logo-sociale-alliantie6

Oproep tegen verhuurdersheffing

verhuurdersheffingDe Sociale Alliantie steunt, samen met 17 andere organisaties, een oproep van de Woonbond om de verhuurdersheffing af te schaffen. Deze belasting, oplopend tot 2 miljard euro per jaar, zorgt voor veel maatschappelijke problemen. De Woonbond wil dat een komend kabinet de heffing afschaft. Sociale verhuurders betalen de heffing over de waarde van hun sociale huurwoningen. Op 28 februari werd de oproep aangeboden aan de Tweede Kamer.

Grote maatschappelijke problemen

Volgens de organisaties bevordert de heffing armoede onder huurders en is zij slecht voor starters, ouderen en mensen met beperkingen op zoek naar een passende huurwoning. Maar de heffing pakt ook nadelig uit voor de werkgelegenheid en voor het klimaat.
Door de stijgende huurprijzen is de heffing een grote veroorzaker van armoede. De heffing zorgt voor minder nieuwbouw en aanbod van betaalbare huurwoningen terwijl de vraag naar deze woningen juist is gegroeid. De heffing heeft ertoe geleid dat er te weinig is geïnvesteerd in energiebesparing, en zorgt voor grotere werkloosheid in de bouw.

Brede maatschappelijke oproep

Onder de oproep staan de Bond Precaire Woonvormen, Federatie Opvang, FNV, FNV senioren, Ieder(in) , the International Union of Tenants, KBO PCOB, Knooppunt Kerken en ar-moede, LOC, LSVb, LVGO, Milieudefensie, Natuur en Milieufederaties, RIBW Alliantie, de Sociale Alliantie, VACpuntwonen, Vluchtelingenwerk en de Woonbond.

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media