logo-sociale-alliantie6

Armoede onder de loep

Netwerk tegen Armoede ’s-Hertogenbosch met speciale aandacht voor kinderen

nta1Op 20 januari 2014 organiseerde de gemeente ’s-Hertogenbosch een conferentie Kinderen en Armoede. In ’s-Hertogenbosch gaat het op dat moment om tussen de 3000 en 6000 kinderen. Tijdens de conferentie bleken de aanwezigen allemaal de urgentie en de noodzaak te voelen om samen armoede bij kinderen aan te pakken door krachten te bundelen en (meer) samen te werken. Dit resulteerde in de start van het comité Netwerk tegen Armoede. Nu, bijna drie jaar later, is het Netwerk tegen Armoede ’s-Hertogenbosch (NtA) een platform met meer dan 50 aangesloten instellingen en organisaties van professionals en vrijwilligers. Het NtA heeft een website opgezet waar vraag en aanbod op het terrein van armoedebestrijding, en dan met speciale aandacht voor kinderen en armoede, bij elkaar komt. Daarnaast zijn er drie werkgroepen actief vanuit het Netwerk: de werkgroep Luchtgeven, de werkgroep Toegang tot voorzieningen en de werkgroep Signalering. Over deze laatste werkgroep vertel ik graag iets meer.

Werkgroep Signalering

Deelnemers uit het veld van onderwijs, welzijn en jeugdzorg hebben de handen ineen geslagen en in de zomer van 2016 een plan van aanpak opgesteld om zoveel mogelijk leerkrach-ten, pedagogische medewerkers en zorgteamleden kindbesprekingen te scholen in het signaleren van armoede. Dit heeft geresulteerd in het aanbod aan deze professionals van een training 'Armoede onder de Loep', verzorgd door stichting De Vonk uit Tilburg.
Waarom een training armoedesignalering? Veel armoede is nog steeds verborgen armoede. Signalen die kunnen wijzen op het leven in een armoedesituatie worden niet als zodanig herkend. Daarnaast wordt er in de training ingegaan op waarom arme mensen doen wat ze doen. Door oog te hebben voor hoe armoede beleefd wordt, wat het doet met mensen en de beslissingen die ze daarom wel of juist niet nemen, komt er meer begrip voor de handelswijze en kan er meer effectief gecommuniceerd worden. In de training worden handelingsperspectieven gegeven en kan op verzoek gewerkt worden aan een sociale kaart.

Wat is er op dit moment bereikt

Een eerste training 'Armoede onder de loep' is verzorgd voor de managers van de Brede Scholen in Den Bosch en voor medewerkers van Compas013. Ook een aantal medewerkers van Divers en MEE hebben in de afgelopen 1,5 jaar de training gevolgd. Verschillende deel-nemers kunnen via het Train-de-Traineraanbod in 2017 in heel Den Bosch medewerkers uit het basisonderwijs trainen in het signaleren van armoede.

Wordt vervolgd

Wat goed gewerkt heeft voor het basisonderwijs in Den Bosch en een deel van de vrijwilligers werkzaam in de Wijkpleinen, kan ook uitgezet worden onder bijvoorbeeld medewerkers van de GGD en het CJG maar ook bij medewerkers van de woningbouwcorporaties of medewerkers van gemeentelijke afdeling zoals werk en inkomen / schulddienstverlening / wonen en de Wmo-adviesraad.
De werkgroep Signalering is hiervoor op zoek naar nieuwe, enthousiaste werkgroepleden. die samen een nieuw plan van aanpak maken om een nog grotere groep professionals in Den Bosch getraind te krijgen in het signaleren van armoede. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Trainen in het signaleren van armoede

Wat merken de mensen in Den Bosch ervan? Dat de professionals en de vrijwilligers waar zij mee te maken krijgen meer kennis en inzicht hebben over hoe het is om te leven in armoede. Er is meer aandacht voor wat schaarste, in dit geval van inkomen, met mensen doet: wat voor de professional een prachtig aanbod aan ‘de arme’ lijkt komt helemaal niet aan..., er is geen ruimte voor in het hoofd....
Dat er meer oog is voor de sociale uitsluiting, die vaak het gevolg is van het leven in armoede en door meer begrip van de situatie van mensen in armoede, kan er beter gecommuniceerd worden. Er wordt beter doorverwezen en meer hulp op maat geboden. En dat werkt!

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het NtA: www.netwerktegenarmoede.nl

Voor meer informatie over de trainingen van stichting De Vonk kunt u terecht op www.stichtingdevonk.nl

Mirjam Mulder-Doggen

Klik hier om naar de startpagina van het thema-dossier Kinderen in Armoede te gaan.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Gerard van Santen / Sociale Alliantie
p/a CNV
Postbus 2475
3500 GL Utrecht
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media