logo-sociale-alliantie6

Impressie van de Alliantieraad

15 september 2023

Op 15 september heeft de Sociale Alliantie weer een Alliantieraad gehouden. In de vorige Alliantieraad is vastgelegd dat de sociale alliantie een gezicht wil geven aan armoede. Er is geen reden om dat te veranderen. Daarom is er gekozen voor een andere invulling dan gebruikelijk.

Justine Feitsma, voorzitter van de Sociale Alliantie, ziet dat bestaanszekerheid in de komende verkiezingscampagne prominent in de belangstelling staat. Voor veel mensen is bestaanszekerheid echter geen vanzelfsprekendheid, maar eerder een fata morgana. Om op eigen kracht uit armoede te komen is ontzettend moeilijk. De Sociale Alliantie is er van overtuigd dat het nodig is met elkaar het gesprek aan te gaan om tot echte bestaanszekerheid te komen. Daar is in de Alliantieraad een begin mee gemaakt.

Kitty Jong, vice-voorzitter van de FNV onderstreept het belang van een actieve aanpak van armoede. De huidige sociale zekerheidswetgeving schiet op een aantal punten tekort. Verandering gaat niet vanzelf en langzaam. Het is en blijft nodig om actie te voeren om betere wetgeving en meer bestaanszekerheid te realiseren. Zij verwijst dan ook naar de ‘Week tegen de armoede’ in oktober en roept op daaraan deel te nemen.

milio van der kamp bGastspreker op de Alliantieraad was Milio van de Kamp. Hij is universitair docent sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Maar bovenal is hij ervaringskenner. Hij heeft verteld hoe het is om je als jongere uit een arm gezin omhoog te moeten werken. Aan de hand van zijn eigen ervaringen verduidelijkt hij de hindernissen die mensen die in armoede leven tegenkomen. Veel van deze hindernissen zitten in het systeem ingebakken en zijn vrijwel onoverkomelijke obstakels om voldoende bestaanszekerheid te bereiken. Die obstakels zitten niet alleen in het strenge handhavingsbeleid van de sociale zekerheid. Of in de beperkte ruimte die mensen die de regels uitvoeren hebben om een meer menselijke aanpak mogelijk te maken. Ook het onderwijssysteem werkt eerder tegen dan mee. Dan gaat het over hoe het onderwijssysteem is ingericht. Maar ook hoe er naar mensen gekeken wordt.

dialoogtafelsCentraal in het programma stond de dialoog. Volgens de Sociale Alliantie kom je niet tot echte bestaanszekerheid als je niet met elkaar in gesprek gaat. Een gezicht is dan niet een foto boven een artikel, maar een mens die bij je aan tafel zit. Tijdens de Alliantieraad zijn mensen met elkaar in gesprek gegaan. Ervaringskenners, beleidsmakers, uitvoerders en ondersteuners zaten met elkaar aan tafel en luisterden naar elkaars verhalen, dromen en welke actie men wil ondernemen. De Sociale Alliantie verwerkt de komende tijd wat in de dialoog is opgehaald. De opbrengst gebruiken we om het gezicht van armoede nog meer in beeld te brengen.

De Sociale Alliantie kijkt terug op geslaagde Alliantieraad. Er was een flink aantal deelnemers met heel diverse achtergrond. Van een aantal van de deelnemers hebben we ook een positieve reactie op de Alliantieraad gehad. De gesprekken aan de dialoogtafels waren waardevol. Mensen luisterden naar elkaars ervaringen, die soms ook heel persoonlijk waren.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media