logo-sociale-alliantie6

Expositie en werkbijeenkomsten sociale coöperaties in Limburg

schepjeSteeds meer burgers nemen zelf het initiatief om bestaanszekerheid veilig te stellen. Ze richten zich op sociale grondrechten en zoeken nieuwe manieren van samenwerken. Zo kunnen ze samen doelen bereiken die voor ieder apart onbereikbaar zijn. Die burgerinitiatieven worden ook wel sociale coöperaties genoemd. Vanaf 7 september is er een tentoonstelling en zijn er 5 werkbijeenkomsten in Limburg, mede georganiseerd door de Sociale Alliantie.

Tentoonstelling

De Sociale Alliantie heeft 9 burgerinitiatieven rond sociale grondrechten – we noemen ze sociale coöperaties – samengebracht in een tentoonstelling met foto’s, filmpjes en verhalen. Deze expositie is de komende maanden te zien in een aantal plaatsen in Noord-Limburg:
Panningen, Gennep, Horst, Venray, Venlo. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Collectieve redzaamheid’, dat door de provincie Limburg wordt ondersteund. Als locatie is gekozen voor de lokale bibliotheken. Deze kunnen een belangrijke rol spelen bij het informeren en toerusten van burgerinitiatieven. In de gemeente Peel en Maas wordt de tentoonstelling op 7 september om 16.00 uur geopend door wethouder Wim Hermans.

Vijf werkbijeenkomsten

Naast de expositie en de daarbij horende informatie wordt in iedere expositieplaats een werkbijeenkomst georganiseerd. Deze gaan over
de beloften van sociale coöperaties om concrete bijdragen te leveren aan meer kwaliteit van leven. Dit zijn de 5 centrale beloften.

  1. Burgerinitiatieven veranderen het welzijnswerk. Hoe ver strekt die kracht? (12 september)
  2. Burgerinitiatieven versterken het eigen vermogen van mensen. Haalt dat mensen uit de armoede? (3 oktober)
  3. Burgerinitiatieven geven uitvoering aan sociale grondrechten. Zijn het daarmee ook sociale ondernemers? (1 november)
  4. Burgerinitiatieven regelen zaken in de leefwereld. Wat voor systeem is daar eigenlijk voor nodig? (14 november)
  5. Burgerinitiatieven versterken de democratie. Hoe ver strekt die (nieuwe) macht? (12 december)

Elk van deze werkbijeenkomsten is toegankelijk voor deelnemers uit heel de regio Noord-Limburg.

Klik hier voor meer informatie.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Gerard van Santen / Sociale Alliantie
p/a CNV
Postbus 2475
3500 GL Utrecht
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media