logo-sociale-alliantie6

  • Home

Nieuwsbrief 2016-9 verschenen

De laatste nieuwsbrief van 2016 is verschenen, met een special over kinderen in armoede.
De redactie wenst u veel leesplezier, goede feestdagen en een strijdbaar 2017.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Kinderen in armoede

Wat doen we er aan?

ballonnen touwtjespringen kleinKinderen die in armoede opgroeien; het is een groeiend en schrijnend probleem in Nederland. Wilma Kuiper geeft in een artikel een overzicht van de manieren waarop overheden, instellingen en particulier initiatief hiermee bezig zijn. Het artikel verwijst met een rijkdom aan links naar een indrukwekkend aantal bronnen en inspirerende initiatieven. 

Klik hier om dit artikel te lezen.

Themadossier Sociale Coöperaties - het vervolg

In de nieuwsbrief van november bieden wij een vervolg op het themadossier over de opkomst en betekenis van sociale coöperaties. Op dat front is er veel in beweging; genoeg voor een update en een uitbreiding van het dossier.

Klik hier om over de nieuwe ontwikkelingen en documenten te lezen.  

Tussen wil en wet, sociaal ondernemen met een uitkering

Conferentie op 10 februari 2017

Mensen laten meedoen, het benutten van de eigen kracht, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn elementen van de participatiesamenleving die hoog op de agenda staat. Als mensen hieraan zelf vorm en inhoud geven, ontstaan er prachtige initiatieven met veel energie en resultaat.

Lees meer

Brief Sociale Alliantie aan Kamer over knelpunten armoedebeleid

De Sociale Alliantie heeft de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd om aandacht te vragen voor knelpunten rond armoede, bij de behandeling van de begroting 2017 van SZW.

Lees meer

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht
mailadres2

Volg ons op sociale media

Webontwerp

Joomla, Yootheme

Peter de Bie, Studio Tekstbeeld