logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2020-3 verschenen

Op 26 juni verscheen een nieuwe, dikke nieuwsbrief boordevol informatie en opinie. Ellie Smolenaars verkent wat zou je behouden, wat slanker en sneller maken, welke nieuwe onderdelen of programma's erbij installeren als je het sociale zekerheidssysteem opnieuw zou opstarten. Raf Janssen heeft een actuele beschouwing over Coronavirus, risicosamenleving en sociale ongelijkheid. Hub Crijns bespreekt de rapporten 'Kansrijk armoedebeleid' en 'Dossier Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden'.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Breed schuldenoffensief herstelfase Corona

Brief G4 en Armoedecoalitie aan staatssecretaris

g4 landelijke armoedecoalitieDe gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht roepen, samen met de Lande-lijke Armoedecoalitie, op om een breed schuldenoffensief in te zetten om te voorkomen dat de coronacrisis leidt tot oplopende en escalerende financiële problemen voor grote groepen Nederlanders. Daartoe schreven zij een brief aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Vaste Kamercommissie SZW en de woordvoerders armoede & schulden. Dit ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Armoede- en Schuldenbeleid in de Tweede Kamer op 18 juni 2020.

Lees meer

Bestaanszekerheid is broodnodig!

bestaanszekerheid

Bied mensen met een laag inkomen perspectief

De Landelijke Armoedecoalitie, waarvan de Sociale Alliantie deel uitmaakt, heeft op 25 april het document ‘Bestaanszekerheid is broodnodig!’ verstuurd naar alle politieke partijen, de Tweede Kamerleden en de verkiezingsprogrammacommissies. Met deze notitie wil de coalitie duidelijk maken wat belangrijk is om in de programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 op te nemen, om mensen met een laag inkomen perspectief te bieden.

Lees meer

Wat Piketty ons leert over aard en aanpak van het armoedevraagstuk

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

Door Raf Jansen

kapitaal en ideologie

De Franse econoom Thomas Piketty heeft inmiddels twee vuistdikke studies gepubliceerd over inkomens- en vermogensongelijkheid. In deze bijdrage geeft Raf Janssen een korte samenvatting van het onlangs verschenen boek over kapitaal en ideologie en probeert hij een paar lessen te trekken voor de strijd tegen armoede. De eerste les is dat ongelijkheid een betere term is dan armoede. De tweede les is dat armoede geen natuurverschijnsel is, maar een politieke keuze. De derde les heeft betrekking op de rol van de sociaaldemocratie. Als vierde les wordt gepleit voor een ander begrip van bezit en eigendom. Op de omslag van de Nederlandse vertaling van 'Capital et idéologie' wordt een citaat uit de boekbespreking in De Volkskrant weergegeven. Daarin wordt gemeld dat ongeveer elke zin van Piketty’s boek interessant is. Dat is inderdaad zo. En het boek bevat ook veel meer dan vier lessen voor de strijd tegen armoede. Deze bijdrage wordt evenwel beperkt tot bovengenoemde vier lessen.

Lees meer

Bij Regionale Energie Strategie (RES) horen sociale uitgangspunten

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

res

Door Raf Janssen

In dertig regio’s zijn samenwerkende gemeenten druk bezig met het opstellen van een regionale energiestrategie. Daarin gaat het met name over de vraag hoe we op een meer duurzame wijze elektriciteit kunnen opwekken en hoe we onze huizen kunnen verwarmen. Het is van belang daarbij sociale uitgangspunten te formuleren. Als dat niet of niet voldoende gebeurt, dreigt de energietransitie niet goed uit te pakken voor mensen met een kleine portemonnee. Raf Janssen doet verslag van de situatie in de RES-regio Noord- en Midden-Limburg.

Lees meer

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media