezen.

Ga naar boven


Klik hier als u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief wilt attenderen,

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om u aan te melden voor de nieuwsbrief.

www.socialealliantie.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media