logo-sociale-alliantie6

  • Home

Themadossier Sociale Coöperaties - het vervolg

In de nieuwsbrief van november bieden wij een vervolg op het themadossier over de opkomst en betekenis van sociale coöperaties. Op dat front is er veel in beweging; genoeg voor een update en een uitbreiding van het dossier.

Klik hier om over de nieuwe ontwikkelingen en documenten te lezen.  

Tussen wil en wet, sociaal ondernemen met een uitkering

Conferentie op 10 februari 2017

Mensen laten meedoen, het benutten van de eigen kracht, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn elementen van de participatiesamenleving die hoog op de agenda staat. Als mensen hieraan zelf vorm en inhoud geven, ontstaan er prachtige initiatieven met veel energie en resultaat.

Lees meer

Brief Sociale Alliantie aan Kamer over knelpunten armoedebeleid

De Sociale Alliantie heeft de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd om aandacht te vragen voor knelpunten rond armoede, bij de behandeling van de begroting 2017 van SZW.

Lees meer

PGB en de paarse krokodil

Column Hans Bosselaar

Over de klassieke tegenstelling tussen de leef- en systeemwereld. Beide werelden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en daar is niets mis mee. Het wordt pas problematisch als de systeemwereld de leefwereld gaat domineren. Als de paarse krokodillen bezit nemen van een bepaald beleidsterrein.

Klik hier om deze column te lezen. 

Armoedeonderzoek 2016 kerken

Armoede én hulpverlening kerken nemen toe

armoedeonderzoek-voorkant-rapportDe bijdrage van kerken aan armoedebestrijding neemt fors toe. Meer mensen kloppen uit nood op de deur van de kerk. Dit blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016 onder een groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland. Kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: 38,8 miljoen euro) aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding.

In veel gevallen gaat het om broodnood en noodhulp om te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet of van nutsvoorzieningen worden afgesloten. Kerken bieden hulp omdat de overheid niet voldoende garanties biedt op het voorkomen van armoede. De hulp van kerken ten opzichte van armoedebestrijding biedt een relevante en steeds grotere bijdrage aan een groeiend maatschappelijk probleem. 

Lees meer

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht
mailadres2

Volg ons op sociale media

Webontwerp

Joomla, Yootheme

Peter de Bie, Studio Tekstbeeld