logo-sociale-alliantie6

Collectivering van het minimabeleid

Het kabinet maakt het gemeenten moeilijker om met weinig uitvoeringskosten huishoudens met de allerlaagste inkomens enige steun te geven via categoriale bijstand. Een collectivering van het minimabeleid biedt nieuwe mogelijkheden.

Tegemoetkoming in verzekering ziektekosten

Iedere zichzelf respecterende gemeente heeft een fatsoenlijk minimabeleid. Dat bestaat doorgaans uit regelingen waarop huishoudens met weinig inkomen een beroep kunnen doen om enige verlichting te krijgen in hun situatie. In veel gemeenten wordt daarbij het accent gelegd op ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen. Uit praktische overwegingen hebben veel gemeenten categorale regelingen ontworpen: als je tot een bepaalde doelgroep hoort heb je recht op een vastgestelde vergoeding. Dat geldt bijvoorbeeld voor een tegemoetkoming voor kinderen uit huishoudens met een minimuminkomen. Die kinderen krijgen een tegemoetkoming voor uitgaven die ze moeten doen voor school of voor sport. Door de categorale en ambtelijke toekenning worden veel uitvoeringskosten bespaard. Het kabinet heeft bepaald dat dat niet meer mag. Voortaan moet voor iedere situatie afzonderlijk de noodzaak van ondersteuning vastgesteld worden. Dat maakt het minimabeleid heel ineffici-ent en erg duur. Er is echter één uitzondering: een tegemoetkoming in de kosten van de aanvullende verzekering voor ziektekosten mag wel categoraal geregeld worden. Een aantal gemeenten heeft het minimabeleid daarop toegesneden. Er zijn polissen gemaakt die veel kosten dekken, waarop een korting in de premie is bedongen en waarin een dekking van het eigen risico (€ 375 in 2015) is voorzien. Huishoudens met een laag inkomen kunnen van de gemeente een tegemoetkoming krijgen in de premie van deze (aanvullende) ziektekosten-verzekering. Als er goede afspraken gemaakt worden met de verzekeraars brengt zo'n col-lectieve regeling weinig uitvoeringskosten met zich mee en kan alle geld besteed worden aan het ondersteunen van arme huishoudens. Gemeenten zijn ook vrij om zelf te bepalen tot welk inkomensniveau de ondersteuning wordt verstrekt (tot bijvoorbeeld 110%, 120% of 125% van het sociaal minimum).

Ondersteuning via fondsen of projecten

Voor een deel kan het gemeentelijke minimabeleid ook gestalte krijgen via particuliere fond-sen, zoals het jeugdsportfonds, het cultuurfonds of de stichting leergeld. De gemeente on-dersteunt deze fondsen en huishoudens die hiervoor in aanmerking komen kunnen een be-roep doen op ondersteuning via deze fondsen. Deze ondersteuning blijft gericht op individuen of individuele huishoudens. In aanvulling daarop kunnen vanuit het minimabeleid projecten worden opgezet om armoede en verschulding te bestrijden of te voorkómen.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Gerard van Santen / Sociale Alliantie
p/a CNV
Postbus 2475
3500 GL Utrecht
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media