logo-sociale-alliantie6

Het Zeeuws Pact

Een actief werkmodel voor armoedebestrijding waardoor alle kinderen en jongeren kunnen meedoen

kidsOp 17 oktober 2016 vond in de raadszaal in Goes de ondertekening van het Zeeuws Pact plaats. Marjolein Borgers (Stichting De Vonk, Tilburg*) schreef in 2015 in opdracht van Splinter** het Zeeuws Pact. Dit werd toen ondertekend door wethouders uit alle gemeenten van Zeeland. Het pact leert je wat er allemaal bij komt kijken als je effectief armoede onder kin-deren en jongeren wilt bestrijden: hoe begin ik, welk gedrag hoort bij armoedeproblematiek, wat zijn de valkuilen, welke oplossingen zijn er, hoe creëer je begrip en vertrouwen? Het Pact biedt een houvast om armoede onder de loep te nemen en om te checken of je op de goede weg bent. Het is een kompas in de complexe wereld van armoede. Het is ook een statement: kinderen horen niet op te groeien in armoede en ik zet mij in om deze kinderen niet buiten te sluiten.

Ondertekening op Wereldarmoededag

Dit jaar, op Wereldarmoededag, ondertekenden de Alpha scholengroep, de Nobego (basis-onderwijs) en Kinderopvang Walcheren het pact. Marjolein had de dag mee voorbereid en vertelde in Goes over het belang van samenwerken en de inspraak van kinderen en jongeren bij het maken van beleid. Kinderen en jongeren weten zelf vaak het beste waar zij behoefte aan hebben en zo sluiten je beleid of je activiteiten het meest aan bij de doelgroep.
Leerlingen van de scholengroepen gingen in gesprek met de ondertekenaars van vorig jaar. Dit leverde een levendige discussie op, door de openheid van de vragen (“Wat heeft u nou eigenlijk gedaan?”). De ondertekenaars van vorig jaar gaven aan dat het doorvoeren van nieuw beleid belangrijk is en dat er mooie concrete initiatieven zijn geweest. Zo zorgde een gemeente ervoor dat alle kinderen die zich hadden aangemeld voor de vakantieweek mee konden gaan en hield niet vast aan een maximaal aantal plaatsen.

Posterwedstrijd

poster zeeuws pact 2Ook was er de prijsuitreiking van de posterwedstrijd die voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen was uitgezet. De opdracht was een poster te ontwerpen met het thema: 'Wat kunnen mensen doen om armoede te stoppen?'. De winnaressen hadden zich goed verdiept in het thema en konden in hun eigen woorden perfect aandacht vragen voor de kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Ook was er een speciale vermelding van een klas voor nieuwkomers; kinderen die pas een jaar in Nederland zijn hadden zich samen creatief bezig gehouden met het onderwerp armoede.
Na de ondertekening van het pact vertelde de directeur van een van de basisscholen wat hun werkgroep van plan is te gaan doen om armoede meer bespreekbaar te maken en te zorgen dat geen enkel kind zich op school buitengesloten zou voelen. Een prachtig statement voor de toekomst!

* Stichting De Vonk is een kennis- en activeringscentrum voor armoede en sociaal uitsluiting, met speciale aandacht voor de effecten van armoede op kinderen. www.stichtingdevonk.nl
** Stichting Splinter is een provinciaal platform en komt op voor en behartigt de belangen van mensen met een minimuminkomen in de provincie Zeeland. www.splinterzeeland.nl

Klik hier voor meer informatie over het Zeeuws Pact

Klik hier om de volledige tekst van het Zeeuws Pact te downloaden

Klik hier om de posters 'Kinderen tegen armoede' te downloaden.

Klik hier om naar de startpagina van het themadossier Kinderen in Armoede te gaan.

 

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media