logo-sociale-alliantie6

Willem Jelle Berg nieuwe voorzitter Sociale Alliantie

Willem Jelle Berg heeft in januari 2016 de voorzittershamer van de Sociale Alliantie overgenomen van Ruud Kuin, bestuurder van FNV. Hij zal de komende twee jaar voorzitter zijn.  

willem-jelle-bergBerg is lid van het Dagelijks Bestuur van CNV Vakcentrale. Hij houdt zich binnen het bestuur bezig met pensioenen, sociale zaken, de collectieve sector, macro-economische zaken en belastingen. Willem Jelle Berg heeft vanuit het CNV als bestuurslid zitting in de Stichting van de Arbeid en hij is plaatsvervangend lid van de Sociaal Economische Raad. Hij zit in het bestuur van CNV Internationaal en het Christelijk Sociaal Congres. Ook zit hij in het bestuur van het ABP en in het bestuur van het VUT-fonds, het SBB en dit jaar dus voorzitter van de Sociale Alliantie.

In 2000 werd hij landelijk onderhandelaar bij CNV Publieke Zaak. In 2006 maakte hij zijn entree in het Dagelijks Bestuur van CNV Onderwijs. Vanaf 2014 is hij lid van het Dagelijks Bestuur van Vakcentrale CNV. Zijn nevenwerkzaamheden zijn lid van de Raad van Toezicht van het V-Fonds, lid van de Raad van Toezicht van ISO en voorzitter van de financiële commissie van de ledenraad van de VU-vereniging.

Lees ook de column van februari 2016.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Gerard van Santen / Sociale Alliantie
p/a CNV
Postbus 2475
3500 GL Utrecht
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media