logo-sociale-alliantie6

Vragen die gemeenteraadsleden kunnen stellen aan hun college

Ieder raadslid kan vragen stellen aan het college. Dat zijn zogenaamde artikel 38 vragen. Het college moet deze in de regel binnen 6 weken beantwoorden. Vanuit de Sociale Alliantie is een aantal vragen aan te reiken die raadsleden zouden kunnen stellen aan het college, betreffende vier onderwerpen die basisbewegingen rond arbeid en inkomen in beeld brengt, met elkaar verbindt en verbreedt.
Dit zijn 4 mogelijke thema's en per thema een aantal mogelijke vragen:

Thema 1: kinderen en armoede

 1. Hoeveel kinderen in onze gemeente moeten opgroeien in een situatie van armoede?
 2. Zijn er in onze gemeente initiatieven om kinderen die moeten opgroeien in een situatie van armoede te ondersteunen?
 3. Zo ja, welke zijn deze initiatieven en in hoeverre is de gemeente betrokken bij deze initiatieven of bereid deze initiatieven te ondersteunen?
 4. Zo nee, is het gemeentebestuur bereid contact op te nemen met hiervoor in aanmerking komende (onderwijs)instellingen en (sport)organisaties om te overleggen of er acties opgezet kunnen worden ter ondersteuning van kinderen die moeten opgroeien in een situatie van armoede?

Thema 2: een plek om mee te doen

 1. Hoeveel medeburgers in onze gemeente zoeken een plek om mee te doen in betaalde arbeid of anderszins?
 2. Zijn er in onze gemeente initiatieven om mensen die aan de kant staan een ontwikkelplek aan te bieden, waarin ze hun mogelijkheden en capaciteiten kunnen ontplooien?
 3. Zo ja, welke zijn deze initiatieven en in hoeverre is de gemeente betrokken bij deze initiatieven of bereid deze initiatieven te ondersteunen?
 4. Zo nee, is het gemeentebestuur bereid contact op te nemen met hiervoor in aanmerking komende bedrijven, instellingen en burgerinitiatieven om te overleggen of er acties opgezet kunnen worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek aan te bieden waarin ze hun capaciteiten kunnen ontwikkelen en waarin ze mee kunnen doen aan de samenleving?

Thema 3: rondkomen

 1. Hoeveel medeburgers in onze gemeente beschikken over een inkomen dat niet hoger is dan 110% van het voor hen geldend sociaal minimum?
 2. Zijn er in onze gemeente initiatieven om mensen met een minimuminkomen te ondersteu-nen?
 3. Zo ja, welke zijn deze initiatieven en in hoeverre is de gemeente betrokken bij deze initiatieven of bereid deze initiatieven te ondersteunen?
 4. Zo nee, is het gemeentebestuur bereid contact op te nemen met hiervoor in aanmerking komende organisaties en burgerinitiatieven om te overleggen of er acties opgezet kunnen worden om mensen met een minimaal inkomen te ondersteunen?

Thema 4: schulden

 1. Hoeveel medeburgers in onze gemeente hebben problematische schulden?
 2. Zijn er in onze gemeente initiatieven om mensen met problematische schulden bij te staan?
 3. Zo ja, welke zijn deze initiatieven en in hoeverre is de gemeente betrokken bij deze initiatieven of bereid deze initiatieven te ondersteunen?
 4. Zo nee, is het gemeentebestuur bereid contact op te nemen met hiervoor in aanmerking komende organisaties en burgerinitiatieven om te overleggen of er acties opgezet kunnen worden om mensen met problematische schulden te ondersteunen?

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Gerard van Santen / Sociale Alliantie
p/a CNV
Postbus 2475
3500 GL Utrecht
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media